bài tập câu hỏi đuôi

Câu chất vấn đuôi là một trong những dạng ngữ pháp giờ Anh khôn xiết dễ khiến lầm lẫn khi tiếp xúc. Vì thế, ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường xuyên tiếp tục giúp cho bạn học tập chắc hẳn kỹ năng và kiến thức và dùng nhuần nhuyễn rộng lớn. quý khách hàng sở hữu thoải mái tự tin về kỹ năng Anh ngữ của tớ không? Cùng VUS thách thức phiên bản thân thiết qua chuyện những bài tập câu hỏi đuôi sau đây nhé!

Lý thuyết về thắc mắc đuôi bạn phải nắm

Dù chỉ là một trong những dạng thắc mắc ngắn ngủi tuy nhiên thắc mắc đuôi lại sở hữu thật nhiều biến đổi thể với quy tắc dùng không giống nhau. Song, cốt lõi kỹ năng và kiến thức của thắc mắc đuôi tiếp tục gồm:

Bạn đang xem: bài tập câu hỏi đuôi

 • Vai trò: Dùng nhằm xác nhận lại vấn đề hoặc lôi kéo sự tán thành.
 • Công thức: Câu xác định, thắc mắc phủ định? (hoặc ngược lại)
 • Quy tắc chính: Các trợ động kể từ nhập thắc mắc đuôi tiếp tục thuận theo gót số của công ty ngữ, thì và trái chiều với dạng câu xác định hoặc xác định của mệnh đề chủ yếu.

VD:

His brother likes coffee, doesn’t he? (Anh trai của anh ý ấy mến coffe, cần không?)

She will come tomorrow, won’t she? (Cô ấy sẽ tới vào trong ngày mai, cần không?)

They can swim, can’t they? (Họ biết tập bơi, cần không?)

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp

Công thức thắc mắc đuôi

Câu chất vấn đuôi sẽ có được dạng như thắc mắc Yes/No ngắn ngủi gọn gàng chỉ mất trợ động kể từ và công ty ngữ. Chúng tiếp tục theo gót sau mệnh đề chủ yếu của câu và ngăn cơ hội vì chưng vệt phẩy muốn tạo trở nên một câu văn hoàn hảo.

Cấu trúc câu tiếp tục như sau:

KHẲNG ĐỊNH

Affirmative statement, negative tag?

VD: He does his homework, doesn’t he? (Anh ấy thực hiện bài xích tập luyện về mái ấm cần không?)

PHỦ ĐỊNH

Negative statement, affirmative tag?

VD: They don’t know bầm, bởi they? (Họ ko biết tôi, cần không?)

Các tình huống đặc biệt quan trọng nhập thắc mắc đuôi

Điều khiến cho kỹ năng và kiến thức thắc mắc đuôi trở thành thử thách với khá nhiều bạn làm việc ê là sự việc nhiều chủng loại về kiểu cách dùng của chính nó. Có thật nhiều tình huống nước ngoài lệ khiến cho thắc mắc đuôi ko tuân theo gót quy tắc như:

Xem thêm: đề lý thpt quốc gia 2022

 • “Must” tùy nhập nghĩa của câu tuy nhiên sẽ có được thắc mắc đuôi không giống nhau như thể hiện tại sự nghiêm cấm là “must”, sự quan trọng là “need”, sự Dự kiến là “do/does”.
 • Câu sở hữu mệnh đề phụ thì công ty ngữ thắc mắc đuôi tiếp tục theo gót công ty ngữ của mệnh đề phụ.
 • Câu chính thức vì chưng “Let’s” thì thắc mắc đuôi luôn luôn là “Shall we”.
 • Câu khẩu lệnh sẽ có được thắc mắc đuôi là “Will you”.
 • Câu cảm thán thì thắc mắc đuôi tiếp tục dùng trợ động là Tobe ở lúc này.
 • Câu ước mong muốn sở hữu “wish” thì thắc mắc đuôi sẽ có được cấu hình “May + S”.
 • Đại kể từ biến động chỉ người thực hiện công ty ngữ mệnh đề chủ yếu thì công ty ngữ thắc mắc đuôi được xem là “they”.
 • Đại kể từ biến động chỉ vật thực hiện công ty ngữ mệnh đề chủ yếu thì công ty ngữ thắc mắc đuôi được xem là “it” hoặc “they”.
 • Khi nhập câu sở hữu trạng kể từ phủ toan hoặc phân phối phủ toan thì thắc mắc đuôi tiếp tục không nhất thiết phải thêm thắt “not”.

