thư viện math cung cấp

Câu hỏi:

24/06/2022 2,829

A. Thủ tục vào rời khỏi của chương trình.

Bạn đang xem: thư viện math cung cấp

B. Hỗ trợ việc tạo nên những lựa lựa chọn ngẫu nhiên

C. Các hằng và hàm toán học.

Đáp án chủ yếu xác

D. Hỗ trợ thẳng những format nén và tàng trữ tài liệu

Đáp án đích thị là: C

Thư viện math cung cấp các hằng và hàm toán học như: sqrt(), gcd()

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những câu sau, số câu đích thị là:

1) Sử dụng công tác con cái tiếp tục thực hiện công tác dễ dàng nắm bắt, dễ dàng mò mẫm lỗi rộng lớn.

2) Hàm chỉ được gọi một chuyến có một không hai ở công tác chủ yếu.

3) Hàm luôn luôn trả một độ quý hiếm qua loa thương hiệu của hàm.

4) Python chỉ được cho phép công tác gọi một hàm thiết kế sẵn trong số tủ sách của Python.

5) Khai báo hàm vô Python luôn luôn đem list thông số.

A. 1.

B. 2

C. 3.

D. 4.

Câu 2:

Phát biểu nào tại đây là sai khi nói về chương trình con?

A. Giúp việc lập trình trở lên suôn sẻ rộng lớn.

B. Tránh được việc phải viết chuồn viết lại cùng một dãy lệnh.

C. Chương trình dễ hiểu ngầm, dễ gọi.

D. Khó phát hiện lỗi.

Câu 3:

“Các lệnh tế bào tả hàm”

phải viết:

A. Thẳng hàng với lệnh def.

B. Lùi vào bám theo quy định của Python.

Xem thêm: giải vở bài tập vật lý 9

C. Ngay sau dấu nhì chấm (:) và ko xuống dòng.

D. Viết thành khối và ko được lùi vào.

Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

def h(a1,b1):

s=a1-b1

return s

a,b=map(int,input().split())

t=h(a,b)

print(t)

Trong đoạn chương trình bên trên a1,b1 được gọi là :

A. Tên hàm.

B. Tham số hình thức.

C. Tham số thực sự.

D. Biến cục bộ.

Câu 5:

Hàm vô Python được khai báo bám theo mẫu:

A. def tên_hàm(tham số):

Các lệnh tế bào tả hàm

B. def tên_hàm(tham số)

Các lệnh tế bào tả hàm

C. def tên_hàm()

Các lệnh tế bào tả hàm

D. def (tham số):

Các lệnh tế bào tả hàm

Câu 6:

Khi sử dụng hàm có sẵn (trong một thư viện) tớ cần:

A. Gọi hàm có sẵn thực hiện mà ko cần xây dựng lại hàm đó.

B. Phải xây dựng lại hàm đó.

C. Phải khai báo hàm trước Khi gọi.

Xem thêm: giải vở bài tập tiếng việt lớp 3 chân trời sáng tạo

D. Phải khai báo và xây dựng lại.