phát biểu nào sau đây không đúng về tự nhiên của đông nam á lục địa

Câu hỏi:

08/08/2021 50,202

A. Có thật nhiều núi lửa và hòn đảo.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng về tự nhiên của đông nam á lục địa

Đáp án chủ yếu xác

B. hầu hết đồng vày châu thổ. 

C. Địa hình bị phân chia hạn chế mạnh. 

D. hầu hết điểm núi nằm ra sát đại dương.

Phương pháp: Kiến thức bài xích 11 - Khu vực Đông Nam Á (Địa lí 11) 

Cách giải:

Đặc điểm đương nhiên của Khu vực Đông Nam Á châu lục là địa hình bị phân chia hạn chế mạnh, nhiều đồng vày châu thổ rộng lớn và có tương đối nhiều điểm núi nằm ra sát đại dương. 

=>đáp án B, C, D

Có thật nhiều núi lửa và hòn đảo là Đặc điểm địa hình của Khu vực Đông Nam Á hải hòn đảo. 

Chọn A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mùa mưa ở dải đồng vày ven bờ biển Nam Trung Sở Chịu hiệu quả đa phần của 

A. gió máy hướng phía đông bắc, gió rét Tây Nam, dải quy tụ, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa. 

B. áp thấp nhiệt đới gió mùa và bão, gió rét Tây Nam, gió máy Tây và gió rét Đông Bắc 

C. dải quy tụ, Tín phong phân phối cầu Bắc và gió máy tây-nam kể từ Bắc chặn Độ Dương cho tới. 

D. gió rét Tây Nam, áp thấp nhiệt đới gió mùa, gió máy tây-nam kể từ Bắc chặn Độ Dương cho tới.

Câu 2:

Cho biểu loại sau: 

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MĨ LA TINH GIAI ĐOẠN 1985 - 2010 (Đơn vị: %)

Dựa vô biểu loại, phán xét nào là đích về vận tốc tăng GDP của những nước Mĩ La tinh? 

A. Tốc phỏng tăng GDP trong thời gian mới đây thấp. 

B. Tốc phỏng phát triển GDP liên tiếp tăng. 

C. Năm 1995, vận tốc phát triển GDP tối đa. 

D. Tốc phỏng tăng GDP tạm bợ.

Câu 3:

Quá trình địa mạo đa phần phân phối đàng bờ đại dương VN là 

Xem thêm: các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ

A. giũa sút. 

B. xâm thực 

C. xâm thực, bồi tụ. 

D. tụ tập.

Câu 4:

Cho bảng số liệu sau: Tình hình phát triển lúa gạo ở Nhật Bản qua quýt những năm

Nhận xét nào là tại đây ko đích về tình hình phát triển lúa gạo ở Nhật Bản qua quýt những năm? 

A. Năng suất lúa gạo của Nhật Bản năm 2000 là 60 tạ/ha 

B. Năng suất lúa gạo của Nhật Bản đem Xu thế tăng. 

C. Lúa gạo là cây hoa màu chủ yếu của Nhật Bản. 

D. Sản lượng lúa gạo sụt giảm nhanh rộng lớn đối với diện tích S.

Câu 5:

Đặc điểm địa hình thấp, được nâng lên ở nhị đầu, thấp trũng ở thân thiết là của vùng núi 

A. Trường Sơn Nam. 

B. Trường Sơn Bắc 

C. Tây Bắc 

D. Đông Bắc

Câu 6:

Cho bảng số liệu: 

Tỉ trọng GDP và số lượng dân sinh của EU và một vài nước bên trên trái đất năm 2004 (Đơn vị: %)

Để đối chiếu tỉ trọng GDP, số lượng dân sinh của EU và một vài nước bên trên trái đất, sử dụng biểu loại nào là tương thích nhất? 

A. biểu loại cột ông xã. 

B. biểu loại cột ghép. 

C. biểu loại tròn xoe. 

Xem thêm: công thức tính xác suất

D. biểu loại miền.