anken có công thức tổng quát là

Định nghĩa đúng mực định nghĩa Anken và những lý thuyết cơ bạn dạng nhất như: công thức cấu trúc, cơ hội gọi thương hiệu của Anken và những đặc điểm chất hóa học của chính nó như luật lệ nằm trong, trùng khớp và phản xạ oxi hoá.

1. Anken là gì?

 • Anken (olefin) là những hidrocacbon ko no, mạch hở và vô phân tử của chính nó đem có một link song C=C sót lại thì toàn bộ đều là link đơn.

  Bạn đang xem: anken có công thức tổng quát là

 • Công thức đơn giản và giản dị nhất của phù hợp hóa học vô mặt hàng Anken là CH2=CH2.

Anken là phù hợp chất

2. Công thức cấu trúc và cơ hội gọi thương hiệu của Anken

2.1. Công thức tổng quát

CTTQ: CnH2n

2.2. Cách gọi thương hiệu của những Anken

Có nhì cơ hội gọi thương hiệu anken: thương hiệu thường thì và thương hiệu thay cho thế.

2.2.1. Tên thông thường

Tên thường thì là tên gọi Ankan đem nằm trong số vẹn toàn tử cacbon thuở đầu, tiếp sau đó thay đổi đuôi -an trở thành đuôi -ilen.

Ví dụ: CH2=CH2: etilen

2.2.2. Tên thay cho thế

Tên thay cho thế là tên gọi được gọi theo đuổi sự bố trí theo lần lượt là số chỉ địa điểm nhánh - thương hiệu nhánh - số chỉ địa điểm của link song - en

Ví dụ: CH2=CH-CH2-CH3: But-1-en

3. Tính hóa học vật lý cơ của Anken

 • Các anken kể từ C C4 ở dạng khí, kể từ C5 trở cút là hóa học lỏng hoặc rắn (ở ĐK thường).

 • Khi phân tử khối tăng thì sức nóng phỏng sôi, lượng riêng rẽ và sức nóng nhiệt độ chảy cúng tăng dần dần.

 • Anken nhẹ nhàng rộng lớn nước.

 • Anken không nhiều tan nội địa, tan được vô một vài dung môi tuy nhiên dễ dàng tan trong số dung môi cơ học như rượu, ete,...

 • Các anken đều không tồn tại color.

Tham khảo tức thì cỗ tư liệu tổ hợp trọn vẹn cỗ kỹ năng và cách thức giải từng dạng bài xích tập luyện vô đề đua Hóa trung học phổ thông độc quyền của VUIHOC

4. Tính hóa học hoá học tập của Anken

4.1. Phản ứng nằm trong hidro (Anken + H2)

Ta đem phương trình tổng quát mắng của phản xạ nằm trong hidro như sau: 

CnH2n + H$\xrightarrow{Ni,t^{o}}$ CnH2n+2

4.2. Phản ứng nằm trong phù hợp halogen

Phản ứng nằm trong cộng halogen hoặc còn được gọi là phản xạ halogen hoá.

Ta đem phương trình tổng quát mắng của phản xạ nằm trong phù hợp halogen như sau: 

 • Phản ứng với Brom

CH2=CH2+Br2Br-CH2-CH2-Br

Anken làm mất đi color hỗn hợp Brom.

→ Phản ứng này được dùng nhằm nhận thấy Anken.

 • Phản ứng với Clo

CH2=CH+ Cl→ Cl-CH2-CH2-Cl

4.3. Phản ứng nằm trong phù hợp Hiđro halogenua

 • Anken + HCl

CH2=CH+ HCl → CH3-CH2Cl

Chú ý: Đồng đẳng của etilen khi phản xạ sẽ tạo nên rời khỏi láo lếu phù hợp những thành phầm vô cơ thành phầm chủ yếu và thành phầm phụ. 

CH3-CH=CH+ HCl → CH3-CHCl-CH3 (spc) + CH3-CH2-CH2-Cl (spp)

 • Anken + HBr

CH2=CH2+HBr → CH3-CH2-Br

Chú ý: 

 • Phản ứng dễ dàng dần dần theo đuổi mặt hàng HCl, HBr, HI. 

 • Phản ứng nằm trong HX vô anken bất đối dẫn đến láo lếu phù hợp bao gồm nhì thành phầm.

 • Đối với những anken không giống bất đối xứng khi nằm trong HX tiếp tục tuân theo đuổi quy tắc Maccopnhicop. 

Quy tắc Maccopnhicop được hiểu rằng ưu tiên nằm trong vô vẹn toàn tử Cacbon bậc thấp hơn trước đây còn so với vẹn toàn tử hoặc group vẹn toàn tử X ưu tiên nằm trong vô vẹn toàn tử Cacbon đem bậc cao hơn nữa vô phản xạ nằm trong HX vô link bội thì vẹn toàn tử H.

