toán lớp 5 trang 171, 172


a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi tê liệt cút được 120km vô 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng. b) Bình cút xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ mái ấm cho tới bến xe cộ mất mặt nửa giờ. Hỏi mái ấm Bình cơ hội bến xe cộ từng nào ki-lô-mét ? c) Một người đi dạo với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và cút được quãng lối 6km. Hỏi người này đã cút vô thời hạn bao lâu ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 171, 172

Video chỉ dẫn giải

a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi tê liệt cút được 120km vô 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng.

b) Bình cút xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ mái ấm cho tới bến xe cộ mất mặt nửa giờ. Hỏi mái ấm Bình cơ hội bến xe cộ từng nào ki-lô-mét ?

c) Một người đi dạo với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và cút được quãng lối 6km. Hỏi người này đã cút vô thời hạn bao lâu ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong tê liệt \(s\) là quãng lối, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

a) Đổi: 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng = 2,5 giờ.

Vận tốc của xe hơi là:

                 120 : 2,5 = 48 (km/giờ)

b) Nửa giờ = 0,5 giờ.

Quãng lối kể từ mái ấm Bình cho tới bến xe cộ nhiều năm số ki-lô-mét là:

                15 × 0,5 = 7,5 (km)

c) Thời gian giảo người đi dạo cút quãng lối 6km là:

                6 : 5 = 1,2 (giờ)

                1,2 tiếng đồng hồ = 1 giờ 12 phút.

                            Đáp số: a) 48km/giờ ;

                                         b) 7,5km;       

                                         c) 1 giờ 12 phút.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một xe hơi và một xe cộ máy xuất phân phát và một khi kể từ \(A\) cho tới \(B\). Quãng lối \(AB\) nhiều năm \(90km\). Hỏi xe hơi cho tới \(B\) trước xe cộ máy bao lâu, biết thời hạn xe hơi cút là \(1,5\) giờ và véc tơ vận tốc tức thời xe hơi cấp \(2\) chuyến véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong tê liệt \(s\) là quãng lối, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Vận tốc của xe hơi là:

          \(90 : 1,5 = 60\) (km/giờ)

Vận tốc của xe cộ máy là:

          \(60 : 2 = 30\) (km/giờ)

Thời gian giảo xe cộ máy cút quãng lối \(AB\) là:

          \(90 : 30 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe cộ máy số thời hạn là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(=1\) giờ \(30\) phút.

Xem thêm: nồi cơm điện có mấy bộ phận chính

                          Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút.

Cách 2: 

Trên và một quãng lối, thời hạn và véc tơ vận tốc tức thời là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch tặc cùng nhau. Vận tốc xe hơi cấp \(2\) chuyến véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy thì thời hạn xe cộ máy cút kể từ \(A\) cho tới \(B\) cấp \(2\) chuyến thời hạn xe hơi cút kể từ \(A\) cho tới \(B\).

Ô tô cút kể từ \(A\) cho tới \(B\) mất mặt \(1,5\) giờ thì xe cộ máy cút kể từ \(A\) cho tới \(B\) không còn số thời hạn là:

          \(1,5 ×  2 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe cộ máy số thời gian là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(= 1\) giờ \(30\) phút.

                             Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút. 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hai xe hơi bắt đầu từ A và B và một khi và cút ngược hướng nhau, sau \(2\) giờ bọn chúng gặp gỡ nhau. Quãng lối AB nhiều năm \(180km\). Tìm véc tơ vận tốc tức thời của từng xe hơi, biết véc tơ vận tốc tức thời xe hơi cút kể từ A bằng \(\dfrac{2}{3}\) vận tốc xe hơi cút kể từ B.

Phương pháp giải:

- Hai xe cộ xuất phân phát nằm trong 1 khi và hoạt động ngược hướng nhau nên tao tìm hiểu tổng véc tơ vận tốc tức thời theo gót công thức:

   Tổng véc tơ vận tốc tức thời = quãng lối AB : thời hạn cút nhằm gặp gỡ nhau.

- Tìm véc tơ vận tốc tức thời từng xe cộ theo phương thức toán tìm hiểu nhì số lúc biết tổng và tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì xe hơi là:

           \(180 : 2 = 90\;(km/\) giờ)

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ loại, tổng số phần đều bằng nhau là:

           \(2 + 3 = 5\) (phần)

Vận tốc của xe hơi cút kể từ A là:

           \(90 : 5 × 2 = 36\) \((km/\)giờ)

Vận tốc của xe hơi cút kể từ B là:

           \(90 - 36 = 54\) \((km/\)giờ)

                             Đáp số: Ô tô cút kể từ A: \(36km/\)giờ ;

                                       Ô tô cút kể từ B: \(54 km/\)giờ.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 172 Luyện tập luyện

  Một nền mái ấm hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 8m, chiều rộng lớn tự 3/4 chiều nhiều năm. Người tao người sử dụng những viên gạch men hình vuông vắn cạnh 4dm nhằm lát nền mái ấm tê liệt, giá bán chi phí từng viên gạch men là đôi mươi 000 đồng. Hỏi lát cả nền mái ấm thì không còn từng nào chi phí mua sắm gạch men ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kế).

 • Toán lớp 5 trang 173 Ôn tập luyện về biểu loại

  Để biểu thị số lượng km tự từng học viên vô group CÂY XANH trồng vô vườn ngôi trường hoàn toàn có thể người sử dụng biểu loại tiếp sau đây :

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện tập luyện công cộng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở mặt hàng cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi phượt cũng cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và cút nằm trong chiều với xe hơi chở mặt hàng. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi phượt theo kịp xe hơi chở mặt hàng ?

 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập luyện công cộng

  Tính. Trong thân phụ ngày 1 cửa hàng bán tốt 2400kg lối. Ngày loại nhất bán tốt 35% số lối tê liệt, ngày loại nhì bán tốt 40% số lối tê liệt. Hỏi ngày loại thân phụ cửa hàng tê liệt bán tốt từng nào ki-lô-gam lối ?

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập luyện công cộng

  Tính. Một chiến thuyền cút với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ Khi nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là một trong những,6km/giờ. a) Nếu thuyền cút xuôi loại thì sau 3,5 giờ tiếp tục cút được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền cút ngược loại thì nên từng nào thời hạn nhằm cút được quãng lối như Khi xuôi loại vô 3,5 giờ ?Tìm x.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: x+2/x 3 0

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.