toán lớp 4 trang

Xem toàn cỗ tư liệu Lớp 4: bên trên đây

Sách giáo khoa toán lớp 4

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa toán lớp 4 bao gồm những bài bác sau:

MỤC LỤC

Xem thêm: ảnh đẹp nam

 • Ôn luyện những số cho tới 100 000
 • Ôn luyện những số cho tới 100 000 (tiếp theo)
 • Ôn luyện những số cho tới 100 000 (tiếp theo)
 • Biểu thức sở hữu có một chữ
 • Luyện tập
 • Các số sở hữu sáu chữ số
 • Luyện tập
 • Hàng Và lớp
 • So sánh những số có tương đối nhiều chữ số
 • Triệu Và lớp triệu
 • Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Dãy số tự động nhiên
 • Viết số ngẫu nhiên vô hệ thập phân
 • So sánh và xếp trật tự những số tự động nhiên
 • Luyện tập
 • Yên, tạ, tấn
 • Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
 • Giây, thế kỉ
 • Luyện tập
 • Tìm số tầm cộng
 • Luyện tập
 • Biểu đồ
 • Biểu vật dụng (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện luyện chung
 • Luyện luyện chung
 • Phép cộng
 • Phép trừ
 • Luyện tập
 • Biểu thức sở hữu chứa chấp nhì chữ
 • Tính hóa học phú hoán của luật lệ cộng
 • Biểu thức sở hữu chúa tía chữ
 • Tính hóa học phối hợp của luật lệ cộng
 • Luyện tập
 • Tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó
 • Luyện tập
 • Luyện luyện chung
 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Hai đường thẳng liền mạch vuông góc
 • Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song
 • Vẽ hai tuyến phố trực tiếp vuông góc
 • Vẽ hai tuyến phố trực tiếp tuy vậy song
 • Thực hành Vẽ hình chữ nhật
 • Thực hành Vẽ hình vuông
 • Luyện tập
 • Luyện luyện chung
 • Nhân với số sở hữu một chữ số
 • Tính hóa học phú hoán của luật lệ nhân
 • Nhân với 10, 100, 1000. Chia mang lại 10, 100, 1000
 • Tính hóa học phối hợp của luật lệ nhân
 • Nhân với số sở hữu tận nằm trong là chữ số 0
 • Đề-Xi-mét vuông
 • Mét vuông
 • Nhân một vài với cùng 1 tổng
 • Nhân một vài với cùng 1 hiệu
 • Luyện tập
 • Nhân với số sở hữu nhì chữ số
 • Luyện tập
 • Giới thiệu nhân nhẩm số sở hữu nhì chữ số với 11
 • Nhân với số sở hữu tía chữ số
 • Nhân với số sở hữu tía chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện luyện chung
 • Chia một tổng cho 1 số
 • Chia mang lại số sở hữu một chữ số
 • Luyện tập
 • Chia một vài cho 1 tích
 • Chia một tích cho 1 số
 • Chia nhì số sở hữu tận nằm trong là những chữ số 0
 • Chia mang lại số sở hữu nhì chữ số
 • Chia mang lại số sở hữu nhì chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Chia mang lại số sở hữu nhì chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Thương sở hữu chữ số 0
 • Chia mang lại số sở hữu tía chữ số
 • Luyện tập
 • Chia mang lại số sở hữu tía chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện luyện chung
 • Luyện luyện chung
 • Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 2
 • Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 5
 • Luyện tập
 • Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 9
 • Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 3
 • Luyện tập
 • Luyện luyện chung
 • Ki-lô-mét vuông
 • Luyện tập
 • Hình bình hành
 • Diện tích hình bình hành
 • Luyện tập
 • Phân số
 • Phân số và luật lệ phân tách số tự động nhiên
 • Phân số và luật lệ phân tách số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Phân số vị nhau
 • Rút gọn gàng phân số
 • Luyện tập
 • Quy đồng khuôn mẫu số những phân số
 • Quy đồng khuôn mẫu số những phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện luyện chung
 • So sánh nhì phân số nằm trong khuôn mẫu số
 • Luyện tập
 • So sánh nhì phân số không giống khuôn mẫu số
 • Luyện tập
 • Luyện luyện chung
 • Luyện luyện chung
 • Luyện luyện chung
 • Phép nằm trong phân số
 • Phép nằm trong phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Phép trừ phân số
 • Phép trừ phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện luyện chung
 • Phép nhân phân số
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Tìm phân số của một số
 • Phép phân tách phân số
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện luyện chung
 • Luyện luyện chung
 • Luyện luyện chung
 • Luyện luyện chung
 • Hình thoi
 • Diện tích hình thoi
 • Luyện tập
 • Luyện luyện chung
 • Giới thiệu tỉ số
 • Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện luyện chung
 • Tìm nhì số lúc biết hiệu Và tỉ số của nhì số đó
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện luyện chung
 • Luyện luyện chung
 • Τỉ lệ bạn dạng đồ
 • Ứng dụng của tỉ trọng bạn dạng đồ
 • Ứng dụng của tỉ trọng bạn dạng vật dụng (tiếp theo)
 • Thực hành
 • Thực hành (tiếp theo)
 • Ôn luyện về số tự động nhiên
 • Ôn luyện về số tự động nhiên
 • Ôn luyện về số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Ôn luyện về những luật lệ tính với số tự động nhiên
 • Ôn luyện về những luật lệ tính với số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Ôn luyện về những luật lệ tính với số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Ôn luyện về biểu đồ
 • Ôn luyện về phân số
 • Ôn luyện về những luật lệ tính với phân số
 • Ôn luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn luyện về đại lượng
 • Ôn luyện về đại lượng (tiếp theo)
 • Ôn luyện về đại lượng (tiếp theo)
 • Ôn luyện về hình học
 • Ôn luyện về hình học tập (tiếp theo)
 • Ôn luyện về mò mẫm số tầm cộng
 • Ôn luyện về mò mẫm nhì số lúc biết tổng Và hiệu của nhì số đó
 • Ôn luyện về mò mẫm nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhì số đó
 • Luyện luyện chung
 • Luyện luyện chung
 • Luyện luyện chung
 • Luyện luyện chung

Xem thêm thắt những sách xem thêm liên quan:

Xem thêm: đề thi tiếng việt lớp 3 học kì 2

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4
 • Giải Toán Lớp 4
 • Sách Giáo Viên Toán Lớp 4
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2