sau khi vua hàm nghi bị bắt phong trào cần vương

Câu hỏi:

22/08/2019 106,296

B. chỉ hoạt động và sinh hoạt cầm cố chừng

Bạn đang xem: sau khi vua hàm nghi bị bắt phong trào cần vương

C. vẫn kế tiếp tuy nhiên thu hẹp địa phận ở Nam Trung Bộ

D. tiếp tục cải tiến và phát triển, quy tụ dần dần trở nên những trung tâm lớn

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Giải thích: Mục…2 (phần I)….Trang…126...SGK Lịch sử 11 cơ bản

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung này sau đây phản ánh ý nghĩa sâu sắc của trào lưu Cần vương?

A. Củng cố cơ chế phong con kiến Việt Nam

B. Buộc thực dân Pháp nên trao trả độc lập

C. Thổi bùng lên ngọn lửa đáu giành giật cứu giúp nước nhập nhân dân

D. Tạo nền móng cho việc xuất hiện tại trào lưu dân tộc bản địa công ty nghĩa đầu thế kỉ XX

Câu 2:

Phong trào Cần vương vãi ra mắt sôi sục ở

A. Trung Kì và Nam Kì

B. Bắc Kì và Nam Kì

C. Bắc Kì và Trung Kì

D. Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì

Câu 3:

Nguyên nhân đa số dẫn đến việc thất bại của trào lưu Cần vương vãi là gì?

A. Triều đình căn nhà Nguyễn đang được đầu sản phẩm thực dân Pháp

Xem thêm: tìm tọa độ giao điểm

B. Các cuộc khởi nghĩa nhập phong trào ra mắt tách rốc, lẻ tẻ

C. Thiếu lối lối chỉ đạo đích thị đắn và sự lãnh đạo thống nhất

D. Thực dân Pháp mạnh và đang được gia tăng được nền cai trị ở Việt Nam

Câu 4:

Người hàng đầu phái công ty chiến công ty trương kháng Pháp nhập triều đình Huế là

A. Phan Thanh Giản

B. Vua Hàm Nghi

C. Tôn Thất Thuyết

D. Nguyễn Văn Tường

Câu 5:

Nội dung đa số của chiếu Cần vương vãi là

A. kêu gọi quần bọn chúng dân chúng đứng lên kháng chiến kháng thực dân Pháp

B. kêu gọi văn thân thiết, sĩ phu và dân chúng cả nước đứng lên vì vua tuy nhiên kháng chiến

C. kêu gọi văn thân thiết, sĩ phu nhập toàn nước tổ chức cải tân chủ yếu trị - xã hội

D. tố cáo tội ác của thực dân Pháp và lôi kéo dân chúng kế tiếp kháng chiến

Câu 6:

Lực lượng nhập cuộc phần đông nhất nhập khởi nghĩa Yên Thế là

A. công nhân

B. nông dân

C. các dân tộc bản địa miền núi

Xem thêm: tập làm văn tả cảnh

D. công dân và công nhân