bài tập so sánh hơn lớp 6

Các dạng bài tập so sánh hơn lớp 6 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên với kèm cặp đáp án cụ thể nhập nội dung bài viết sau đây sẽ hỗ trợ những em gia tăng kiến thức và kỹ năng về những quy tắc, cấu hình ngữ pháp và kể từ vựng tương quan cho tới đối chiếu rộng lớn. bằng phẳng việc ôn luyện đều đều, những em học viên tiếp tục lưu giữ lâu và vận dụng kiến thức và kỹ năng nhưng mà tôi đã học tập một cơ hội hoạt bát nhập thực tiễn. Cùng VUS ôn luyện lại những lý thuyết trọng tâm, tiếp sau đó hợp tác nhập giải 7 dạng bài bác tập luyện đối chiếu rộng lớn nhập nội dung bài viết này nhé!

Ôn tập luyện lại những lý thuyết về đối chiếu rộng lớn nhập giờ đồng hồ Anh

Ôn tập luyện lại những lý thuyết trước lúc thực hiện bài bác tập luyện đối chiếu rộng lớn nhập lớp 6 (hoặc ngẫu nhiên Lever nào) là rất rất cần thiết trong những công việc canh ty những em đảm nói rằng tôi đã nắm rõ kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản, sẵn sàng nhằm giải những bài bác tập luyện và giới hạn phạm phải những sơ sót ko xứng đáng, kể từ tê liệt thoải mái tự tin, điềm tĩnh rộng lớn nhập tình huống gặp gỡ nên những bài bác tập luyện khó khăn.

Bạn đang xem: bài tập so sánh hơn lớp 6

Khái niệm và cách sử dụng đối chiếu hơn

Trong giờ đồng hồ Anh trung học cơ sở, so sánh hơn (comparative) là cấu hình dùng làm đối chiếu nhị hoặc nhiều đối tượng người sử dụng cùng nhau về một tiêu chuẩn nào là tê liệt. Trong số đó, với cùng 1 vật đạt tiêu chuẩn chất lượng rộng lớn đối với những vật còn sót lại.

Bài tập luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6

Cấu trúc của đối chiếu hơn

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn nhập giờ đồng hồ Anh được chia thành nhị loại. Một là cấu hình đối chiếu rộng lớn với tính kể từ, trạng kể từ ngắn ngủi. Hai là cấu hình đối chiếu rộng lớn với tính kể từ và trạng kể từ lâu năm.

 • So sánh rộng lớn với tính kể từ và trạng kể từ ngắn
S + V + Short adj / adv + er + than  + O/ Clause/ N/ Pronoun
My siêu xe is faster than vãn yours. (Xe của tôi nhanh chóng rộng lớn xe pháo của công ty.)
 • So sánh rộng lớn với tính kể từ và trạng kể từ dài
S + V + more + Long adj / adv + than  + O/ Clause/ N/ Pronoun
This seafood restaurant is more expensive than vãn the one we went đồ sộ last week.
 (Nhà sản phẩm thủy sản này giá thành cao hơn quán ăn Cửa Hàng chúng tôi đã đi vào tuần trước đó.)

Lưu ý: Tính kể từ và trạng kể từ ngắn ngủi thông thường là những kể từ có một âm tiết, trong lúc tính kể từ, trạng kể từ lâu năm là những kể từ với 2 âm tiết trở lên trên. Tuy nhiên, bên trên thực tiễn vẫn đang còn những tình huống nhưng mà tính kể từ với 2 âm tiết Khi với đuôi kết thúc giục là “-y, -le, -et, -ow, -er” vẫn sẽ là tính kể từ ngắn ngủi.

Các tình huống tính kể từ bất quy tắc nhập đối chiếu hơn

Tính kể từ bất quy tắc (Irregular adjectives) là những tính kể từ ko tuân theo dõi những quy tắc đổi khác thường thì muốn tạo rời khỏi dạng đối chiếu rộng lớn (Comparative). Thay vì thế tăng “er” như các tính kể từ không giống, tính kể từ bất quy tắc lại sở hữu cơ hội đổi khác riêng không liên quan gì đến nhau.

Tính từSo sánh hơn
Good (Tốt)Better (Tốt hơn)
Bad (Xấu)Worse (Xấu hơn) 
Much (Nhiều)More (Nhiều hơn)
Old (Cổ/ cũ/ già)Older (Cổ/ cũ/ già cả hơn)
Old (Lớn tuổi)Elder (Lớn tuổi hạc hơn)
Far (Xa)Farther (Xa hơn)
Far (Chỉ cường độ ví như mạnh, nhiều)Further (Chỉ cường độ ví như mạnh, nhiều hơn)

Một vài ba tình huống đặc trưng nhập cấu hình đối chiếu hơn

Khi dùng tính kể từ ngắn ngủi nhập cấu hình đối chiếu rộng lớn, với cùng 1 vài ba Note cần thiết nhưng mà bạn phải biết:

 • Khi tính kể từ ngắn ngủi kết thúc giục vì chưng đuôi ‘e’, nhập cấu hình đối chiếu rộng lớn chúng ta chỉ việc tăng “r” ở cuối kể từ.
  • Large (lớn) → Larger (lớn hơn)
  • Nice (đẹp, tốt) → Nicer (đẹp rộng lớn, chất lượng hơn)
  •  Late (muộn) → Later (muộn hơn)
 • Khi tính kể từ ngắn  kết thúc giục vì chưng một nguyên vẹn âm và sau đó là 1 trong những phụ âm thì chúng ta Note cần được gấp song phụ âm rồi mới nhất tăng “er”.
  • Big (lớn) → Bigger (lớn hơn)
  • Hot (nóng) → Hotter (nóng hơn)
  • Thin (gầy) → Thinner (gầy hơn)
 • Khi tính kể từ ngắn  kết thúc giục vì chưng đuôi “y” thì bạn phải gửi “y” trở thành “i” tiếp sau đó mới nhất thêm  “er”.
  • Happy (hạnh phúc) → Happier (hạnh phúc hơn)
  • Funny (vui) → Funnier (vui hơn)
  • Busy (bận) → Busier (bận rộn hơn)
Bài tập luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6

