tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Cách giải việc hiệu - tỉ lớp 4

Bài tập luyện Toán lớp 4: Dạng Toán dò la nhị số lúc biết hiệu và tỉ của nhị số đó có chỉ dẫn giải cho tới từng dạng bài xích tập luyện được VnDoc thuế tầm, tổ hợp gom những em học viên học tập chất lượng dạng bài xích này, hao hao gom những thầy cô nhận thêm tư liệu tu dưỡng học viên tương đối tốt.

Bạn đang xem: tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

1. Cách giải công cộng bài xích Toán hiệu tỉ lớp 4

1.1 Dạng toán hiệu tỉ cơ bản

Các bước giải:

 • Bước 1: Tìm hiệu nhị số (nếu ẩn hiệu)
 • Bước 2: Tìm tỉ số (nếu ẩn tỉ)
 • Bước 3: Vẽ sơ đồ
 • Bước 4: Tìm hiệu số phần vì chưng nhau
 • Bước 5: Số nhỏ bé = Hiệu : Hiệu số phần x số phần của số bé
 • Bước 6: Số rộng lớn vì chưng = Số nhỏ bé + Hiệu

Ví dụ: Hiệu của nhị số là 36. Tỉ số của nhị số này là \frac{8}{5}. Tìm nhị số ê.

Cách giải bài xích dạng: dò la 2 số lúc biết hiệu và tỉ số toán lớp 4

Theo sơ trang bị, hiệu số phần cân nhau là:

8 - 5 = 3 (phần)

Số nhỏ bé là :

36: 3 x 5 = 60

Số rộng lớn là :

60 + 36 = 96

Đáp số: Số bé: 60; Số lớn: 96.

Các tình huống quánh biệt

Đề bài xích nhiều việc ko cho tới dữ khiếu nại vừa đủ về hiệu và tỉ số tuy nhiên rất có thể cho tới dữ khiếu nại như sau:

 • Thiếu hiệu (cho biết tỉ số, không tồn tại biết hiệu số)
 • Thiếu tỉ (cho biết hiệu số, ko cho thấy tỉ số)
 • Cho dữ khiếu nại tăng, giảm bớt số, tạo nên hiệu (tỉ) mới mẻ dò la số ban đầu

Với những việc cho tới dữ khiếu nại vì vậy, cần thiết tổ chức thêm 1 bước đem về sự việc cơ bạn dạng và cơ hội giải Note như sau

1.2. Dạng toán hiệu (ẩn) – tỉ

Dạng toán này đề bài xích ko cho thấy hiệu tức thì, bởi vậy tất cả chúng ta nên dò la cơ hội dò la hiệu trước rồi mới mẻ đi tìm kiếm hiệu số phần cân nhau và kể từ ê tìm ra nhị số.

Ví dụ 4. Hình chữ nhật với chiều nhiều năm vì chưng \frac{3}{2} chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều rộng lớn tăng trăng tròn m thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình chữ nhật?

Lời giải.

 • Vì chiều nhiều năm vì chưng 3/2 chiều rộng lớn, nên nếu như coi chiều rộng lớn là 2 phần đoạn trực tiếp thì chiều nhiều năm là 3 phần. Theo đề bài xích tớ với sơ đồ:

Dạng Toán hiệu tỉ

 • Nếu tăng chiều rộng lớn tăng trăng tròn m thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông vắn, tức là lúc ê chiều rộng lớn tiếp tục nhiều năm vì chưng chiều nhiều năm. Hay thưa cách thứ hai, hiệu chiều nhiều năm và chiều rộng lớn là trăng tròn m.
 • Theo sơ trang bị, hiệu số phần cân nhau là: 3 – 2 = 1 (phần)
 • Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là: trăng tròn x 3 = 60 (m)
 • Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: trăng tròn x 2 = 40 (m)
 • Diện tích của hình chữ nhật là: 60 x 40 = 2 400 (m2)

Đáp số: 2 400 m2

1.3. Dạng toán hiệu – tỉ (ẩn)

Ví dụ 5. Có nhị thùng dầu, thùng loại nhất đựng không nhiều thùng loại nhị 24 l dầu. thạo 5 phiên thùng loại nhất vì chưng 3 phiên thùng loại nhị. Hỏi từng thùng đựng từng nào lít dầu?

