tập xác định hàm số mũ

Tập xác lập của hàm số nón, lũy quá, logarit tìm như vậy nào?. Bài ghi chép sau đây tôi tiếp tục chỉ dẫn chúng ta những dò la tập dượt xác lập của tía loại hàm số kể bên trên. Hãy nằm trong theo đòi dõi nhé!

I. TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ MŨ

Với hàm số mũ

Bạn đang xem: tập xác định hàm số mũ

Cách dò la tập xác định hàm số mũ

thì không tồn tại điều kiện. Nghĩa là tập dượt xác lập của chính nó là R.

Vì vậy Khi tất cả chúng ta gặp gỡ việc dò la tập dượt xác lập của hàm số

Tìm tập dượt xác lập của hàm số mũ

Thì tao chỉ ghi chép ĐK khiến cho u(x) xác lập.

Ví dụ:

Tìm tập dượt xác lập của hàm số

hàm số nón logarit

Lời giải:

tập xác định hàm số mũ

Bộ đề ganh đua Online những dạng với giải chi tiết: Hàm số lũy quá – Mũ – Logarit

II. TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ LOGARIT

Hàm số logarit

điều khiếu nại hàm số mũ

có tập dượt xác lập là (0;+∞).

Vì vậy với việc dò la tập dượt xác lập của hàm số

ham ví logarit

thì ĐK xác lập là u(x)>0 và u(x) xác lập.

Ví dụ:

Tìm tập dượt xác lập của hàm số sau

Xem thêm: khi xảy ra hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch

điều khiếu nại logarit

Lời giải:

tập xác lập của hàm số loogarit

II. TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ LŨY THỪA

Theo quy ước của sách giáo khoa giải tích 12 thì hàm số lũy quá với tập dượt xác lập tùy thuộc vào lũy quá. Có toàn bộ 3 tình huống không giống nhau về lũy quá tác động cho tới tập dượt xác lập là: Lũy quá với số nón nguyên vẹn dương; Lũy quá số nón nguyên vẹn ko dương; Lũy quá số nón ko nguyên vẹn.

Ở trên đây tất cả chúng ta xét hàm số lũy quá dạng

tìm tập dượt xác lập của hàm số nón logarit

Ngoài ĐK nhằm u(x) xác lập. Chúng tao xét những tình huống như đang được phát biểu phía trên theo đòi sơ vật sau:

Bộ đề ganh đua Online những dạng với giải chi tiết: Hàm số lũy quá – Mũ – Logarit

Cách dò la tập dượt xác lập hàm số lũy thừa

Cách dò la tập dượt xác lập hàm số lũy thừa

Ví dụ:

Tìm tập dượt xác lập của hàm số

đồ thị hàm số nón và logarit

Bộ đề ganh đua Online những dạng với giải chi tiết: Hàm số lũy quá – Mũ – Logarit

Lời giải:

Xem thêm: mạch cảm xúc mùa xuân nho nhỏ

Tìm tập dượt xác lập của hàm số nón logarit

Trên đấy là cơ hội dò la tập dượt xác lập của 3 loại hàm số: Lũy thừa; Mũ; Logarit. Mà dichvuseotop.edu.vn gửi cho tới chúng ta. Hãy ghi lưu giữ nhằm áp dụng nhập những việc tuy nhiên chúng ta gặp gỡ nên. Chúc chúng ta trở nên công!

Xem thêm:

Đồ thị hàm số logarit

Lũy Thừa - Lôgarit -
  • Hàm số logarit: Định nghĩa và vật thị