phát triển giáo dục là sự nghiệp của

Câu hỏi:

23/08/2019 42,137

A. Nhà nước và của toàn dân.

Bạn đang xem: phát triển giáo dục là sự nghiệp của

Đáp án chủ yếu xác

C. Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra.

D. Nhà nước, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra.

Đáp án: A

Lời giải: Phát triển dạy dỗ là việc nghiệp của Nhà nước và của toàn dân.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đảng và Nhà việt nam coi dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy là

A. nhân tố ra quyết định nhằm cải tiến và phát triển quốc gia.

B. yếu tố cần thiết vô quyết sách của Nhà nước.

C. quyết sách xã hội cơ bạn dạng.

D. quốc sách số 1.

Câu 2:

Đa dạng hóa những mô hình ngôi trường lớp và những mẫu mã dạy dỗ là nội dung cơ bạn dạng của phương phía nào là bên dưới đây?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang lại dạy dỗ.

C. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

D. Thực hiện nay vô tư xã hội vô dạy dỗ.

Câu 3:

Một trong mỗi phương phía cơ bạn dạng của quyết sách dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy ở việt nam là

A. nâng lên dân trí, huấn luyện và giảng dạy lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài.

Xem thêm: dòng điện chạy trong mạch điện nào dưới đây không phải là dòng điện không đổi

B. nâng lên quality, hiệu suất cao dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy.

C. nâng lên nắm rõ và nút thưởng thức văn hóa truyền thống.

D. nâng lên hiệu suất cao của hoạt động và sinh hoạt khoa học tập và technology.

Câu 4:

Thực hiện nay vô tư xã hội vô dạy dỗ nhằm

A. đáp ứng quyền học hành xuyên suốt đời của công dân

B. tạo ra từng ĐK nhằm người nghèo khó với thời cơ được học hành.

C. tạo ra môi trường thiên nhiên mang lại công dân nâng lên trí tuệ.

D. đáp ứng nhu cầu nhu yếu học hành của công dân.

Câu 5:

Nhà nước kêu gọi từng nguồn lực có sẵn nhằm cải tiến và phát triển dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy là tiến hành nội dung của phương phía nào?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang lại dạy dỗ.

C. Thực hiện nay vô tư xã hội vô dạy dỗ.

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

Câu 6:

Phương phía nào là sau đây của quyết sách dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy đem ý nghĩa sâu sắc nhân bản thâm thúy của việc nghiệp dạy dỗ nước ta?

A. Nâng cao quality, hiệu suất cao dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang lại dạy dỗ.

C. Thực hiện nay vô tư xã hội vô dạy dỗ.

Xem thêm: ra ma buộc tội cánh diều

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.