4.4. Phản ứng nằm trong phù hợp H2O (đun lạnh lẽo, đem axit loãng xúc tác)

4.4.1. Phản ứng nằm trong phù hợp nước của Etilen:

CH2=CH2+H2O $\xrightarrow{H^{+}_{loang},t^{o}}$ CH3-CH2-OH

4.4.2. Các đồng đẳng của Etilen

CH3-CH=CH2+H2O → CH3-CHOH-CH(spc)

                                       +CH3-CH2-CH2-OH (spp)

Chú ý: Đối với những anken không giống bất đối xứng khi nằm trong H2O cũng tuân theo đuổi quy tắc Maccopnhicop: Nhóm -OH gắn thêm vô C bậc cao.

4.5. Phản ứng trùng hợp

 • Với ĐK đem xúc tác, đun lạnh lẽo, áp suất cao.

n$_{CH_{2}}$ = CH2 $\xrightarrow{p,xt,t^{o}}$ (-CH2-CH2-)n (Polietylen hoặc PE)

$n_{CH_{2}}=CH-CH_{3} \xrightarrow{p,xt,t^{o}} (-CH_{2}-CH(CH_{3})-)_{n}$ (Polipropilen hoặc PP)

 • Sơ trang bị phản xạ trùng hợp: nA $\xrightarrow{p,xt,t^{o}}$ (B)n

 • Vậy quy trình nằm trong phù hợp thường xuyên nhiều phân tử nhỏ giống như nhau hoặc tương tự động nhau tạo nên trở thành phân tử lớn(hợp hóa học cao phân tử) được gọi là phản xạ trùng khớp. 

4.6. Phản ứng oxi hoá

4.6.1. Phản ứng lão hóa ko trả toàn

 • Phản ứng  oxi hoá ko trọn vẹn của Anken tạo nên trở thành ancol nhiều chức đem 2 group -OH hoặc đứt mạch C địa điểm nối tạo nên trở thành anđehit hoặc axit.

 • Anken + KMnO4 ⇒ Dung dịch dung dịch tím bị tổn thất color vày Anken .

 • Tổng quát:

2CnH2n + 2KMnO+ 4H2O → 3CnH2n(OH)+ 2KOH + 2MNO2

 • Nhận xét: tao hoàn toàn có thể dùng hỗn hợp dung dịch tím nhằm nhận thấy Anken vì thế nó làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím. 

4.6.2. Phản ứng cháy (oxi hóa trả toàn)

 • Phương  trình tổng quát: CnH2n + $\frac{3n}{2}$O2 → nCO+ nH2O

 • Chú ý: Phản ứng châm cháy của Anken có: CnH2n + $\frac{3n}{2}$O→ nCO+ nH2O

 • Chú ý: Đặc điểm phản xạ cháy Anken là: n$_{CO_{2}}=n_{H_{2}O}$

5. Điều chế Anken

5.1. Trong chống thí nghiệm

 • Điều chế Anken kể từ tách nước kể từ ancol etylic:

PTTQ: CnH2n+1OH $\xrightarrow{H_{2}SO_{4},\geq17^{o}C}$ CnH2n + H2O

Ví dụ: C2H5OH $\xrightarrow{H_{2}SO_{4},\geq17^{o}C}$ C2H+ H2O

5.2. Trong công nghiệp

 • Ta hoàn toàn có thể pha trộn Anken từ các việc thu kể từ mối cung cấp khí chế vươn lên là dầu lửa.

 • Tách Hkhỏi Ankan:

PTTQ: CnH2n+2$\xrightarrow{Fe,t^{o}C}$ CnH2n + H2

 • Tách HX kể từ dẫn xuất CnH2n+1X

PTTQ: CnH2n+1X + NAOH $\xrightarrow{ancol}$ C$_{n_{H_{2n}}}$ + Na + H2O

 • Từ dẫn xuất đihalogen tách X2 (2 vẹn toàn tử C ở cạnh nhau gắn kèm với 2 vẹn toàn tử halogen): 

PPTQ: CnH2nX+ Zn $\xrightarrow{t^{o}}$ CnH2n + ZnBr2

 • Ankin hoặc Ankadien nằm trong H2 đem xúc tác Pd/PbCO3:

PPTQ: CnH2n-2 + H2 → CnH2n

Đăng ký tức thì và để được những thầy cô tư vấn và xây cất suốt thời gian ôn đua hiệu suất cao và thích hợp nhất với bạn dạng thân

6. Một số bài xích tập luyện trắc nghiệm về Anken (có đáp án)

Câu 1: Đồng đẳng này trong số đồng đẳng sau của etilen đem %C = 85,71%?

A. Hexilen

B. Butilen

C. Etilen

D. Tất cả những ý trên

Lời giải: Đáp án D. Vì: 

Ta đem công thức cộng đồng của Anken là CnH2n

%C = $\frac{12n}{14n}$ = 85,71%

Vậy với từng %C luôn luôn vày 85,71%.

Câu 2: Bài mang đến hóa học X đem công thức CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay cho thế của X là?

A. 3- metybut-1-in

B. 3- metybut-1-en

C. 2-metybut-3-en

D. 2-metybut-3-in

Xem thêm: đặc điểm của pháp luật

Lời giải: Đáp án B

Câu 3: Tên gọi không giống của mặt hàng đồng đẳng anken là:

A. Hidrocacbon ko no

B. Parafin

C. Olefin

D. Hidrocacbon ko bão hoà

Lời giải: Đáp án C

Anken hoặc hay còn gọi là olefin.

