từ thông qua khung dây có diện tích s đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

Câu hỏi:

07/04/2020 58,585

A. các lối mức độ kể từ vuông góc với mặt mày bằng phẳng khuông dây

Bạn đang xem: từ thông qua khung dây có diện tích s đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

Đáp án chủ yếu xác

B. những lối mức độ kể từ tuy nhiên song với mặt mày bằng phẳng khuông dây

C. những lối mức độ kể từ phù hợp với mặt mày bằng phẳng khuông thừng góc 0o

D. các lối mức độ kể từ phù hợp với mặt mày bằng phẳng khuông thừng góc 45o

Đáp án A

Ta thấy kể từ thông: Φ = B.S.cosα cực lớn Lúc cosα = 1 ↔ α = 0.

Khi bại liệt pháp tuyến n  của mặt mày bằng phẳng khuông thừng nằm trong phía với véctơ chạm màn hình kể từ B. tức là những lối mức độ kể từ vuông góc với mặt mày bằng phẳng khuông thừng.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khuông thừng hình vuông vắn, cạnh lâu năm 4cm, bịa vô kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B=2.10-5T, những lối mức độ kể từ phù hợp với pháp tuyến của mặt mày bằng phẳng khuông thừng góc 60°. Từ trải qua mặt mày bằng phẳng khuông thừng là

A. 1,6.10-6Wb

B. 1,6.10-8Wb

C. 3,2.10-8Wb

D. 3,2.10-6Wb

Câu 2:

Phát biểu này tại đây không đúng Lúc nói tới kể từ thông ?

A. Biểu thức khái niệm của kể từ thông là Φ = B.S.cosα

B. Đơn vị của kể từ thông là vêbe (Wb)

C. Từ thông là 1 trong những đại lượng đại số

D. Từ thông là 1 trong những đại lượng với hướng

Câu 3:

Một khuông thừng hình trụ với diện tích S S = 2cm2 bịa vô kể từ ngôi trường với chạm màn hình kể từ B=5.10-2T, những lối mức độ kể từ vuông góc với mặt mày bằng phẳng khuông thừng. Từ trải qua mặt mày bằng phẳng khuông thừng là

A. 10-1Wb

Xem thêm: các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ

B. 10-2Wb

C. 10-3Wb

D. 10-5Wb

Câu 4:

Phát biểu này tại đây không đúng?

A. Từ thông là 1 trong những đại lượng vô hướng

B. Từ trải qua mặt mày bằng phẳng khuông thừng vị 0 Lúc khuông thừng dẫn bịa vô kể từ ngôi trường với những lối mức độ kể từ tuy nhiên song với mặt mày bằng phẳng khuông dây

C. Từ trải qua một phía kín luôn luôn không giống 0

D. Từ trải qua một phía kín hoàn toàn có thể vị 0 hoặc không giống 0

Câu 5:

Một khuông thừng hình chữ nhật với chiều lâu năm 25cm, được bịa vuông góc với những lối mức độ kể từ của một kể từ ngôi trường đều phải sở hữu B=4.10-3T. Từ thông xuyên qua quýt khuông thừng là 10-4Wb, chiều rộng lớn của khuông thừng phát biểu bên trên là

A. 1cm             

B. 10cm              

C. 1m                  

D. 10m

Câu 6:

Một khuông thừng hình vuông vắn với cạnh lâu năm 5cm, bịa vô kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B=4.10-5T, mặt mày bằng phẳng khuông thừng tạo nên với những lối mức độ từ là một góc 30°. Từ trải qua mặt mày bằng phẳng khuông thừng nhận độ quý hiếm này sau đây?

A. 5.10-8Wb

B. 5.10-6Wb

C. 8,5.10-8Wb 

Xem thêm: đề tiếng anh lớp 4

D. 8,5.10-6Wb