sao hạn năm 2023

Bảng tính sao hạn năm 2023 cụ thể mang lại 12 con cái giáp đúng mực nhất

Bạn đang xem: sao hạn năm 2023

Theo ý niệm người xưa, từng người tất cả chúng ta sinh sinh đều phải sở hữu một ngôi sao sáng chiếu mệnh. Trong số đó những ngôi sao sáng đều phải sở hữu những góc nhìn đảm bảo chất lượng xấu xí không giống nhau. Tham khảo ngay lập tức bảng sao chiếu mạng theo đuổi tuổi hạc của khách hàng nhập năm Quý Mão 2023 nhập nội dung bài viết tiếp sau đây nhé

1.

Các sao chiếu mệnh

Sao Chiếu mệnh: Theo nguyên tắc Cửu diệu, những căn nhà Chiêm tinh anh xưa nhận định rằng hàng năm từng người đều có một nhập 9 sao chiếu.

Trong bại có:

  • 3 sao Tốt: Thái dương, Thái Âm, Mộc đức.

  • 3 sao Xấu: La hầu, Kế đô, Thái bạch.

  • 3 sao Trung: Vân hớn, Thổ tú, Thủy diệu.

2.

Bảng sao hạn phái nam mạng - phái đẹp mạng năm Quý Mão 2023

Bảng sao phái nam mạng năm 2023

Năm sinh

Sao Vân Hán

1973

1982

1991

2000

Sao Thái Dương

1974

1983

1992

2001

Sao Thái Bạch

1975

1984

1993

2002

Sao Thủy Diệu

1976

1985

1994

2003

Sao Thổ Tú

1977

1986

1995

2004

Sao La Hầu

1978

1987

1996

2005

Sao Mộc Đức

1979

1988

1997

2006

Sao Thái Âm

1980

1989

1998

2007

Sao Kế Đô

1981

1990

1999

2008

Sao chiếu năm 2023

Bảng sao phái đẹp mạng năm 2023

Năm sinh

Sao La Hầu

2000

1991

1982

1973

Sao Thổ Tú

2001

1992

1983

1974

Sao Thái Âm

2002

1993

1984

1975

Sao Mộc Đức

2003

1994

1985

1976

Sao Vân Hán

2004

1995

1986

1977

Sao Kế Đô

2005

1996

1987

1978

Sao Thủy Diệu

2006

1997

1988

1979

Sao Thái Bạch

2007

1998

1989

1980

Sao Thái Dương

2008

1999

1990

1981

Sao chiếu năm 2023

3.

