trắc nghiệm gdcd 11 bài 13Trong lịch trình sách mới nhất, GDCD 11 được thay tên trở thành giáo dục và đào tạo Kinh tế & Pháp luật 11. Với thắc mắc trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 có đáp án Kết nối trí thức, Chân trời phát minh, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm giáo dục và đào tạo công dân 11 Bài 13.

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 đem đáp án (sách mới)

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm gdcd 11 bài 13

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm KTPL 11 Bài 13: Quyền và nhiệm vụ cơ bạn dạng của công dân nhập nhập cuộc cai quản lí sơn hà và xã hội

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Trắc nghiệm KTPL 11 Bài 13: Quyền và nhiệm vụ công dân nhập nhập cuộc cai quản lí sơn hà và xã hội

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm KTPL 11 Bài 13: Quyền và nhiệm vụ của công dân nhập nhập cuộc cai quản lí sơn hà và xã hội

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Câu chất vấn trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách dạy dỗ và huấn luyện, khoa học tập và technology, văn hóa truyền thống (sách cũ)

Câu 1: Nhiệm vụ của dạy dỗ và huấn luyện ở VN là

A. Đào tạo ra loài người VN cách tân và phát triển toàn diện

B. Nâng cao dân trí, huấn luyện lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài

C. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa khu đất nước

D. Giữ gìn, cách tân và phát triển và quảng bá văn minh nhân loại

Đáp án: B

Câu 2:Thực hiện nay công bình xã hội nhập dạy dỗ nhằm

A. Đảm bảo quyền tiếp thu kiến thức xuyên suốt đời của công dân

B. Tạo từng ĐK nhằm người bần hàn đem thời cơ được học tập tập

C. Tạo môi trường thiên nhiên mang đến công dân nâng lên nhận thức

D. Đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức của công dân

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 3: Một trong mỗi phương phía cơ bạn dạng của quyết sách dạy dỗ và huấn luyện ở VN là

A. Nâng cao dân trí, huấn luyện lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài

B. Nâng cao quality, hiệu suất cao dạy dỗ và móc tạo

C. Nâng cao nắm rõ và nút trải nghiệm văn hóa

D. Nâng cao hiệu suất cao của hoạt động và sinh hoạt khoa học tập và công nghệ

Đáp án: B

Câu 4: Nhà nước kêu gọi từng nguồn lực có sẵn nhằm cách tân và phát triển dạy dỗ và huấn luyện là tiến hành nội dung của phương hướng?

A. Mở rông quy tế bào giáo dục

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến giáo dục

C. Thực hiện nay công bình xã hội nhập giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Đáp án: B

Câu 5: Nhà nước tăng nhanh liên minh với những nước nhập điểm và quốc tế về dạy dỗ là nhằm

A. Tiếp cận chuẩn chỉnh mực dạy dỗ tiên tiến và phát triển của thế giới

B. Mở rộng lớn quy tế bào giáo dục

C. Đa dạng hóa những kiểu dáng giáo dục

D. Mở rộng lớn mối liên hệ gặp mặt quốc tế

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 6: Nội dung này bên dưới đay nằm trong phương vị trí hướng của chủ yếu scahs dạy dỗ và huấn luyện nước ta?

A. Chủ động và tích đặc biệt hội nhập kinh tế tài chính quốc tế

B. Củng cố và tăng nhanh mối liên hệ với những nước

C. Xây dựng tiềm năng khoa học tập và công nghệ

D. Tăng cường liên minh quốc tế về dạy dỗ và móc tạo

Đáp án: D

Câu 7: Phát triển dạy dỗ là sự việc nghiệp của

A. Nhà nước và của toàn dân

B. Đảng và Nhà nước

C. Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo

D. Nhà nước và Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo

Đáp án: A

Câu 8: Nhà nước đem quyết sách chính đắn trong những việc cách tân và phát triển, huấn luyện, bồi chăm sóc, dùng nhân tài là nhằm

A. Nâng cao quality, hiệu suất cao dạy dỗ và móc tạo

B. Ưu tiên trước tiên mang đến giáo dục

C. Thực hiện nay công bình xã hội nhập giáo dục

D. Mở rộng lớn quy tế bào giáo dục

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 9: Muốn nâng lên quality, hiệu suất cao dạy dỗ và huấn luyện, tất cả chúng ta phải

