unit 2 lớp 11 writingLời giải bài bác luyện Unit 2 lớp 11 Writing trang 24 vô Unit 2: The generation gap Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác luyện Tiếng Anh 11 Unit 2.

Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing (trang 24) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 2 lớp 11 writing

1 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Complete the notes using the sentences (A-D) in the box (Làm việc theo đuổi cặp. Hoàn trở nên những chú thích bằng phương pháp dùng những câu (A-D) vô hộp)

A. The gap between teenagers and parents may become wider.

B. Too much screen time is bad for teenagers’ health.

C. Too much screen time can damage eyesight, reduce sleep time, and cause weight gain.

D. Teenagers may think their parents are not fair to lớn them.

Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing (trang 24) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

1. B

2. C             

3. A             

4. D

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

NÊN:

KHÔNG NÊN:

Lý tự 1: Thanh thiếu thốn niên đem không nhiều thời hạn nhằm thực hiện bài bác luyện về căn nhà.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu thốn niên dành riêng rất nhiều thời hạn nhằm coi video clip trực tuyến, đánh giá phương tiện đi lại truyền thông xã hội hoặc nghịch ngợm trò nghịch ngợm bên trên PC.

Lý tự 2: Khoảng cơ hội thân ái thanh thiếu thốn niên và thân phụ u rất có thể trở thành rộng lớn rộng lớn.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu thốn niên rất có thể cho là thân phụ u của mình ko công bình với chúng ta.

Lý tự 1: Chất lượng thời hạn bên trên screen cần thiết rộng lớn con số.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu thốn niên rất có thể học tập được không ít kiến thức và kỹ năng có lợi và tài năng quan trọng trải qua những trò nghịch ngợm và video clip dạy dỗ trực tuyến.

Lý tự 2: Quá nhiều thời hạn bên trên screen rất có hại cho tới sức mạnh của thanh thiếu thốn niên.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Quá nhiều thời hạn bên trên screen rất có thể thực hiện hư đốn thị giác, hạn chế thời hạn ngủ và làm cho tăng cân nặng.

Quảng cáo

2 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Read an opinion essay and match each paragraph with the correct mô tả tìm kiếm (Đọc một bài bác luận chủ ý ​​và nối từng đoạn với tế bào miêu tả chủ yếu xác)

A. Second reason for supporting this view with examples and facts

B. Conclusion summarising the writer's point of view

C. First reason for supporting this view with examples and facts

D. Introduction to lớn the issue and the writer’s point of view

SHOULD PARENTS STRICTLY LIMIT TEENAGERS’ SCREEN TIME?

1. ______ Many teenagers nowadays spend too much time on digital devices. I firmly believe that parents should strictly limit their screen time for two reasons.

2. ______First of all, teenagers who spend a lot of time on screens are fess likely to lớn finish their homework. If parents limit their screen time, teenagers will have more time not only for learning, but also for outdoor activities.

3. ______ In addition, too much screen time is bad for teenagers’ health. Looking at a computer or điện thoại thông minh screen for a long time can damage their eyesight and cause headaches. Too much screen time may also lead to lớn sleep and weight problems.

4. ______ In conclusion, I think that parents need to lớn control the time their teenage children spend on digital devices. This will ensure that their children have time for homework and outdoor activities, and will protect children’s health.

Quảng cáo

Đáp án:

1. D   

2. C   

Xem thêm: trong máy phát điện xoay chiều ba pha

3. A   

4. B

Hướng dẫn dịch:

CHA MẸ CÓ NÊN HẠN CHẾ HẠN CHẾ THỜI GIAN XEM MÀN HÌNH CỦA THANH THIẾU NIÊN KHÔNG?

1. Giới thiệu yếu tố và ý kiến của những người viết

Nhiều thanh thiếu thốn niên thời nay dành riêng rất nhiều thời hạn cho những vũ khí chuyên môn số. Tôi tin tưởng chắc chắn là những bậc thân phụ u nên giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng vũ khí của mình vì thế nhì nguyên do.

2. Lý tự thứ nhất nhằm tương hỗ quan liêu đặc điểm này với những ví dụ và sự kiện

Trước không còn, những thanh thiếu thốn niên để nhiều thời hạn bên trên screen được cho rằng đem tài năng triển khai xong bài bác luyện về căn nhà. Nếu thân phụ u giới hạn thời hạn coi screen, thanh thiếu thốn niên sẽ có được nhiều thời hạn rộng lớn không những cho tới việc học tập mà còn phải cho những sinh hoạt ngoài cộng đồng.

