toán lớp 4 trang 169

Giải bài bác luyện Toán lớp 4

Giải bài bác luyện trang 169 SGK Toán 4: Ôn luyện những luật lệ tính với phân số (tiếp theo) bao hàm đáp án với điều giải cụ thể ứng với từng bài bác luyện SGK hùn những em học viên ôn luyện những dạng bài bác luyện về luật lệ nằm trong trừ nhân phân tách phân số, quy đồng phân số, dạng Toán tính thời gian nhanh, toán sở hữu điều văn. Mời chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm cụ thể.

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 169

Giải Toán lớp 4 trang 169 bài bác 1

Tính bởi vì nhì cách:

a)\left( \dfrac{6}{11}+ \dfrac{5}{11} \right) \times \dfrac{3}{7};

b) \dfrac{3}{5} \times \dfrac{7}{9} - \dfrac{3}{5} \times \dfrac{2}{9};

c) \left( \dfrac{6}{7} - \dfrac{4}{7} \right) : \dfrac{2}{5};

d) \dfrac{8}{15} : \dfrac{2}{11} + \dfrac{7}{15} : \dfrac{2}{11}

Đáp án:

Các em tính như sau:

a) Cách 1:\left(\dfrac{6}{11}+\dfrac{5}{11}\right) \times \dfrac{3}{7} = \dfrac{11}{11 }\times \dfrac{3}{7}=\dfrac{3}{7}

Cách 2: \left(\dfrac{6}{11}+ \dfrac{5}{11}\right) \times \dfrac{3}{7}=\dfrac{6}{11} \times \dfrac{3}{7}+ \dfrac{5}{11}\times \dfrac{3}{7} =\dfrac{18}{77 }+ \dfrac{15}{77 }= \dfrac{33}{77 }=\dfrac{3}{7}

b) Cách 1: \dfrac{3}{5}\times \dfrac{7}{9} - \dfrac{3}{5}\times \dfrac{2}{9} = \dfrac{21}{45} - \dfrac{6}{45}=\dfrac{15}{45}= \dfrac{1}{3}

Cách 2: \dfrac{3}{5}\times \dfrac{7}{9} - \dfrac{3}{5}\times \dfrac{2}{9}= \dfrac{3}{5}\times \left (\dfrac{7}{9} - \dfrac{2}{9}\right) = \dfrac{3}{5} \times \dfrac{5}{9}=\dfrac{15}{45}=\dfrac{1}{3}

c) Cách 1: \left( \dfrac{6}{7}- \dfrac{4}{7} \right) : \dfrac{2}{5}= \dfrac{2}{7}: \dfrac{2}{5} = \dfrac{2}{7}\times \dfrac{5}{2}= \dfrac{2 \times 5}{7 \times 2}= \dfrac{5}{7}

Cách 2: \left( \dfrac{6}{7}- \dfrac{4}{7} \right) : \dfrac{2}{5}= \dfrac{6}{7}: \dfrac{2}{5}- \dfrac{4}{7}: \dfrac{2}{5}=\dfrac{6}{7}\times \dfrac{5}{2}- \dfrac{4}{7}\times \dfrac{5}{2}=\dfrac{30}{14}- \dfrac{20}{14}=\dfrac{10}{14}=\dfrac{5}{7}

d)\dfrac{8}{15}:\dfrac{2}{11}+\dfrac{7}{15}: \dfrac{2}{11}= \dfrac{8}{15}\times \dfrac{11}{2}+ \dfrac{7}{15}\times \dfrac{11}{2} =\dfrac{88}{30}+ \dfrac{77}{30}=\dfrac{165}{30}= \dfrac{11}{2}

Cách 2: \dfrac{8}{15}:\dfrac{2}{11}+\dfrac{7}{15}: \dfrac{2}{11}= \left( \dfrac{8}{15}+\dfrac{7}{15} \right) :\dfrac{2}{11} =\dfrac{15}{15}: \dfrac{2}{11}= 1: \dfrac{2}{11} =1 \times \dfrac{11}{2}=\dfrac{11}{2}

Giải Toán lớp 4 trang 169 bài bác 2

Tính:

a) \dfrac{2 × 3 × 4}{3 × 4 ×5};

b) \dfrac{2 }{3 }\times \dfrac{3}{4 } \times \dfrac{4}{5 }: \dfrac{1}{5 };

c)\dfrac{1 ×2 ×3× 4}{5× 6× 7× 8 };

d) \dfrac{2}{5 } \times \dfrac{3}{4 }\times \dfrac{5}{6 } : \dfrac{3}{4 }.

Phương pháp giải

Lần lượt phân tách nhẩm tích ở tử số và tích ở kiểu mẫu số cho những quá số cộng đồng.

Đáp án:

Các em tính như sau:

a) \dfrac{2 × 3 × 4}{3 × 4 × 5} = \dfrac{2}{5} ;

b) \dfrac{2 }{3 }\times \dfrac{3}{4 }\times \dfrac{4}{5 }: \dfrac{1}{5 } = \dfrac{2 × 3 × 4}{3 × 4 × 5}: \dfrac{1}{5}=\dfrac{2}{5}: \dfrac{1}{5}=\dfrac{2}{5}\times \dfrac{5}{1}=\dfrac{2 × 5}{5 × 1 } =2

hoặc\dfrac{2 }{3 }\times \dfrac{3}{4 }\times \dfrac{4}{5 }: \dfrac{1}{5 } = \dfrac{2 }{3 }\times \dfrac{3}{4 }\times\dfrac{4}{5 }\times \dfrac{5}{1} =\dfrac{2 × 3 × 4 × 5}{3 × 4 × 5×1 }=2

c)\dfrac{1 ×2 × 3 × 4}{5 × 6× 7 × 8 } =\dfrac{1× 2 × 3 × 4}{5 × 2 × 3 × 7 × 2 × 4}=\dfrac{1 }{70}

d) \dfrac{2}{5 }\times\dfrac{3}{4 }\times \dfrac{5}{6 }:\dfrac{3}{4 }= \dfrac{2 × 3 × 5}{5 × 4 × 6}:\dfrac{3}{4 } =\dfrac{2 × 3 × 5}{5 × 2 × 2×3 × 2 } :\dfrac{3}{4 }