A. Thực hiện nay dạy dỗ toàn vẹn, thay đổi nội dung, cách thức dạy dỗ học

Xem thêm: khtn 6 chân trời sáng tạo

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến giáo dục

C. Tăng cường liên minh quốc tế và giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Đáp án: A

Câu 10: Đa dạng hóa những mô hình ngôi trường lớp và những kiểu dáng dạy dỗ là nội dung cơ bạn dạng của phương phía này bên dưới đây?

A. Mở rộng lớn quy tế bào giáo dục

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến giáo dục

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

D. Thực hiện nay công bình xã hội nhập giáo dục

Đáp án: C

Câu 11: Đảng và Nhà VN coi dạy dỗ và huấn luyện là

A. Yếu tố ra quyết định nhằm cách tân và phát triển khu đất nước

B. Nhân tố cần thiết nhập quyết sách của Nhà nước

C. Chính sách xã hội cơ bản

D. Quốc sách sản phẩm đầu

Đáp án: D

Câu 12: Thực hiện nay chất lượng tốt phương phía cơ bạn dạng của quyết sách dạy dỗ và giáo tiếp tục góp thêm phần nhập việc

A. Thức đẩy cách tân và phát triển kinh tế tài chính của khu đất nước

B. Thức đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa khu đất nước

C. Đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức của nhân dân

D. Đào tạo ra loài người VN cách tân và phát triển toàn vẹn, thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi của khu đất nước

Đáp án: D

Câu 13: Phương phía này tiếp sau đây của quyết sách dạy dỗ và huấn luyện đem chân thành và ý nghĩa nhân bản thâm thúy của sự việc nghiệp dạy dỗ nước ta?

A. Nâng cao quality, hiệu suất cao dạy dỗ và móc tạo

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến giáo dục

C. Thực hiện nay công bình xã hội nhập giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Đáp án: C

Câu 14: Để người học tập tiếp cận với những nền dạy dỗ tiên tiến và phát triển bên trên trái đất, quyết sách dạy dỗ và huấn luyện VN đưa ra phương phía này bên dưới đây?

A. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến giáo dục

B. Mở rộng lớn quy tế bào giáo dục

C. Tăng cường liên minh quốc tế về dạy dỗ và móc tạo

D. Đổi mới nhất nội dung và phương phía dạy dỗ học

Đáp án: C

Câu 15: Nhà nước tiến hành quyết sách miễn, tách tiền học phí mang đến học viên đem yếu tố hoàn cảnh mái ấm gia đình trở ngại là thể hiện

A. Chu trương dạy dỗ toàn diện

B. Công vì chưng xã hội nhập giáo dục

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

D. Sự quan hoài cho tới dạy dỗ và móc tạo

Đáp án: B

Câu 16: Nhà nước vận dụng quyết sách tín dụng thanh toán ưu đãi so với SV những ngôi trường cao đẳng, ĐH đem yếu tố hoàn cảnh trở ngại là thực hiện

A. Xóa đói tách bần hàn nhập giáo dục

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư giáo dục

C. Công vì chưng xã hội nhập giáo dục

D. Xã hội hóa giáo dục

Đáp án: C

Câu 17: Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra tổ chức triển khai những kì đua học viên xuất sắc nhằm mục đích mục tiêu này bên dưới đây

A. Thực hiện nay tiềm năng huấn luyện nhân tài mang đến khu đất nước

B. Phát triển tiềm năng trí tuệ của những người học

C. Góp phần huấn luyện mối cung cấp lực lượng lao động mang đến khu đất nước

D. Khuyến khích người học tập nhập cuộc học tập tập

Đáp án: A

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm GDCD 11 đem đáp án, hoặc khác:

 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách dạy dỗ và huấn luyện, khoa học tập và technology, văn hóa truyền thống (phần 4)
 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (mức phỏng Vận dụng thấp)
 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (mức phỏng Vận dụng cao)
 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc chống bình yên (phần 1)
 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc chống bình yên (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học