Tra cứu sao hạn mang lại 12 con cái giáp nhập năm 2023

3.1. Sao hạn 2023 mang lại người tuổi Tý

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 phái nam mạng

Sao - Hạn 2023 phái đẹp mạng

Mậu Tý

1948

Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận

Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển

Canh Tý

1960

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh

Nhâm Tý

1972

Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng

Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng

Giáp Tý

1984

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh

Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo

Bính Tý

1996

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh

Tuổi Can Chi

3.2. Sao hạn 2023 mang lại người tuổi Sửu

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 phái nam mạng

Sao - Hạn 2023 phái đẹp mạng

Kỷ Sửu

1949

Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh

Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo

Tân Sửu

1961

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Quý Sửu

1973

Sao Vân Hán - Hạn Thiên La

Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương

Ất Sửu

1985

Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh

Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo

Đinh Sửu

1997

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Tuổi Can Chi

3.3. Sao hạn 2023 mang lại người tuổi Dần

Năm sinh

Sao - Hạn phái nam mạng

Sao - Hạn phái đẹp mạng

Tuổi Canh Dần

1950

Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ

Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ

Tuổi Nhâm Dần

1962

Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

Tuổi Giáp Dần

1974

Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận

Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển

Tuổi Bính Dần

1986

Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ

Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ

Tuổi Mậu Dần

1998

Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

Tuổi Can Chi

3.4. Sao hạn 2023 mang lại người tuổi Mão

Năm sinh

Sao - Hạn phái nam mạng

Sao - Hạn phái đẹp mạng

Tân Mão

1951

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh

Quý Mão

1963

Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng

Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng

Ất Mão

1975

Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận

Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển

Đinh Mão

1987

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh

Kỷ Mão

1999

Xem thêm: Giày Nike Air Force 1 Dior rep 1:1 cực chất tại BT Sneaker

Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng

Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng

Tuổi Can Chi

3.5. Sao hạn 2023 mang lại người tuổi Thìn

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 phái nam mạng

Sao - Hạn 2023 phái đẹp mạng

Nhâm Thìn

1952

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Giáp Thìn

1964

Sao Vân Hán - Hạn Thiên La

Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương

Bính Thìn

1976

Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh

Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo

Mậu Thìn

1988

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Canh Thìn

2000

Sao Vân Hán - Hạn Thiên La

Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương

Tuổi Can Chi

3.6. Sao hạn 2023 mang lại người tuổi Tỵ

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 phái nam mạng

Sao - Hạn 2023 phái đẹp mạng

Quý Tỵ

1953

Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

Ất Tỵ

1965

Sao Thái Dương - Hạn Thiên La

Sao Thổ Tú - Hạn Diêm Vương

Đinh Tỵ

1977

Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ

Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ

Kỷ Tỵ

1989

Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

Tân Tỵ

2001

Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận

Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển

Tuổi Can Chi

3.7. Sao hạn 2023 mang lại người tuổi Ngọ

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 phái nam mạng

Sao - Hạn 2023 phái đẹp mạng

Giáp Ngọ

1954

Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng

Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng

Bính Ngọ

1966

Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận

Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển

Mậu Ngọ

1978

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh

Canh Ngọ

1990

Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng

Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng

Nhâm Ngọ

2002

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh

Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo

Tuổi Can Chi

3.8. Sao hạn 2023 mang lại người tuổi Mùi

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 phái nam mạng

Sao - Hạn 2023 phái đẹp mạng

Ất Mùi

1955

Sao Vân Hán - Hạn Địa Võng

Sao La Hầu - Hạn Địa Võng

Đinh Mùi

1967

Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh

Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo

Kỷ Mùi

1979

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Tân Mùi

1991

Sao Vân Hán - Hạn Thiên La

Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương

Quý Mùi

2003

Sao Thủy Diệu - Hạn Ngũ Mộ

Sao Mộc Đức - Hạn Ngũ Mộ

Tuổi Can Chi

3.9. Sao hạn 2023 mang lại người tuổi Thân

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 phái nam mạng

Sao - Hạn 2023 phái đẹp mạng

Bính Thân

1956

Sao Thái Dương - Hạn Thiên La

Sao Thổ Tú - Hạn Diêm Vương

Mậu Thân

1968

Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ

Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ

Canh Thân

1980

Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

Nhâm Thân

1992

Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận

Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển

Giáp Thân

2004

Sao Thổ Tú - Hạn Tam Kheo

Sao Vân Hán - Hạn Thiên Tinh

Tuổi Can Chi

3.10. Sao hạn 2023 mang lại người tuổi Dậu

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 phái nam mạng

Sao - Hạn 2023 phái đẹp mạng

Đinh Dậu

1957

Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận

Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển

Kỷ Dậu

1969

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh

Tân Dậu

1981

Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng

Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng

Quý Dậu

1993

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh

Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo

Ất Dậu

2005

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh

Tuổi Can Chi

3.11. Sao hạn 2023 mang lại người tuổi Tuất

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 phái nam mạng

Sao - Hạn 2023 phái đẹp mạng

Mậu Tuất

1958

Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh

Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo

Canh Tuất

1970

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Nhâm Tuất

1982

Sao Vân Hán - Hạn Thiên La

Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương

Giáp Tuất

1994

Sao Thủy Diệu - Hạn Ngũ Mộ

Sao Mộc Đức - Hạn Ngũ Mộ

Bính Tuất

2006

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Tuổi Can Chi

3.12. Sao hạn 2023 mang lại người tuổi Hợi

Năm sinh

Sao - Hạn 2023 phái nam mạng

Sao - Hạn 2023 phái đẹp mạng

Kỷ Hợi

1959

Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ

Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ

Tân Hợi

1971

Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

Quý Hợi

1983

Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận

Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển

Ất Hợi

1995

Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ

Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ

Đinh Hợi

2007

Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

Tuổi Can Chi

Trên đấy là bảng tra cứu vãn sao chiếu mệnh mang lại 12 con cái giáp nhập năm Quý Mão 2023 nhằm các bạn tìm hiểu thêm. Hãy lưu và share ngay lập tức mang lại đồng chí, người thân trong gia đình nằm trong tìm hiểu thêm nhé. Cảm ơn các bạn tiếp tục theo đuổi dõi ! 

Xem thêm: hình buồn tâm trạng