=\dfrac{1 }{4}:\dfrac{3}{4 } =\dfrac{1 }{4}\times \dfrac{4}{3}= \dfrac{1 \times 4}{4 \times 3}=\dfrac{1}{3}

Hoặc \dfrac{2}{5 }\times\dfrac{3}{4 }\times \dfrac{5}{6 }:\dfrac{3}{4 } = \dfrac{2}{5 }\times \dfrac{3}{4 }\times \dfrac{5}{6 }\times \dfrac{4}{3}

= \dfrac{2× 3 × 5 × 4}{5 × 4 × 6 × 3} =\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}

Giải Toán lớp 4 trang 169 bài bác 3

Một tấm vải vóc lâu năm 20m. Đã may ăn mặc quần áo không còn \frac45 tấm vải vóc bại. Số vải vóc còn sót lại người tao rước may những túi, từng túi không còn \frac23m. Hỏi may được toàn bộ từng nào kiểu mẫu túi như vậy?

Xem thêm: nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản

Phương pháp giải:

- Tìm số vải vóc vẫn may ăn mặc quần áo tao lấy 20m nhân với \frac45.

- Tìm số vải vóc còn sót lại tao lấy phỏng lâu năm tấm vải vóc lúc đầu trừ cút số vải vóc vẫn may ăn mặc quần áo.

- Tìm số túi may được tao lấy số vải vóc còn sót lại phân tách mang đến số vải vóc nhằm may một chiếc túi.

Đáp án:

Các em tính như sau:

Số mét vải vóc được may quần áo:

20 \times \dfrac{4}{5}=16\;(m)

Số mét vải vóc còn lại:

20 – 16 = 4 (m)

Số túi vẫn may được:

4: \dfrac{2 }{3 }=6 (túi)

Đáp số: 6 kiểu mẫu túi.

Giải Toán lớp 4 trang 169 bài bác 4

Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Cho: Toán lớp 4 trang 169

Số tương thích nhằm viết lách nhập dù rỗng tuếch là:

A. 1

B. 4

C. 5

D. 20

Phương pháp giải:

Gọi số cần thiết thăm dò là x. Phân số \dfrac{x}{5} ở địa điểm số phân tách. Ta thăm dò phân số \dfrac{x}{5} bằng phương pháp lấy số bị phân tách chia mang đến thương. Từ này sẽ tìm ra x.

Đáp án

Giả sử số cần thiết điền nhập dù rỗng tuếch là x.

Ta có:\dfrac{4}{5} : \dfrac{x}{5} =\dfrac{1}{5}

\dfrac{x}{5} = \dfrac{4}{5} : \dfrac{1}{5}

\dfrac{x}{5} = 4

x = 4 x 5

x = 20

Khoanh nhập chữ D: 20

  • Giải bài bác luyện trang 167, 168 SGK Toán 4: Ôn luyện những luật lệ tính với phân số
  • Giải bài bác luyện trang 168, 169 SGK Toán 4: Ôn luyện những luật lệ tính với phân số (tiếp)

>> Bài tiếp theo: Giải bài bác luyện trang 170 SGK Toán 4: Ôn luyện những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)

Xem thêm: kim loại có khối lượng riêng lớn nhất

Toán lớp 4 trang 169 Ôn luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo) bao hàm điều giải cụ thể những phần và những bài bác rèn luyện cho những em học viên tìm hiểu thêm, rèn luyện giải dạng Toán về luật lệ nhân phân tách phân số, giải toán sở hữu điều văn về phân số, ôn luyện Toán lớp 4 chương 6 Ôn luyện thời điểm cuối năm, sẵn sàng cho những bài bác đua thân thuộc và cuối học tập kì 2 lớp 4. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 4 rộng lớn tuy nhiên ko cần thiết sách giải.

Ngoài giải bài bác luyện Toán 4 SGK, VnDoc còn hỗ trợ điều giải vở bài bác luyện Toán 4; Lý thuyết Toán 4; Đề đánh giá vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 nhằm mục tiêu hùn chúng ta học tập chất lượng tốt môn Toán 4 rộng lớn. Mời chúng ta tìm hiểu thêm những dạng bài bác luyện ứng khác:

  • Giải vở bài bác luyện Toán 4 bài bác 160: Ôn luyện về những luật lệ tính với phân số
  • Giải Toán lớp 4 VNEN bài bác 103: Ôn luyện những luật lệ tính với phân số
  • Giải Toán lớp 4 VNEN bài bác 104: Ôn luyện những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)

Bài luyện về luật lệ nằm trong trừ phân số

  • Bài luyện Toán lớp 4: Phép nằm trong phân số
  • Bài luyện Toán lớp 4: Phép trừ phân số

Đề đua học tập kì 2 lớp 4 Tải nhiều

  • Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Tải nhiều
  • Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 Tải nhiều
  • Đề đua học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh sở hữu đáp án