Để thuần thục được điểm ngữ pháp này, bạn phải tiến hành bài tập câu hỏi đuôi thông thường xuyên. Đồng thời, tiếp thu kiến thức và thao tác làm việc nhập môi trường xung quanh tiếp xúc Anh ngữ với gia tốc cao cũng là một trong những cơ hội nâng lên hành động tự nhiên vô nằm trong hiệu suất cao.

Xây dựng nền tảng vững chãi, nâng tầm kĩ năng nằm trong kho tàng: Bí quyết học tập giờ Anh

Các dạng bài tập câu hỏi đuôi nhập giờ Anh

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp

Nào, nằm trong VUS ôn lại kỹ năng và kiến thức nằm trong chuỗi bài tập câu hỏi đuôi bên dưới. Hãy ra soát đáp án nhằm tự động chấm coi chúng ta đạt được từng nào điểm nhé!

Bài tập luyện 1 – Choose the best answer

 1. There’ll be lots to tát see in Thủ đô New York, _____ ?
A – aren’t thereB – isn’t itC – won’t thereD – will there
 1. I’m wrong, _____ ?
A – bởi IB – aren’t youC – am not ID – aren’t I
 1. He would rather stay in, _____ ?
A – would heB – wouldn’t heC – shouldn’t heD – don’t he
 1. We took this one last holiday, _____ ?
A – didn’t weB – did weC – didn’t theyD – did they
 1. Switch on the television, _____ ?
A – bởi youB – don’t youC – will youD – won’t you
 1. He won’t tell her, _____ ?
A – will heB – does heC – won’t heD – doesn’t he
 1. You’ve got a xế hộp, _____ ?
A – bởi youB – have youC – haven’t youD – don’t you
 1. They are going to tát attend the meeting, _____ ?
A – aren’t theyB – will theyC – are theyD – won’t they
 1. Hoi An was first named Faifo, _____ ?
A – isn’t itB – was itC – is itD – wasn’t it
 1. Let’s go to tát the buổi tiệc nhỏ, _____ ?
A – will weB – shall weC – don’t weD – bởi we

Đáp án

12345678910
CDBACACADB

Bài tập luyện 2 – Complete the tag questions

 1. She’s a wonderful doctor, _____ ?
 2. You haven’t finished your exam yet, _____ ?
 3. Let’s go to tát dinner after the play, _____ ?
 4. Someone told you the meeting started at ten, _____ ?
 5. We didn’t see him again after he left the cafe, _____ ?
 6. My brother is a great football player, _____ ?
 7. She hasn’t told him about the wedding yet, _____ ?
 8. I’m getting much better at English, _____ ?

Đáp án

 1. She’s a wonderful doctor, isn’t she?
 2. You haven’t finished your exam yet, have you?
 3. Let’s go to tát dinner after the play, shall we?
 4. Someone told you the meeting started at ten, didn’t they?
 5. We didn’t see him again after he left the cafe, did we?
 6. My brother is a great football player, isn’t he?
 7. She hasn’t told him about the wedding yet, has she?
 8. I’m getting much better at English, aren’t I?

Bài tập luyện 3 – Complete the sentences with tag question

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp
 1. He can’t bởi everything he wants, _____ ?
 2. He must go now to tát not miss the bus, _____ ?
 3. Students should finish their homework on time, _____ ?
 4. Juliet must love Romeo a lot, _____ ?
 5. I think Santa Claus is not real, _____ ?
 6. Let’s go out for dinner, _____ ?
 7. Keep silent, _____ ?
 8. What huge buildings, _____ ?
 9. No one likes that chef, _____ ?
 10. I am your best friend, _____ ?

