toán lớp 5 trang 171


Trên hình mặt mày, diện tích S của hình tứ giác ABED to hơn diện tích S của hình tam giác BEC là 13,6cm^2. Tính diện tích S của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích S của hình tam giác BEC và diện tích S hình tứ giác ABED là 2/3.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 171

Video chỉ dẫn giải

Trên hình mặt mày, diện tích S của hình tứ giác ABED to hơn diện tích S của hình tam giác BEC là \(13,6cm^2\). Tính diện tích S của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích S của hình tam giác BEC và diện tích S hình tứ giác ABED là \(\dfrac{2}{3}\).

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích tam giác BEC và diện tích S tứ giác ABED theo hình thức toán thám thính nhì số lúc biết hiệu và tỉ số. 

- Diện tích hình tứ giác ABCD \(=\) diện tích tam giác BEC \(+\) diện tích S tứ giác ABED.

Lời giải chi tiết:

Theo đề bài bác tao sở hữu sơ đồ:

Theo sơ thiết bị, hiệu số phần đều nhau là:

                  \(3 - 2 = 1\) (phần)

Diện tích hình tam giác BEC là:

                 \(13,6 : 1 × 2 = 27,2\;(cm^2)\)

Diện tích hình tứ giác ABED là:

                 \(27,2 + 13,6 = 40,8\;(cm^2)\)

Diện tích hình tứ giác ABCD là:

                 \(40,8 + 27,2 = 68\;(cm^2)\)

                                         Đáp số: \(68cm^2 \).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Lớp \(5A\) sở hữu \(35\) học viên. Số học viên phái nam bằng \(\dfrac{3}{4}\) số học viên phái nữ. Hỏi số học viên phái nữ rộng lớn số học viên phái nam là từng nào em ?

Phương pháp giải:

Tìm số học viên và số học viên phái nữ theo hình thức toán thám thính nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số cơ.

Lời giải chi tiết:

Theo đề bài bác tao sở hữu sơ đồ:

Theo sơ thiết bị, tổng số phần đều nhau là:

          \(3 + 4 = 7\) (phần)

Số học viên phái nam của lớp \(5A\) là:

           \(35 : 7 × 3 = 15\) (học sinh)

Số học viên phái nữ của lớp \(5A\) là:

           \(35 - 15 = 20\) (học sinh)

Số học viên phái nữ nhiều hơn nữa số học viên phái nam là:

             \(20 - 15 = 5\) (học sinh)

                                  Đáp số: \(5\) học viên.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một xe hơi cút được 100km thì dung nạp 12\(l\) xăng. Ô tô này đã cút được quãng lối 75km thì dung nạp không còn từng nào lít xăng ?

Phương pháp giải:

Giải câu hỏi theo hình thức toán rút về đơn vị:

- Tìm số lít xăng dung nạp Khi cút 1km = số lít xăng dung nạp Khi cút 100km : 100.

Xem thêm: it is very difficult to tell him to give in because he is so big headed

- Số lít xăng dung nạp Khi cút 75km = số lít xăng dung nạp Khi cút 1km \(\times\) 75.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

100 km: 12 lít xăng

75 km : ... lít xăng?

Bài giải

Ô tô cút 1km thì dung nạp không còn số lít xăng là:

12 : 100 = 0,12 (\(l\))

Ô tô cút 75 km thì dung nạp không còn số lít xăng là:

0,12 × 75 = 9 (\(l\))

                      Đáp số: 9\(l\) xăng.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Hình mặt mày là biểu thiết bị cho thấy thêm tỉ lệ thành phần xếp loại học tập lực của học viên khối 5 Trường Tiểu học tập Thắng lợi. Tính số học viên từng loại, biết số học viên xếp loại học tập lực khá là 120 học viên.

Phương pháp giải:

- Tìm tỉ số Phần Trăm của học viên khá và học viên toàn ngôi trường : 100% - (25% + 15%) = 60%.

- Số học viên toàn ngôi trường = số học viên khá : 60 × 100.

- Số học viên xuất sắc = số học viên toàn ngôi trường : 100 × 25.

- Số học sinh tầm = số học viên toàn ngôi trường : 100 × 15.

Lời giải chi tiết:

Tỉ số Phần Trăm của học viên khá và học viên toàn trường là:

            100% - (25% + 15%) = 60%

Số học viên toàn khối 5 của ngôi trường là:

            120 : 60 × 100 = 200 (học sinh)

Số học viên xuất sắc là:

            200 : 100 × 25 = 50 (học sinh)

Số học viên tầm là:

           200  : 100 × 15 = 30 (học sinh)

                                  Đáp số: Giỏi: 50 học viên ;

                                               Khá: 120 học viên ; 

                                              Trung bình: 30 học viên.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 171, 172 Luyện tập luyện

  a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi cơ cút được 120km vô 2 tiếng một phần hai tiếng. b) Bình cút xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ mái ấm cho tới bến xe pháo rơi rụng nửa giờ. Hỏi mái ấm Bình cơ hội bến xe pháo từng nào ki-lô-mét ? c) Một người quốc bộ với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và cút được quãng lối 6km. Hỏi người này đã cút vô thời hạn bao lâu ?

 • Toán lớp 5 trang 172 Luyện tập luyện

  Một nền mái ấm hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 8m, chiều rộng lớn vì thế 3/4 chiều lâu năm. Người tao người sử dụng những viên gạch ốp hình vuông vắn cạnh 4dm nhằm lát nền mái ấm cơ, giá bán chi phí từng viên gạch ốp là đôi mươi 000 đồng. Hỏi lát cả nền mái ấm thì không còn từng nào chi phí mua sắm gạch ốp ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kế).

 • Toán lớp 5 trang 173 Ôn tập luyện về biểu thiết bị

  Để biểu thị số kilomet vì thế từng học viên vô group CÂY XANH trồng vô vườn ngôi trường hoàn toàn có thể người sử dụng biểu thiết bị sau đây :

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện tập luyện cộng đồng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở sản phẩm cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi phượt cũng cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và cút nằm trong chiều với xe hơi chở sản phẩm. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi phượt đuổi theo kịp xe hơi chở sản phẩm ?

 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập luyện cộng đồng

  Tính. Trong thân phụ ngày 1 siêu thị bán tốt 2400kg lối. Ngày loại nhất bán tốt 35% số lối cơ, ngày loại nhì bán tốt 40% số lối cơ. Hỏi ngày loại thân phụ siêu thị cơ bán tốt từng nào ki-lô-gam lối ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: the medical community continues to make progress in the fight against cancer

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.