phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta

Câu hỏi:

03/08/2019 81,898

A. Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa, tân tiến hóa

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta

B. Ngành nông nghiệp đang sẵn có tỉ trọng thấp nhất nhập cơ cấu

C. Kinh tế Nhà nước vào vai trò loại yếu ớt nhập nền kinh tế

Đáp án chủ yếu xác

D. Kinh tế đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế cướp tỉ trọng nhỏ nhất

Hướng dẫn: SGK/83-84, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa hầu hết của việc di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính việt nam là

A. tăng nhanh hội nhập nhập nền kinh tế tài chính của khu vực vực

B. đôn đốc đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế

C. khai quật hiệu suất cao mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên

D. dùng phải chăng mối cung cấp làm việc đầy đủ nhập nước

Câu 2:

Phát biểu này tại đây chính về di chuyển tổ chức cơ cấu cương vực kinh tế tài chính của việt nam hiện nay nay?

A. Hình trở thành những vùng động lực cải cách và phát triển kinh tế

B. hầu hết mô hình cty mới mẻ thành lập và hoạt động và vạc triển

C. Lĩnh vực kinh tế tài chính then chốt tự Nhà nước cai quản lí

D. Tỉ trọng chống công nghiệp và kiến tạo tăng

Câu 3:

Cơ cấu cương vực kinh tế tài chính đang được di chuyển theo đòi hướng:

A. tạo hình những ngành kinh tế tài chính trọng điểm

Xem thêm: định luật cu lông

B. tạo hình những chống triệu tập cao về nông nghiệp

C. tăng mạnh quy trình công nghiệp hóa, tân tiến hóa khu đất nước

D. tạo hình những vùng kinh tế tài chính động lực

Câu 4:

Phát biểu này tại đây chính với Xu thế di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính việt nam hiện nay nay?

A. Tốc phỏng di chuyển ra mắt còn chậm

B. Nhà nước cai quản lí những ngành then chốt

C. Đáp ứng không thiếu sự cải cách và phát triển khu đất nước

D. Còn ko theo phía công nghiệp hóa

Câu 5:

Biểu hiện nay của việc di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính việt nam là

A. những vùng tạo ra thường xuyên canh được hé rộng

B. cải cách và phát triển nhiều khu vực công nghiệp luyện trung

C. những vùng kinh tế tài chính trung tâm được hình thành

D. tăng tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng

Câu 6:

Phát biểu này tại đây chính với di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính ở việt nam hiện nay nay?

A. Đang di chuyển theo phía công nghiệp hóa, tân tiến hóa

B. Tốc phỏng di chuyển tổ chức cơ cấu ngành nhập GDP ra mắt vô cùng nhanh

C. Tỉ trọng của chống nông - lâm - ngư nghiệp tăng qua loa những năm

Xem thêm: công nghệ 12 bài 9

D. Đáp ứng được trọn vẹn đòi hỏi cải cách và phát triển nước nhà hiện nay nay