Bài giải

 • Đề bài xích ko cho thấy tỉ số, song lại cho thấy “5 phiên thùng I vì chưng 3 phiên II”. Hay thưa cách thứ hai, tỉ số của thùng loại nhất và thùng loại nhị là 3/5.
 • Do ê, tất cả chúng ta với sơ trang bị sau:

Dạng toán hiệu tỉ

 • Hiệu số phần cân nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)
 • Số lít dầu thùng loại nhất đựng là: (24: 2) x 3 = 36 (l)
 • Số lít dầu thùng loại nhị đựng là: 36 + 24 = 60 (l)

Đáp số: 36 l dầu; 60 l dầu.

1.4. Dạng toán hiệu (ẩn) – tỉ (ẩn)

Ví dụ 6. Hiện ni, An 8 tuổi hạc và chị Mai 28 tuổi hạc. Sau từng nào năm nữa thì 1/3 tuổi hạc An vì chưng 1/7 tuổi hạc chị Mai?

Lời giải.

 • Theo đầu bài xích, tớ với sơ trang bị sau:

Dạng toán hiệu tỉ lớp 4

 • Hiệu số tuổi hạc của An và Mai luôn luôn là: 28 – 8 = trăng tròn (tuổi)
 • Biết 1/3 tuổi hạc của An vì chưng 1/7 tuổi hạc của Mai nên suy đi ra tuổi hạc của An vì chưng 3/7 tuổi hạc của Mai.
 • Hiệu số phần vì chưng nhau: 7 – 3 = 4 (phần)
 • Số tuổi hạc của An về sau là: (20:4) x 3 = 15 (tuổi)
 • Số năm cần thiết dò la là: 15 – 8 = 7 (năm)

Đáp số: 7 năm.

2. Bài tập luyện tự động luyện hiệu tỉ Toán lớp 4

1. Nhà Lan với 2 đồng đội. Lan xoàng anh trai của cô ý ấy 5 tuổi hạc. Tuổi của tía Lan cấp 5 phiên tuổi hạc anh Lan và rộng lớn tuổi hạc Lan 45 tuổi hạc. Hỏi tuổi hạc Lan hiện nay nay?

Hướng dẫn

Tìm nhị số lúc biết hiệu tỉ của 2 số đó

Bố rộng lớn anh Lan số tuổi hạc là: 45 - 5 = 40 (tuổi)

Coi tuổi hạc anh là một phần thì tuổi hạc tía là 5 phần

Hiệu số phần cân nhau là: 5 - 1 = 4 (phần)

Tuổi anh là: 40 : 4 x 1 = 10 (tuổi)

Tuổi Lan là: 10 - 5 = 5 (tuổi)

2. Hình chữ nhật với chiều nhiều năm vì chưng 3/2 chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều rộng lớn 20m thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình chữ nhật?

Hướng dẫn

Chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 20m

Ta với sơ đồ:

Chiều rộng: |-------|-------|

Chiều dài: |-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 3 – 2 = 1 (phần)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: trăng tròn : 1 x 2 = 40 (m)

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là: 40 + trăng tròn = 60 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là: 40 x 60 = 2400 (m2)

3. Có nhị thùng dầu, thùng loại nhất đựng không nhiều thùng loại nhị 24 lít dầu. 5 phiên thùng loại nhất vì chưng 3 phiên thùng loại nhị. Hỏi từng thùng đựng từng nào lít dầu?

Hướng dẫn

Hiệu nhị thùng là: 24 lít

Thùng loại nhất x 5 = thùng loại nhị x 3

Thùng loại nhất = thùng loại nhị x 3 : 5

Hay thùng loại nhất = 3/5 thùng loại hai

Vẽ sơ đồ:

Thùng 1: |-------|-------|-------|

Thùng 2: |-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)

Thùng loại nhất đựng số lít dầu là: 24 : 2 x 3 = 36 (lít)

Thùng loại nhị đựng số lít dầu là: 36 + 24 = 60 (lít)

4. Hiện ni, An 8 tuổi hạc và chị Mai 28 tuổi hạc. Sau từng nào năm nữa thì 1/3 tuổi hạc An vì chưng 1/7 tuổi hạc chị Mai?

