phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt

Câu hỏi:

14/06/2022 26,037

A. Phản ứng tôi vôi

Bạn đang xem: phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt

Đáp án chủ yếu xác

B. Phản ứng nhen than thở và củi;

C. Phản ứng phân bỏ đá vôi;

D. Phản ứng nhen nhiên liệu.

Đáp án đích thị là: C

Các phản ứng: tôi vôi, nhen than thở củi, nhen nhiên liệu đều giải hòa tích điện bên dưới dạng nhiệt độ đi ra môi trường xung quanh Là phản xạ lan nhiệt độ.

Phản ứng phân bỏ đá vôi cần thiết hỗ trợ nhiệt độ nhằm phản xạ xẩy ra, ngừng hỗ trợ nhiệt độ phản xạ tiếp tục tạm dừng Là phản xạ thu nhiệt độ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tính trở thành thiên enthalpy của phản xạ bám theo tích điện link đích thị là?

A. ΔrH2980=2.ΔfH2980(sp)ΔfH2980(cđ)

B. ΔrH2980=ΔfH2980(cđ)2.ΔfH2980(sp)

C. ΔrH2980=2.Eb(sp)Eb(cđ)

D. ΔrH2980=Eb(cđ)Eb(sp)

Câu 2:

Nhiệt lượng lan đi ra hoặc thu vô của một phản xạ ở một ĐK xác lập được gọi là gì?

A. Nhiệt lượng lan ra;

B. Nhiệt lượng thu vào;

C. Biến thiên enthalpy;

D. Biến thiên tích điện.

Câu 3:

Phản ứng lan nhiệt độ là gì?

A. Là phản xạ giải hòa tích điện bên dưới dạng nhiệt;

Xem thêm: bài thực hành 4 địa 11

B. Là phản xạ hít vào tích điện bên dưới dạng nhiệt;

C. Là phản xạ giải hòa ion bên dưới dạng nhiệt;

D. Là phản xạ hít vào ion bên dưới dạng nhiệt độ.

Câu 4:

Xác lăm le trở thành thiên enthalpy của phản xạ sau ở ĐK chuẩn: CH4(g)+2O2(g)toCO2(g)+2H2O(g)

biết nhiệt độ tạo ra trở thành ΔfH2980  của CH4(g) là -74,9 kJ/mol, của CO2(g) là - 393,5 kJ/mol, của H2O(l) là -285,8 kJ/mol.

A. - 74,9 kJ;

B. - 965,1 kJ;

C. - 890,2 kJ;

D. 1040 kJ.

Câu 5:

Tính trở thành thiên enthalpy chuẩn chỉnh của phản ứng: C3H6(g)+H2(g)C3H8(g)

 Biết Eb (H-H) = 436 kJ/mol, Eb (C-H) = 418 kJ/mol, Eb (C-C) = 346 kJ/mol, Eb (C=C) = 612 kJ/mol.

A. - 126 kJ;

B. - 134 kJ;

C. - 215 kJ;

D. - 206 kJ.

Câu 6:

Tính trở thành thiên enthalpy của phản xạ bám theo tích điện link Khi những hóa học ở hiện trạng nào?

A. Chất lỏng;

B. Chất rắn;

C. Chất khí;

Xem thêm: we should participate in the movement

D. Cả 3 hiện trạng bên trên.