toán lớp 5 trang 173

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 173

Video chỉ dẫn giải

Để biểu thị số lượng km vì thế từng học viên vô group CÂY XANH trồng vô vườn ngôi trường rất có thể người sử dụng biểu đồ gia dụng bên dưới đây:

Dựa vô biểu đồ gia dụng hãy vấn đáp những thắc mắc sau:

a) Có bao nhiêu học viên trồng cây ? Mỗi học viên trồng được từng nào cây ?

b) Quý khách hàng này trồng được không nhiều cây nhất ?

c) Quý khách hàng này trồng được rất nhiều cây nhất ?

d) Những chúng ta này trồng được rất nhiều cây rộng lớn chúng ta Dũng ?

e) Những chúng ta này trồng được không nhiều cây rộng lớn chúng ta Liên ?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ gia dụng nhằm lần số lượng km từng chúng ta trồng được, kể từ tê liệt vấn đáp những thắc mắc của việc. 

Lời giải chi tiết:

a) Có 5 học viên trồng cây:

- Lan trồng được 3 cây.

- Hòa trồng được 2 cây.

- Liên trồng được 5 cây.

- Mai trồng được 8 cây.

- Dũng trồng được 4 cây.

b) Quý khách hàng Hòa trồng được không nhiều cây nhất.

c) Quý khách hàng Mai trồng được rất nhiều cây nhất.

d) Quý khách hàng Liên, chúng ta Mai trồng được rất nhiều cây rộng lớn chúng ta Dũng.

e) Quý khách hàng Lan, chúng ta Hòa, chúng ta Dũng trồng được không nhiều cây rộng lớn chúng ta Liên.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Hãy bổ sung cập nhật vô những dù còn quăng quật trống rỗng vô bảng bên dưới đây:

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

Xem thêm: mô tả nào dưới đây về hàm là sai

b) Dựa vô bảng bên trên hãy vẽ tiếp những cột không đủ vô biểu đồ gia dụng bên dưới đây:

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

Phương pháp giải:

Quan sát bảng vẫn mang đến nhằm biết phương pháp ghi số học viên trong lúc khảo sát, kể từ tê liệt vẽ biểu đồ gia dụng hình cột ứng.

Lời giải chi tiết:

a) KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

b) KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:

Biểu đồ gia dụng sau đây cho thấy thành phẩm khảo sát về ý quí nghịch tặc những môn thể thao của \(40\) học tập sinh:

Học sinh quí đá bóng sở hữu khoảng:

A. \(5\) học tập sinh

B. \(9\) học tập sinh

C. \(25\) học tập sinh

D. \(20\) học tập sinh

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ gia dụng tớ thấy số học viên quí đá bóng to hơn 50% hình trụ.

Ta lần 50% số học viên là từng nào học viên rồi kể từ tê liệt lựa chọn đáp án chính.

Lời giải chi tiết:

Hình quạt biểu thị số học viên quí đá bóng to hơn 50% hình trụ.

Một nửa số học viên tê liệt sở hữu số học viên là:

           \(40 : 2 = 20\) (học sinh)

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 163

Vậy số học viên quí đá bóng to hơn \(20\) học viên. 

Mà \(25 > 20\). Do tê liệt số học viên quí đá bóng có tầm khoảng \(25\) học viên.

Chọn đáp án \(C\).