anilin và phenol đều có phản ứng với

Anilin và phenol đều phản xạ với nước Br2.
Phương trình chất hóa học Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều phản xạ với nước Br2 như sau:
C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr
Nhỏ vài ba giọt nước brom nhập ống thử đựng sẵn 1 ml anilin, thấy ông nghiệm xuất hiện tại kết tủa trắng
C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr
Khi mang đến phenol nhập hỗn hợp Brom (Br2), phản xạ xẩy ra thấy hỗn hợp dịch brom bị nhạt nhẽo color dần dần, kết tủa White từ từ xuất hiện tại.

Mọi người nằm trong hỏi:

Câu chất vấn 1: Anilin (C6H5NH2) là gì và đem đặc thù gì?

Trả lời: Anilin, còn được gọi là amin benzen, là 1 trong những ăn ý hóa học cơ học đem công thức chất hóa học C6H5NH2. Đây là 1 trong những loại amin số 1 đem group amin (NH2) gắn nhập vòng benzen. Anilin thông thường ở dạng lỏng, ko color và đem hương thơm đặc thù. Nó đem đặc thù bazơ yếu ớt, đem kỹ năng hòa tan nội địa và tính năng với axit muốn tạo đi ra muối bột.

Bạn đang xem: anilin và phenol đều có phản ứng với

Câu chất vấn 2: Phenol (C6H5OH) là gì và đem đặc thù gì?

Trả lời: Phenol, còn được gọi là hydroxybenzen, là 1 trong những ăn ý hóa học cơ học đem công thức chất hóa học C6H5OH. Đây là 1 trong những dẫn xuất của benzen đem group hydroxyl (OH) gắn nhập vòng benzen. Phenol thông thường ở dạng lỏng, ko color hoặc khá và đem hương thơm đặc thù. Nó đem đặc thù axit yếu ớt và tạo nên link hydrogen mạnh với nước.

Câu chất vấn 3: Cả anilin và phenol phản xạ với những hóa học nào?

Trả lời: Cả anilin và phenol đều là những ăn ý hóa học đem group chức quan trọng đặc biệt, vì thế, bọn chúng đem kỹ năng nhập cuộc nhập nhiều phản xạ chất hóa học. Ví dụ về một vài phản xạ phổ biến:

  • Phản ứng tạo nên muối: Cả anilin và phenol đều sở hữu đặc thù bazơ yếu ớt, nên bọn chúng hoàn toàn có thể tính năng với những axit muốn tạo đi ra muối bột. Ví dụ, anilin tính năng với axit HCl muốn tạo muối bột anilinium chloride.

    Xem thêm: vì sao cần bảo vệ thông tin máy tính

  • Phản ứng oxi hóa: Phenol dễ dẫn đến lão hóa tạo nên trở thành quinon và những dẫn xuất không giống. Như vậy hoàn toàn có thể thấy rõ rệt qua quýt phản xạ với hóa học lão hóa như brom hoặc clo nhập môi trường thiên nhiên axit.

  • Phản ứng acylation: Cả anilin và phenol đều sở hữu kỹ năng tính năng với anhidrit axetic muốn tạo đi ra dẫn xuất acyl.

    Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 137

Câu chất vấn 4: Ứng dụng của anilin và phenol là gì?

Trả lời: Anilin và phenol có rất nhiều phần mềm nhập ngành chất hóa học và công nghiệp:

  • Anilin: Anilin được dùng thực hiện vật liệu nhập tổ hợp những ăn ý hóa học cơ học, ví dụ như sự tổ hợp dung dịch nhuộm, hóa học khử và một vài hóa học dược phẩm. Nó cũng khá được dùng nhập phát hành cao su đặc và dung dịch nhuộm.

  • Phenol: Phenol được dùng thoáng rộng thực hiện vật liệu mang đến phát hành nhiều ăn ý hóa học cơ học, bao hàm những vật liệu nhựa tổ hợp, dẫn xuất phenol-formaldehyde (bao bao gồm bakelite), hóa học kháng trùng và nhiều hóa học hoá học tập không giống.