phát biểu nào sau đây không đúng

Câu hỏi:

29/04/2020 232,937

A. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật không giống gọi là lực.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng

B. Nếu chỉ mất nhì lực tính năng nhập và một vật nhưng mà vật vẫn đứng yên ổn thì nhì lực này là nhì lực thăng bằng.

C. Hai lực thăng bằng là nhì lực mạnh như nhau, với nằm trong phương tuy nhiên trái chiều.

D. Nếu chỉ mất nhì lực tính năng nhập và một vật thì nhì lực này là nhì lực thăng bằng.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

D – sai vì thế nếu như chỉ mất 2 lực tính năng vào trong 1 vật nhưng mà ko vừa lòng 1 trong những 3 ĐK sau thì ko thể phát biểu bọn chúng là 2 lực cân nặng bằng:

- nhì lực có tính rộng lớn vị nhau

- nhì lực nằm trong phương

- nhì lực ngược chiều

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai lực này tại đây gọi là nhì lực cân nặng bằng?

A. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau tính năng lên nhì vật không giống nhau.

B. Hai lực nằm trong phương, trái chiều, mạnh như nhau tính năng lên nhì vật không giống nhau.

C. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau tính năng lên và một vật.

D. Hai lực với phương bên trên và một đường thẳng liền mạch, trái chiều, mạnh như nhau tính năng lên và một vật.

Câu 2:

Hoạt động này sau đây ko nên dùng cho tới lực?

A. Đọc một trang sách

B. Xách một xô nước

C. Nâng một tấm gỗ

D. Đẩy một cái xe

Câu 3:

Gió tính năng nhập buồm một lực có

Xem thêm: 4 + 4 bằng mấy

A. phương tuy vậy song với mạn thuyền, nằm trong chiều với chiều vận động của thuyền.

B. phương tuy vậy song với mạn thuyền, trái chiều với chiều vận động của thuyền.

C. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên trên xuống.

D. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên dưới lên.

Câu 4:

Chọn kể từ tương thích điền nhập khu vực trống: Khi một lực sĩ chính thức ném một ngược tạ, lực sĩ vẫn tính năng nhập ngược tạ một......

A. lực nâng 

B. lực kéo

C. lực uốn

D. lực đẩy

Câu 5:

Cặp lực này ko thăng bằng trong số cặp lực sau?

A. Lực của mặt mũi nước và lực mút hút của Trái Đất tính năng nhập thuyền nhằm thuyền đứng yên ổn bên trên mặt mũi nước.

B. Lực của nhì em bé bỏng kéo nhì đầu sợi chạc khi sợi chạc đứng yên ổn.

C. Lực nhưng mà xoắn ốc tính năng nhập vật và lực nhưng mà vật tính năng nhập xoắn ốc.

D. Lực nâng của sàn và lực mút hút của Trái Đất tính năng nhập bàn

Câu 6:

Sợi chạc kéo teo của nhì các bạn không thay đổi địa điểm vì

A. lực kéo của người sử dụng 1 tính năng nhập chạc thăng bằng với lực của chạc tính năng nhập tay các bạn 1.

B. lực kéo của người sử dụng 2 tính năng nhập sợi chạc thăng bằng với lực kéo của người sử dụng 1 tính năng nhập sợi chạc.

C. lực kéo của người sử dụng 2 tính năng nhập sợi chạc thăng bằng với lực chạc tính năng nhập tay các bạn 1.

Xem thêm: từ đồng nghĩa với từ

D. lực kéo của người sử dụng 1 tính năng nhập chạc thăng bằng với lực của chạc tính năng nhập tay các bạn 2.