toluen không phản ứng với chất nào sau đây

Tiến hành thực nghiệm demo đặc thù của glixerol và etanol với đồng(II) hiđroxit theo dõi công việc sau đây:

Bước 1: Cho vô nhì ống thử, từng ống khoảng tầm 3 – 4 giọt hỗn hợp CuSO4 2% và 2 – 3 giọt hỗn hợp NaOH 10%, nhấp lên xuống nhẹ nhõm.

Bạn đang xem: toluen không phản ứng với chất nào sau đây

Bước 2: Nhỏ 2 – 3 giọt glixerol vô ống thử loại nhất, 2 – 3 giọt etanol vô ống thử loại nhì. Lắc nhẹ nhõm cả nhì ống thử.

Cho những tuyên bố sau về thực nghiệm tiếp tục tổ chức ở trên:

(1) Sau bước 1, vô cả nhì ống thử đều phải sở hữu kết tủa màu xanh lá cây của đồng(II) hiđroxit.

(2) Sau bước 2, vô ống thử loại nhì kết tủa màu xanh lá cây của đồng(II) hiđroxit ko tan.

(3) Tại bước 1, rất có thể thay cho hỗn hợp NaOH vị hỗn hợp KOH.

(4) Thí nghiệm bên trên, được dùng để làm phân biệt etanol và glixerol.

(5) Cần lấy dư hỗn hợp NaOH nhằm đáp ứng môi trường xung quanh mang đến phản xạ tạo ra phức.

(6) Sau bước 2, vô ống thử thứ hai tạo nên hóa học [C3H5(OH)2O]2Cu (đồng(II) glixerat).

Xem thêm: bài 22 trang 17 sgk toán 8 tập 2

(7) Tại bước (1) rất có thể hỗn hợp CuSO4 vị hỗn hợp FeSO4

Số tuyên bố đúng

A. 4.                                  

B. 6.                                  

C. 7.                                  

Xem thêm: he was the last man

D. 5.