20 phút bằng bao nhiêu giờ

20 phút bằng bao nhiêu giờ, khí cụ thay đổi đơn vị chức năng thời hạn đơn giản dễ dàng, đúng đắn nhất


Công cụ quy đổi thời hạn đơn giản dễ dàng, đúng đắn nhất

Công cụ quy đổi thời gian

Bạn đang xem: 20 phút bằng bao nhiêu giờ

Số cần thiết đổi

đổi từ

đổi sang

Xác nhận

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 6

Kết quả

  • 20 phút = 0.3333333333333333 giờ
  • 20 phút = đôi mươi phút

Quy thay đổi đôi mươi phút
bởi vì từng nào giờ

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

- 0.3333333333333333 giờ -

Dựa nhập thành quả của khí cụ bên trên tao với

  • 20 phút = 0.3333333333333333 giờ
  • 20 phút = đôi mươi phút

Các thành quả khác

20 phút sang trọng những đơn vị chức năng khác
đôi mươi phút (m) 1200 giây (s)
đôi mươi phút (m) đôi mươi phút (m)
đôi mươi phút (m) 0.3333333333333333 giờ (h)
đôi mươi phút (m) 0.013888888888888888 ngày (d)
đôi mươi phút (m) 0.001984126984126984 tuần (w)
đôi mươi phút (m) 0.000496031746031746 mon (tháng)
đôi mươi phút (m) 0.0000380517503805175 năm (năm)
0.3333333333333333 giờ sang trọng những đơn vị chức năng khác
0.3333333333333333 giờ (h) 1200 giây (s)
0.3333333333333333 giờ (h) 20 phút (m)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.3333333333333333 giờ (h)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.013888888888888888 ngày (d)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.001984126984126984 tuần (w)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.000496031746031746 mon (tháng)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.0000380517503805175 năm (năm)