nước âu lạc tồn tại trong khoảng thời gian nào

Câu hỏi:

02/12/2021 23,170

Bạn đang xem: nước âu lạc tồn tại trong khoảng thời gian nào

A. Từ thế kỉ VII TCN cho tới năm 179 TCN. 

B. Từ năm 258 TCN cho tới năm 179 TCN. 

C. Từ năm 208 TCN cho tới năm 179 TCN. 

Đáp án chủ yếu xác

D. Từ năm 208 TCN cho tới năm 43.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: C

Giải thích: Nước Âu Lạc tồn bên trên trong tầm thời hạn Từ năm 208 TCN cho tới năm 179 TCN ( năm 208 TCN, nước Âu Lạc Thành lập sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tần; năm 179 TCN nước Âu Lạc bị mái ấm Triệu xâm chiếm)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người hàng đầu những chiêng, chạ thời Hùng Vương gọi là gì? 

A. Lạc hầu 

B. Lạc tướng 

C. Bồ chính 

D. Xã trưởng

Câu 2:

Kinh đô của phòng nước Văn Lang là 

A. Phong Châu (Vĩnh Phúc). 

B. Phong Châu (Phú Thọ). 

C. Cấm Khê (Hà Nội). 

D. Cổ Loa (Hà Nội).

Câu 3:

Ý này sau đây thể hiện tại điểm khác lạ nhập tổ chức triển khai máy bộ việt nam thời An Dương Vương đối với thời Hùng Vương?

Xem thêm: tả cảnh quê hương em

A. Vua hàng đầu việt nam, bắt từng quyền bính. 

B. Giúp việc cho tới vua sở hữu những lạc hầu, lạc tướng mạo. 

C. Cả nước tạo thành nhiều cỗ, vì thế lạc tướng mạo hàng đầu.

D. Nhà nước được tổ chức triển khai ngặt nghèo rộng lớn, vua sở hữu quyền rộng lớn trong những việc trị nước.

Câu 4:

Ý này bên dưới đây không thể hiện tại chính sự khác lạ đằm thắm Nhà nước Âu Lạc đối với Nhà nước Văn Lang?

A. Có trở thành trì vững chãi. 

B. Quân team mạnh, vũ trang đảm bảo chất lượng. 

C. Thời lừa lọc tồn bên trên dài thêm hơn nữa. 

D. Kinh đô đem về vùng đồng vì chưng.

Câu 5:

Ý này bên dưới đây không phản ánh chính trở thành tựu của nền văn minh thứ nhất của những người Việt cổ?

A. Nghề nông trồng lúa nước là chủ yếu. 

B. Kĩ thuật luyện kim (đặc biệt đúc đồng) cách tân và phát triển. 

C. Đã sở hữu chữ ghi chép của riêng biệt bản thân. 

D. đa phần sinh hoạt xã hội gắn kèm với nghề ngỗng nông trồng lúa.

Câu 6:

Hiện vật vượt trội cho tới tài năng và kinh nghiệm tinh ranh xảo trong lĩnh vực đúc đồng của những người Việt cổ là

A. những loại vũ trang bằng đồng nguyên khối.

B. những loại dụng cụ tạo ra bằng đồng nguyên khối. 

C. trống không đồng, thạp đồng.

Xem thêm: what do you do for a living

D. cả A và B.