theo định luật khúc xạ thì

Câu hỏi:

18/06/2019 142,310

A. tia khúc xạ và tia cho tới trực thuộc và một mặt mày phẳng phiu.

Bạn đang xem: theo định luật khúc xạ thì

Đáp án chủ yếu xác

B. góc khúc xạ khi nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào lượt thì góc khúc xạ tăng từng ấy lượt.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Đáp án: A

Theo toan luật khúc xạ thì tia khúc xạ và tia cho tới trực thuộc và một mặt mày phẳng

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc chuồn kể từ không gian vô môi trường thiên nhiên sở hữu tách suất n, sao mang lại tia bản năng vuông góc với tia khúc xạ. Khi bại góc cho tới i được xem theo dõi công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 2:

Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên là tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên bại so sánh với

A. chủ yếu nó. 

B. chân ko.

C. không gian. 

D. nước.

Câu 3:

Tốc chừng độ sáng vô không gian là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra phía bên ngoài không gian với góc cho tới là i, sở hữu góc khúc xạ là r. Kết luận nào là bên dưới đó là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

Xem thêm: if parents bring up a child

B. v1 > v2; i < r. 

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 4:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh ma là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh ma là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 5:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ độ sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vì như thế.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 6:

Cho tách suất của nước vì như thế 4/3, của benzen vì như thế 1,5, của thủy tinh ma flin là 1 trong,8. Hiện tượng bản năng toàn phần rất có thể xẩy ra Khi chiếu độ sáng từ

A. kể từ benzen vô nước.

B. kể từ nước vô thủy tinh ma flin.

C. kể từ benzen vô thủy tinh ma flin.

Xem thêm: 2m bằng bao nhiêu cm

D. kể từ chân ko vô thủy tinh ma flin.