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm hiệu

Chị Mai rộng lớn An số tuổi hạc là: 28 – 8 = trăng tròn (tuổi)

Bước 2: Tìm tỉ số:

1/3 tuổi hạc An vì chưng 1/7 tuổi hạc chị Mai thì tuổi hạc An vì chưng 3/7 tuổi hạc của chị ấy Mai

(Ghi nhớ: Cứ nằm trong tử số thì hình mẫu số là số phần; nếu như bắt gặp bài xích ko nằm trong tử số thì quy đồng về nằm trong tử số. Còn nếu như là tích như bài xích 3 thì số phần ngược lại)

Giải quí nhằm học viên hiểu thì rất có thể vận dụng cơ hội sau:

Tuổi An : 3 = Tuổi chị Mai : 7 suy đi ra Tuổi An = Tuổi chị Mai : 7 x 3 = 3/7 tuổi hạc chị Mai)

Bước 3: Vẽ sơ đồ:

An: |-------|-------|-------|

Mai: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Bước 4: Tìm hiệu số phần cân nhau.

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 3 = 4 (phần)

Bước 5: Tìm nhị số

Số nhỏ bé = hiệu : hiệu số phần cân nhau x số phần của số bé

Tuổi An Lúc ê là: trăng tròn : 4 x 3 = 15 (tuổi)

Xem thêm: could you please tell me

Số năm nhằm 1/3 tuổi hạc An vì chưng 1/7 tuổi hạc Mai là: 15 – 8 = 7 (năm)

5. Một lớp học tập với số học viên nữ giới gấp hai số học viên phái nam. Nếu mang theo 3 học viên nữ giới thì số học viên nữ giới rộng lớn số học viên phái nam là 7 em. Lớp học tập ê với số học viên là: ...... học viên.

Hướng dẫn

Số học viên nữ giới rộng lớn số học viên phái nam thuở đầu là: 7 + 3 = 10 (bạn)

Ta với sơ đồ:

Học sinh nữ: |-------|-------|

Học sinh nam: |-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 2 – 1 = 1 (phần)

Số học viên nữ giới lớp ê là: 10 : 1 x 2 = trăng tròn (bạn)

Số học viên phái nam là: trăng tròn : 2 = 10 (bạn)

Tổng số học viên lớp ê là: trăng tròn + 10 = 30 (bạn)

6. Năm ni tuổi hạc u cấp gấp gáp 4 phiên tuổi hạc con cái. Hai năm vừa qua tuổi hạc u rộng lớn tuổi hạc con cái là 27 tuổi hạc. Tuổi u lúc bấy giờ là: ...... tuổi; tuổi hạc con cái lúc bấy giờ là: ...... tuổi hạc.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Tuổi con: |----------|

Tuổi mẹ: |----------|----------|----------|----------|

Mẹ rộng lớn con cái 27 tuổi

Hiệu số phần cân nhau là: 4 – 1 = 3 (phần)

Tuổi con cái lúc bấy giờ là: 27 : 3 x 1 = 9 (tuổi)

Tuổi u lúc bấy giờ là: 9 x 4 = 36 (tuổi)

7. Năm ni con cái xoàng u 24 tuổi hạc và tuổi hạc con cái vì chưng 1/4 tuổi hạc u. Tuổi con cái trong năm này là : …tuổi.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Tuổi con: |----------|

Tuổi mẹ: |----------|----------|----------|----------|

Hiệu số phần cân nhau là: 4 – 1 = 3 (tuổi)

Tuổi con cái lúc bấy giờ là: 24 : 3 x 1 = 8 (tuổi)

8. Một trại nuôi gà với số gà mẹ rộng lớn số gà trống rỗng là 345 con cái. Sau lúc mua tăng 25 gà trống rỗng thì số gà trống rỗng vì chưng 3/7 số gà mẹ. Tổng số gà khi đầu là:... con cái.