3. Lý tự loại nhì nhằm tương hỗ quan liêu đặc điểm này bởi vì những ví dụ và sự kiện

Ngoài rời khỏi, dành riêng rất nhiều thời hạn bên trên screen rất có hại cho tới sức mạnh của thanh thiếu thốn niên. Nhìn vô screen PC hoặc điện thoại thông minh lanh lợi vô thời hạn lâu năm rất có thể thực hiện hư đốn thị giác và làm cho làm cho đầu đau. Quá nhiều thời hạn bên trên screen cũng rất có thể dẫn theo những yếu tố về giấc mộng và khối lượng.

4. Kết luận tóm lược ý kiến của những người viết

Tóm lại, tôi cho là thân phụ u cần thiết trấn áp thời hạn con cháu chúng ta dành riêng cho những vũ khí chuyên môn số. Vấn đề này tiếp tục đảm nói rằng con cháu của mình đem thời hạn thực hiện bài bác luyện về căn nhà và những sinh hoạt ngoài cộng đồng, mặt khác tiếp tục bảo đảm an toàn sức mạnh của trẻ con.

3 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Write an opinion essay (120-150 words) stating the opposite view. (Viết một bài bác luận (120-150 từ) nêu ý kiến ngược lại)

Gợi ý:

Digital devices play an essential part of teenagers’ lives nowadays. I strongly believe that parents should not strictly limit their screen time for the following reasons.

First of all, I think that by limiting the use of technology, parents will also limit what teens can benefit from it. In fact, teenagers can learn a lot of useful knowledge and necessary skills through online educational games and videos.

In addition, when teenagers’ screen time is strictly controlled by their parents, the gap between parents and children may become wider. Teenagers may think that their parents are very mean and not fair to lớn them, and may refuse to lớn talk to lớn them.

In conclusion, I believe that it is not a good idea for parents to lớn strictly limit their teenagers’ screen time. Teens can benefit from screen activities that encourage learning and parents can develop a better relationship with their  children if they don’t control the time spent on electronic devices. 

Hướng dẫn dịch:

Các vũ khí chuyên môn số đóng góp một trong những phần quan trọng nhất vô cuộc sống đời thường của thanh thiếu thốn niên thời nay. Tôi thực sự tin tưởng rằng những bậc thân phụ u tránh việc giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng vũ khí của tôi vì thế những nguyên do sau.

Trước không còn, tôi cho là bằng phương pháp giới hạn dùng technology, thân phụ u cũng tiếp tục giới hạn những gì thanh thiếu thốn niên rất có thể thụ hưởng kể từ nó. Trên thực tiễn, thanh thiếu thốn niên rất có thể học tập được thật nhiều kiến thức và kỹ năng có lợi và tài năng quan trọng trải qua những trò nghịch ngợm và video clip dạy dỗ trực tuyến.

Ngoài rời khỏi, Khi thời hạn dùng vũ khí của thanh thiếu thốn niên bị thân phụ u trấn áp ngặt nghèo, khoảng cách thân ái thân phụ u và con cháu rất có thể trở thành rộng lớn rộng lớn. Thanh thiếu thốn niên rất có thể cho là thân phụ u của mình không đẹp tính và ko công bình với chúng ta, và rất có thể kể từ chối thì thầm với chúng ta.

Tóm lại, tôi tin tưởng rằng tránh việc nhằm thân phụ u giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng vũ khí của thanh thiếu thốn niên. Thanh thiếu thốn niên rất có thể thụ hưởng kể từ những sinh hoạt bên trên screen nhằm khuyến nghị học hành và thân phụ u rất có thể trở nên tân tiến quan hệ đảm bảo chất lượng rộng lớn với con cháu nếu như chúng ta ko trấn áp thời hạn dành riêng cho những vũ khí năng lượng điện tử.

Lời giải bài bác luyện Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 2

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Getting Started (trang 18, 19)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Language (trang 19, trăng tròn, 21)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Reading (trang 21, 22)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Speaking (trang 22, 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Listening (trang 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Communication and Culture (trang 25, 26)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Looking Back (trang 26, 27)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Project (trang 27)

Xem thêm thắt câu nói. giải bài bác luyện Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2

Xem thêm thắt những tư liệu gom học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi đua Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 đem đáp án
 • 600 bài bác luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: the medical community continues to make progress in the fight against cancer

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-2-relationships.jspGiải bài bác luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học