sách toán 7 kết nối tri thức

THCS.TOANMATH.com reviews cho tới quý thầy, gia sư và những em học viên Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

Bạn đang xem: sách toán 7 kết nối tri thức

Xem thêm: hợp chất hữu cơ la gì

MỤC LỤC:
Chương I. SỐ HỮU TỈ.
Bài 1. Tập thích hợp những số hữu tỉ.
Bài 2. Cộng, trừ, nhân, phân chia số hữu tỉ.
Luyện tập dượt công cộng.
Bài 3. Luỹ quá với số nón bất ngờ của một trong những hữu tỉ.
Bài 4. Thứ tự động triển khai những luật lệ tính. Quy tắc trả vế.
Luyện tập dượt công cộng.
Bài tập dượt cuối chương I.
Chương II. SỐ THỰC.
Bài 5. Làm thân quen với số thập phân vô hạn tuần trả.
Bài 6. Số vô tỉ. Căn bậc nhị số học tập.
Bài 7. Tập thích hợp những số thực.
Luyện tập dượt công cộng.
Bài tập dượt cuối chương II.
Chương III. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Bài 8. Góc ở địa điểm đặc biệt quan trọng. Tia phân giác của một góc.
Bài 9. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song và tín hiệu nhận ra.
Luyện tập dượt công cộng.
Bài 10. Tiên đề Euclid. Tính hóa học của hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy tuy vậy.
Bài 11. Định lí và minh chứng tấp tểnh lí.
Luyện tập dượt công cộng.
Bài tập dượt cuối chương III.
Chương IV. TAM GIÁC BẰNG NHAU.
Bài 12. Tổng những góc vô một tam giác.
Bài 13. Hai tam giác cân nhau. Trường thích hợp cân nhau loại nhất của tam giác.
Luyện tập dượt công cộng.
Bài 14. Trường thích hợp cân nhau loại nhị và loại thân phụ của tam giác.
Luyện tập dượt công cộng.
Bài 15. Các tình huống cân nhau của tam giác vuông.
Bài 16. Tam giác cân nặng. Đường trung trực của đoạn trực tiếp.
Luyện tập dượt công cộng.
Bài tập dượt cuối chương IV.
Chương V. THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU.
Bài 17. Thu thập và phân loại tài liệu.
Bài 18. Biểu thiết bị hình quạt tròn xoe.
Bài 19. Biểu thiết bị đoạn trực tiếp.
Luyện tập dượt công cộng.
Bài tập dượt cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Vẽ hình giản dị và đơn giản với ứng dụng GeoGebra.
Dân số và tổ chức cơ cấu dân sinh nước ta.
BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả hoàn toàn có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tác giả

Bình luận