Câu 4: Tổng số đồng phân cấu trúc mạch hở ứng với công thức phân tử của C4H8:

A. 5

B. 4

C. 8

D. 3

Lời giải: Đáp án D 

Các đồng phân cấu trúc mạch hở ứng với công thức C4H8 là 

CH2=CH-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH3

CH2=C(CH3)2

Vậy đem 3 đồng phân cấu trúc.

Câu 5: Phản ứng này được dùng tiện nhất lúc phân biệt etan và eten: 

A. Phản ứng với hỗn hợp brom

B. Phản ứng nằm trong hiđro

C. Phản ứng trùng hợp

D. Phản ứng châm cháy

Lời giải: Đáp án A vì thế khi dẫn láo lếu phù hợp khí qua loa hỗn hợp Brom thì khí Etan làm mất đi color hỗn hợp Br, khí etan thì ko phản xạ với dd Br bay thoát khỏi hỗn hợp.

CH2=CH+ Br→ CH2Br-CH2Br

Câu 6: Trong những Hiđrocacbon tại đây dòng sản phẩm này phản xạ được với hỗn hợp Brom thu được một,2- đibrombutan?

A. But-1-en

B. But-2-en

C. 2-metylpropen

D. Butan

Lời giải: Đáp án A vì thế :

CH2=CH-CH2-CH+ Br → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

(But-1-en)                                            (1,2-đibrombutan)

Câu 7: Để khử trọn vẹn 200ml hỗn hợp KMnO0,2M tạo nên trở thành hóa học rắn black color cần thiết V(lít) C2H4(đktc). V có mức giá trị là:

A. 1,344

B. 4,480

C. 2,240

D. 2,688

Lời giải: Đáp án A

Ta đem phương trình: 

3C2H+ 2KMnO+ 4H2O3 → C2H4(OH)+ 2MnO2(đen) + 2KOH

n$_{KMnO_{4}}$ = 0,2.0,2 = 0,04 mol

Theo phương trình bên trên tao có: 

n$_{C_{2}H_{4}}$ = $\frac{3}{2}$n$_{KMnO_{4}}$=32.n$_{KMnO_{4}}$ = 32.0,04 = 0.06 mol

V = 0,06.22,4 = 1,344 lít

Câu 8: Thu được một tấn polietilen khi tiến hành phản xạ trùng khớp m tấn etilen với hiệu suất phản xạ vày 80%:

A. 2

B. 0,8

C. 1,8

D. 1,25

Lời giải: Đáp án D vì

metilen(lý thuyết) = mpolietilen = 1 tấn (Bảo toàn khối lượng)

→ metilen thực tế = 1.10080 = 1,25 tấn

Câu 9: Cho láo lếu phù hợp X bao gồm propen và một anken đồng đẳng không giống. Thực hiện nay phản xạ châm cháy trọn vẹn 1 mol láo lếu phù hợp X thì cần phải có 4,75 mol O2. Vậy anken sót lại vô X hoàn toàn có thể là:

A. Eten

B. Propan

C. Buten

D. Etan

Lời giải: Đáp án C

CnH2n + $\frac{3n}{2}$O2\xrightarrow{t^{o}}$ nCO+ nH2O

1              4,75 mol

1.$\frac{3n}{2}$ = 4,75

 n = 3,17

Vậy hóa học sót lại cần đem > 3C (vì Hỗn phù hợp chứa chấp propen đem 3C)

Dựa vô đáp án lựa chọn C4H8

Câu 10: Xác toan CTCT của hóa học X biết khi tiến hành thử nghiệm châm cháy trọn vẹn 10ml hiđrocacbon X mạch hở chiếm được 40ml COở nằm trong ĐK sức nóng phỏng, áp suất. lõi hóa học X đem cấu trúc mạch phân nhánh và đem năng lực tổn thất color dd Brom. 

Lời giải: 

10ml X → 40ml CO2

Số C vô X = $\frac{V_{CO_{2}}}{V_{X}}$ = 4

Bài mang đến hóa học X làm mất đi color hỗn hợp Brom nên suy rời khỏi X ko no và mạch hở, đem 4C 

Vậy X là (CH3)2C = CH2

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng suốt thời gian học tập kể từ tổn thất gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đuổi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks canh ty bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Xem thêm: tìm x lớp 4 có đáp án

Đăng ký học tập demo không tính phí ngay!!

Bài viết lách bên trên tiếp tục tổ hợp những lý thuyết cần thiết của anken hóa 11 như công thức cấu trúc, cơ hội gọi thương hiệu, đặc điểm vật lý cơ, đặc điểm hoá học tập, cùng theo với này đó là những ví dụ rõ ràng về những dạng bài xích về Anken. Mong rằng với nội dung bài viết này, những em tiếp tục thực hiện chất lượng những dạng bài xích tập luyện của Anken. Và để sở hữu thành quả rất tốt, những em học viên nhớ rằng truy vấn nền tảng Vuihoc.vn và ĐK thông tin tài khoản nhằm luyện đề tức thì ngày hôm nay nhé!