Hướng dẫn

Sau lúc mua tăng 25 gà trống rỗng thì gà mẹ nhiều hơn nữa gà trống rỗng số con cái là:

345 – 25 = 320 (con)

Ta với sơ đồ:

Gà trống: |-------|-------|-------|

Gà mái: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 3 = 4 (phần)

Số gà trống rỗng thuở đầu là: 320 : 4 x 3 – 25 = 215 (con)

Số gà mẹ thuở đầu là: 215 + 345 = 560 (con)

Tổng số gà thuở đầu là: 215 + 560 = 775 (con)

9. Tổ 1 trồng nhiều hơn nữa tổ 2 là 22 cây. Nếu tổ 1 trồng tăng 2 cây và tổ 2 tiết kiệm hơn 3 cây thì tỉ số cây cỏ được của 2 tổ là 7/4.Tổ 1 trồng được : ….cây; Tổ 2 trồng được :….cây

Hướng dẫn

Hiệu mới mẻ số cây cỏ được của nhị tổ là: 22 + 2 + 3 = 27 (cây)

Ta với sơ trang bị số cây cỏ được của nhị tổ khi sau là:

Tổ 2: |-------|-------|-------|-------|

Tổ 1: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 4 = 3 (phần)

Số cây tổ 1 khi sau là: 27 : 3 x 7 = 63 (cây)

Số cây tổ 1 thực tiễn trồng được là: 63 – 2 = 61 (cây)

Số cây tổ 2 thực tiễn trồng được là: 61 – 22 = 39 (cây)

10. Số loại nhất rộng lớn số loại nhị là 51. Nếu tăng 18 đơn vị chức năng vô số loại nhất thì số loại nhất cấp 4 phiên loại nhị. Số loại nhất là:……..; số loại nhị là: ……..

Hướng dẫn

Nếu tăng 18 đơn vị chức năng vô số loại nhất thì số loại nhất rộng lớn số loại nhị số đơn vị chức năng là: 51 + 18 = 69

Coi số loại nhất là 4 phần số loại nhị là một trong phần

Hiệu số phần cân nhau là: 4 – 1 = 3 (phần)

Số loại nhị là: 69 : 3 x 1 = 23

Số loại nhất là: 23 + 51 = 74

11. Hiệu của nhị số là 54, thương của nhị số là 7. Tổng của nhị số là: …..

Hướng dẫn

Thương nhị số là 7 suy đi ra số nhỏ bé =1/7 số lớn

Vẽ sơ đồ:

số bé: |-------|

số lớn: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 1 = 6 (phần)

Số nhỏ bé là: 54 : 6 x 1 = 9

Số rộng lớn là: 54 + 9 = 63

Tổng của nhị số là: 63 + 9 = 72

12. Có 2 vỏ hộp kẹo, biết 1/5 số kẹo vô vỏ hộp loại nhất vì chưng 1/3 số kẹo vô vỏ hộp loại nhị. thạo vỏ hộp loại nhất rộng lớn vỏ hộp loại nhị 46 hình mẫu . Cả nhị vỏ hộp với …. hình mẫu kẹo.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Hộp loại 1: |--------|--------|--------|--------|--------|

Hộp loại 2: |--------|--------|--------|

Hiệu số phần cân nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)

Tổng số phần cân nhau là: 5 + 3 = 8 (phần)

Xem thêm: we started working here three years ago

Cả nhị vỏ hộp với số kẹo là: 46 : 2 x 8 = 184 (cái)

3. Toán lớp 4 sách mới

 • Toán lớp 4 Kết nối tri thức
 • Toán lớp 4 Chân trời sáng sủa tạo
 • Toán lớp 4 Cánh diều

Trên đấy là toàn cỗ lý thuyết hao hao thủ tục dạng bài xích dò la nhị số lúc biết hiệu và tỉ của nhị số ê. Thông thông qua đó gom những em học viên tóm được cách thức giải cũng tựa như những bài xích tập luyện áp dụng nhằm gia tăng tập luyện, cơ hội giải toán hiệu tỉ, sẵn sàng cho những bài xích đánh giá, bài xích thi đua Toán lớp 4 trong năm học tập.

Tham khảo những tư liệu hữu ích khác:

 • Bài tập luyện toán lớp 4: Dạng toán dò la nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó
 • Các mục chính tu dưỡng học viên chất lượng môn Toán lớp 4