thế năng trọng trường của một vật có giá trị

Câu hỏi:

24/07/2022 10,414

D. hoàn toàn có thể dương, hoàn toàn có thể âm hoặc vì thế 0.

Bạn đang xem: thế năng trọng trường của một vật có giá trị

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án chính là: D

Thế năng trọng ngôi trường của một vật có mức giá trị hoàn toàn có thể dương, hoàn toàn có thể âm hoặc vì thế 0.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ năng của một vật được bảo toàn khi

A. vật Chịu đựng tính năng của những lực tuy nhiên ko cần là những lực thế.

B. vật chỉ Chịu đựng tính năng của lực thế.

C. vật Chịu đựng tính năng của từng lực bất kì.

D. vật chỉ Chịu đựng tính năng của một lực có một không hai.

Câu 2:

Ba trái ngược bóng y chang nhau được ném ở và một chừng cao kể từ đỉnh của tòa ngôi nhà như Hình 17.1. Quả bóng (1) được ném phương ngang, trái ngược bóng (2) được ném xiên lên bên trên, trái ngược bóng (3) được ném xiên xuống đưới. Các trái ngược bóng được ném với nằm trong vận tốc đầu. Bỏ qua chuyện lực cản của không gian. Sắp xếp vận tốc của những trái ngược bóng Lúc vấp khu đất theo dõi trật tự tách dần dần.

Ba trái ngược bóng y chang nhau được ném ở và một chừng cao kể từ đỉnh của tòa ngôi nhà như Hình (ảnh 1)

A. 1, 2, 3.

Xem thêm: tả đồ vật lớp 5

B. 2, 1, 3.

C. 3, 1, 2.

D. Ba trái ngược bóng vấp khu đất với nằm trong vận tốc.

Câu 3:

Cơ năng của một vật bằng

A. hiệu của động năng và thế năng của vật.

B. hiệu của thế năng và động năng của vật.

C. tổng động năng và thế năng của vật.

D. tích của động năng và thế năng của vật.

Câu 4:

Một cái xe hơi đang làm việc thì cần phanh hấp tấp nhằm tụt giảm nhằm mục tiêu tách va vấp vấp với cùng 1 chú chó băng ngang qua chuyện lối. Trong quy trình hãm phanh, động năng của xe hơi thay cho thay đổi như vậy nào? Trong tình huống này, cơ năng của xe hơi sở hữu bảo toàn không? Tại sao?

Xem thêm: chiến thắng cầu giấy lần thứ nhất có ý nghĩa gì

Câu 5:

Tại sao nhập môn nhảy cao, những vận khuyến khích đều cần chạy đà trước lúc giậm nhảy?

Câu 6:

Một cái máy cất cánh chính thức tăng cường kể từ hiện trạng ngủ nhằm đạt được vận tốc đầy đủ rộng lớn cho tới máy cất cánh hoàn toàn có thể đựng cánh. Động năng máy cất cánh thay cho thay đổi ra sao nhập quy trình này?