trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng

Câu hỏi:

03/08/2019 47,497

C. Thân rễ       

Bạn đang xem: trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 2:

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh rời khỏi đem quánh tính?

A. Giống cây u, với sự phối hợp thân ái phú tử đực và phú tử cái

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân ái phú tử đực và phú tử cái

C. Giống cha mẹ, với sự phối hợp thân ái phú tử đực và phú tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân ái phú tử đực và phú tử cái

Câu 3:

Sinh sản vì thế dạ dày là đưa đến thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật với đan xen mới bào tử thể và phú tử thể

B. Bào tử được đột biến tự vẹn toàn nhân ở những thực vật với đan xen mới bào tử thể và phú tử thể

C. Bào tử được đột biến tự hạn chế phân ở trộn phú tử thể của những thực vật với đan xen mới bào tử thể và phú tử thể

Xem thêm: tỷ lệ dân cư thành thị của hoa kỳ cao chủ yếu do

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật với đan xen mới bào tử thể và phú tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản vì thế dạ dày với ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những điểm lưu ý sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn hoàn toàn có thể đưa đến con cái con cháu. Vì vậy, đảm bảo chất lượng vô tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng đảm bảo chất lượng với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định lăm le, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể cải tiến và phát triển nhanh

(3) Tạo rời khỏi những thành viên mới mẻ tương tự nhau và tương tự thành viên u về những điểm lưu ý di truyền

(4) Tạo rời khỏi con số con cái con cháu tương tự vô một thời hạn ngắn

(5) Cho phép tắc tăng hiệu suất sinh đẻ vì thế ko cần tiêu hao tích điện mang đến việc tạo nên phú tử và thụ tinh

(6) Tạo rời khỏi mới con cái con cháu tương tự nhau về mặt mày DT nên đảm bảo chất lượng thế Khi ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính với những điểm lưu ý nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

Xem thêm: chức năng của tuyến tụy

D. (1), (2), (3), (4) và (5)