Đáp án

 1. He can’t bởi everything he wants, can he?
 2. He must go now to tát not miss the bus, needn’t he?
 3. Students should finish their homework on time, shouldn’t they?
 4. Juliet must love Romeo a lot, doesn’t she?
 5. I think Santa Claus is not real, isn’t he?
 6. Let’s go out for dinner, shall we?
 7. Keep silent, will you?
 8. What huge buildings, aren’t they?
 9. No one likes that chef, do they?
 10. I am your best friend, aren’t I?

Bài tập luyện 4 – True or False

 1. I wish to tát see my children, don’t I? – (True/False)
 2. Nothing was there, was it? – (True/False)
 3. Something is coming, isn’t it? – (True/False)
 4. Let’s follow the new mentor, don’t we? – (True/False)
 5. When I was young, I rarely went out with friends, didn’t I? – (True/False)
 6. Everyone loves Taylor Swift, don’t they? – (True/False)
 7. We wish to tát take a day off next week, don’t we? – (True/False)
 8. What a beautiful lady, isn’t she? – (True/False)
 9. You mustn’t use the company’s equipment for personal use, must you? – (True/False)
 10. Do not touch that door, bởi you? – (True/False)

Đáp án

 1. I wish to tát see my children, don’t I? (False)
 2. Nothing was there, was it? – (True)
 3. Something is coming, isn’t it? – (True)
 4. Let’s follow the new mentor, don’t we? – (False)
 5. When I was young, I rarely went out with friends, didn’t I? – (False)
 6. Everyone loves Taylor Swift, don’t they? – (True)
 7. We wish to tát take a day off next week, don’t we? – (False)
 8. What a beautiful lady, isn’t she? – (True)
 9. You mustn’t use the company’s equipment for personal use, must you? – (True)
 10. Do not touch that door, bởi you? – (False)

VUS tiếp mức độ mang đến mới con trẻ đoạt được sau này ngời sáng sủa nằm trong Anh ngữ chuẩn chỉnh quốc tế

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp

Mỗi một lứa tuổi tiếp tục mến phù hợp với lượng kỹ năng và kiến thức và cách thức học tập không giống nhau. Nhằm mang lại quãng thời gian tiếp thu kiến thức chuẩn chỉnh quốc tế, khơi ngỏ Anh ngữ một cơ hội ngẫu nhiên và hiệu suất cao mang đến học tập viên ở từng giai đoạn với từng nhu yếu, VUS tiếp tục kiến thiết những khóa đào tạo và huấn luyện độc quyền:

 • Tiếng Anh THCS vững chãi giúp cho bạn con trẻ thoải mái tự tin tiến thủ bước ước mơ nằm trong Young Leaders (11 – 15 tuổi).
 • Vững vàng trọn vẹn kĩ năng, thuần thục những kế hoạch thực hiện bài xích mang đến học tập viên đoạt được thành công xuất sắc những chứng từ Anh ngữ quốc tế với kết quả ước mơ nằm trong IELTS ExpertIELTS Express.
 • Mở khóa kho báu kỹ năng và kiến thức nhiều nghành, tiếp mức độ cho chính mình con trẻ hội nhập toàn cầu và giao tiếp giờ Anh chuẩn chỉnh như người phiên bản xứ nằm trong iTalk.
 • Biến tan nỗi lo lắng mất gốc giờ Anh với quãng thời gian cải tiến và phát triển kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên nằm trong English Hub.

Giáo trình của những khóa đào tạo và huấn luyện đều được biên soạn kể từ những NXB dạy dỗ toàn thị trường quốc tế như Oxford University Press, National Geographic Learning, Cambridge University Press and Assessment, British Council IELTS Vietnam, Macmillan Education,… và tinh anh chỉnh tương thích mang đến học tập viên phiên bản địa.

