than đá là sản phẩm của ngành công nghiệp

Câu hỏi:

17/04/2023 1,422

C. năng lượng.

Bạn đang xem: than đá là sản phẩm của ngành công nghiệp

Đáp án chủ yếu xác

Phương pháp: 

SGK Địa lí 12, Địa lí công nghiệp. 

Cách giải: 

Than đá là thành phầm của ngành công nghiệp tích điện. 

Chọn C. 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Sở, Vùng Tây  Nguyên, cho thấy thêm hồ nước này tại đây nằm trong Tây Nguyên? 

A. Biển Lạc.    

B. Hồ Phú Ninh. 

C. Biển Hồ.  

D. Hồ Sông Hinh.

Câu 2:

Cho bảng số liệu: 

TỔNG DỰ TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2020

(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ) 

Năm 

Lào 

Thái Lan 

Việt Nam 

In-đô-nê-xi-a

2015 

1043 

151266 

28250 

103268

2020 

1393 

248743 

94834 

131139

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022) 

Theo bảng số liệu, đánh giá này tại đây đúng vào khi đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một số trong những vương quốc năm 2020 với  năm 2015? 

A. Việt Nam tăng lờ đờ rộng lớn In-đô-nê-xi-a.       

B. In-đô-nê-xi-a tăng nhanh chóng rộng lớn Lào.

C. Thái Lan tăng lờ đờ rộng lớn Việt Nam

D. Lào tăng nhanh chóng rộng lớn Thái Lan

Câu 3:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Các ngành công nghiệp trọng tâm, cho thấy thêm nhà  máy nhiệt độ năng lượng điện này với năng suất lớn số 1 trong số nhà máy sản xuất sau đây? 

Xem thêm: đơn vị của động lượng là

A. Ninh Bình.   

B. Na Dương.     

C. Uông Tắc.       

D. Phả Lại

Câu 4:

Vùng nhiệt độ Nam Sở với nhiệt độ chừng tầm năm cao hơn nữa vùng nhiệt độ Đông Bắc Bộ  đa phần do 

A. gió mùa Tây Nam tác động mạnh, đồng vì chưng rộng lớn, với những vùng trũng. 

B. bờ biển cả lâu năm, không ở gần chí tuyến, Chịu hiệu quả của Tín phong buôn bán cầu Bắc. 

C. chịu hiệu quả của bão tây-nam, không tồn tại mùa ướp đông lạnh, vùng biển cả rộng lớn. 

D. địa hình thấp, ko Chịu hiệu quả của gió bấc Đông Bắc, ngay sát xích đạo. 

Câu 5:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Sở, Vùng đồng  vì chưng sông Hồng, cho thấy thêm vị trí này tại đây với quặng đồng? 

A. Cẩm Phả.  

B. Sơn Động.  

C. Na Dương.      

D. Tốc Tát.

Câu 6:

Cho biểu đồ:

Theo biểu đồ dùng, đánh giá này tại đây chính về thay cho thay đổi trị giá bán xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và công ty năm 2020 ví Với năm  năm ngoái của In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin?  (ảnh 1)

TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ PHI-LIP-PIN GIAI ĐOẠN năm ngoái - 2020

(Số liệu bám theo Niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022) 

Theo biểu đồ dùng, đánh giá này tại đây chính về thay cho thay đổi trị giá bán xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và công ty năm 2020 ví Với năm  năm ngoái của In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin? 

A. Phi-lip-pin tăng thấp hơn In-đô-nê-xi-a.  

B. In-đô-nê-xi-a tăng lờ đờ rộng lớn Phi-lip-pin.

C. In-đô-nê-xi-a tăng vội vàng nhì chuyến Phi-lip-pin.

D. In-đô-nê-xi-a tách và Phi-lip-pin tăng.

Câu 7:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Vùng Đông Nam Sở, Vùng Đồng vì chưng sông Cửu  Long, cho thấy thêm tỉnh này tại đây với cửa ngõ sông sụp rời khỏi biển? 

A. Đồng Tháp.

B. Trà Vinh.        

C. Hậu Giang.    

Xem thêm: giải sách bài tập vật lí 9

D. An Giang.