vì sao ở nước nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng

Đề bài

Vì sao nước Nga năm 1917 lại sở hữu nhì cuộc cơ hội mạng?

Bạn đang xem: vì sao ở nước nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vô sgk trang 75-78, tư duy nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: kim loại có khối lượng riêng lớn nhất

- Cuộc cách mệnh mon Hai đang được lật ụp cơ chế phong loài kiến Nga hoàng, mang lại quyền tự tại, dân công ty mang lại quần chúng. #. Tuy nhiên, sau cách mệnh mon Hai, viên diện 2 tổ chức chính quyền tuy nhiên song tồn bên trên ở nước Nga. Đó là:

+ Chính quyền Xô viết lách của người công nhân, dân cày và lính tráng.

Xem thêm: sóng điện từ là sóng dọc hoặc sóng ngang

+ nhà nước tạm thời tư sản của giai cấp cho tư sản và đại địa công ty tư sản hóa.

=> Cục diện bên trên yên cầu nước Nga nên tổ chức cuộc cách mệnh chuyến loại nhì vô mon Mười năm 1917 (Cách mạng mon Mười) nhằm lật ụp cơ quan chính phủ tạm thời tư sản, giành tổ chức chính quyền trọn vẹn về mình giai cấp cho vô sản. Đây là một trong những cuộc cơ hội social công ty nghĩa.

Loigiaihay.com