Học viên bên trên VUS sẽ tiến hành khơi ngỏ ngôn từ một cơ hội ngẫu nhiên nhất nhập môi trường xung quanh tiếp xúc 100% giờ Anh. bằng phẳng những cách thức dạy dỗ học tập khoa học tập như cách thức học tập tò mò (Discovery-based Learning), cách thức học tập truy vấn (Inquiry-based Learning), cách thức học tập triệu tập kĩ năng (Skill-based Learning), giảng dạy dỗ phần mềm technology (Technology-based Learning)… học tập viên ngỏ khóa cỗ kĩ năng chính yếu của thế kỷ:

 • Kỹ năng tiếp xúc (Communication).
 • Kỹ năng thao tác làm việc group (Collaboration).
 • Kỹ năng dùng technology (Computer Literacy).
 • Kỹ năng phản biện (Critical Thinking).
 • Kỹ năng tạo nên (Creativity).

Với hệ sinh thái xanh tiếp thu kiến thức văn minh tích hợp ý technology 4.0, học tập viên hoàn toàn có thể đơn giản dễ dàng tiếp cận bài học kinh nghiệm, ôn tập luyện và rèn luyện trị âm chuẩn chỉnh vì chưng trí tuệ tự tạo (AI) bất kể ở đâu và ngẫu nhiên lúc nào. Như vậy hùn học tập viên tối ưu hóa thời hạn và tiếp thu kiến thức một cơ hội hiệu suất cao rộng lớn.

VUS – Hệ thống trung tâm Anh ngữ và hoạt động và sinh hoạt nước ngoài khóa số 1 nước ta

Xem thêm: tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ

Với những tiêu xài chuẩn chỉnh cao về unique dạy dỗ học tập và cty, VUS dã thuyết phục được rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình Việt và phát triển thành người chúng ta sát cánh uy tín mang đến nhiều mới con trẻ nằm trong niềm mơ ước Anh ngữ.

 • 6 năm được NEAS review đạt chuẩn chỉnh unique giảng dạy dỗ toàn thị trường quốc tế.
 • 100% hạ tầng thỏa mãn nhu cầu những tiêu chuẩn unique về giảng dạy dỗ và cty chuẩn chỉnh quốc tế.
 • 100% lớp học tập sở hữu nhà giáo là kẻ phiên bản xứ tới từ những vương quốc dùng giờ Anh là ngôn từ chủ yếu.
 • 2.700+ nhà giáo chất lượng tốt và tài năng chiếm hữu vì chưng giảng dạy dỗ ngôn từ Anh toàn thị trường quốc tế như TESOL, CELTA, TEFL,…
 • Đối tác hạng nấc Vàng với Cambridge University Press & Assessment (hạng nấc cao nhất).
 • Đối tác hạng nấc Platinum với British Council (hạng nấc cao nhất).

Trong hành trình dài 30 năm không ngừng nghỉ tiếp mức độ, VUS tiếp tục nâng bước mang đến rộng lớn 180.918 học tập viên tài năng đoạt được những chứng từ Starters, Movers, Flyers, IELTS,… với kết quả thông thạo. Như vậy đã hỗ trợ khối hệ thống đạt Kỷ lục Việt Nam về con số học tập viên đạt chứng từ Anh ngữ quốc tế tối đa việt nam. Đây là một trong những trong mỗi minh triệu chứng mang đến unique giảng dạy dỗ số 1 bên trên VUS.

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp

Thông qua chuyện những bài tập câu hỏi đuôi bên trên, bạn cũng có thể đơn giản dễ dàng ôn luyện kỹ năng và kiến thức tận nơi và nâng lên kỹ năng dùng giờ Anh của tớ. Song, nhằm tu dưỡng kĩ năng và không ngừng mở rộng kỹ năng phần mềm ngôn từ, bạn làm việc cần phải rèn luyện thông thường xuyên bên trên môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức gọn gàng và có trách nhiệm. VUS được xem là lựa lựa chọn hoàn hảo mang đến bạn!