Những dạng bài bác bài tập so sánh hơn lớp 6 trọng tâm

Có nhiều loại bài bác tập luyện về đối chiếu rộng lớn nhưng mà học viên lớp 6 thông thường gặp gỡ nên. Tuy nhiên, VUS vẫn tổ hợp những dạng bài bác tập luyện thông dụng, trọng tâm thông thường xuất hiện nay trong những bài bác ganh đua, bài bác đánh giá với kèm cặp đáp án nhập nội dung bài viết sau đây. Những bài bác tập luyện này không những canh ty học viên tập luyện năng lực ngữ điệu mà còn phải cải cách và phát triển năng lực trí tuệ và suy đoán.

Bài tập luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 1: Biến thay đổi những kể từ ở dạng đối chiếu rộng lớn và ngược lại

Tính từ So sánh hơn
1. rich 1. ______
2. ______ 2. fatter
3. large 3. ______
4. heavy 4. ______
5. ______ 5. worse
6. far 6. ______
7. expensive 7. ______
8. ______ 8. older
9. intelligent 9. ______

Đáp án:

123456789
richerfatlargerheavierbadfurthermore expensiveoldmore intelligent

Bài tập luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 2: Hoàn trở thành câu ở dạng đối chiếu hơn

 1. My sister is _____ (old) u.
 2. Cars are _____ (fast) bicycles.
 3. 0/10 is_____ (bad) 1/10.
 4. The River Nile is _____  (long) the River Thames.
 5. Egypt is _____  (hot) Scotland.
 6. The cinema is _____  (expensive) the swimming pool.

Đáp án:

123456
older thanfaster thanworse thanlonger thanhotter thanmore expensive than
Bài tập luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6

Bài tập luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 3: Hoàn trở thành văn phiên bản với dạng đối chiếu hơn

Hi! I’m Stacey and this is my family. My dad is Alan and my mum is Clare. I’ve got two brothers, Harry and Nathan, and a sister, Milly. Harry is 18 and Nathan is 16. Harry is 1.(old) _____ than vãn Nathan, but Nathan is tall for his age. Harry is 2.(small) _____  than vãn him, but he’s got 3.(big)_____  ears! My sister is 16, too. I’m only 12, ví I’m 4.(young) _____ than vãn all of them, but I think they aren’t very intelligent. I’m much 5.(intelligent)_____  ! And I’m 6.(good) _____ at the piano than vãn my sister, too. My dad’s brother, Uncle John, has got a lot of money – he’s 7.(rich)_____  than vãn my dad. His siêu xe was 8.(expensive)_____  than vãn our siêu xe. It’s very fast!

Xây dựng kiến thức và kỹ năng Anh ngữ vững chãi nằm trong cỗ tài năng mượt hơn hẳn tạo thành căn nhà chỉ đạo con trẻ sau này tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Đáp án:

Xem thêm: giới hạn sinh thái là

12345678
oldersmallerbiggeryoungermore intelligentbetterrichermore expensive

Bài tập luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 4: Chọn phương án đúng

 1. My sister thinks she’s intelligent / more intelligent than vãn u, but I don’t agree!
 2. Do you think the Harry Potter films are more good / better than vãn the books?
 3. I think Despicable Me 2 was funnier / funnyer than vãn Despicable Me 1.
 4. Is Angelina Jolie more old / older than vãn Sandra Bullock?
 5. Who is nicer / more nice, Kate or Alice?

Đáp án:

12345
more intelligentbetterfunnieroldernicer

Bài tập luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 5: Có lỗi sai trong những câu, gạch ốp bên dưới lỗi sai và sửa lại

 1. Sharon is more kind than vãn Kate.
 2. I think Despicable Me 2 was funnyer than vãn Despicable Me 1.
 3. Dad has many science books than vãn u, ví borrow one of his books đồ sộ take on vacation.
 4. Lan got few marks in the test than vãn Hung.
 5. New York is farer from Istanbul than vãn Paris.

Đáp án: 

1more kind → kinder
2funnyer → funnier
3many → more
4few → fewer
5farer → farther

Bài tập luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 6: Bài tập luyện nâng cao

Yêu cầu: Hoàn trở thành câu bằng phương pháp dùng cấu hình đối chiếu hơn

 1. Health and happiness are (important) ____________ than vãn money.
 2. We always go camping when we go on holiday. It’s much (cheap) ____________ than vãn staying in a khách sạn.
 3. I lượt thích the countryside. It’s (healthy) ____________and (peaceful) ____________ living in a đô thị.
 4. I spent (little money)____________ than vãn you.
 5. I know him (well)____________ than vãn anyone else.
 6. The weather is (warm) ____________today than vãn it was yesterday.
 7. My house is (far____________ from here than vãn yours.
 8. My toothache is (painful) ____________ than vãn it was yesterday.
 9. Sorry, I’m late. It took u (long) ____________ đồ sộ get there than vãn I expected.
 10. Jim is (hard-working)____________ than vãn Tom.

Đáp án: 

1more important
2cheaper
3healthier / more peaceful
4less money
5better
6warmer
7farther
8more painful
9longer
10more hard-working

Bài tập luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 7: Bài tập luyện nâng cao

Yêu cầu: Chọn đáp án đúng trong những ngoặc

 1. The more I talk, the (more/ most) she hates u.
 2. Jane’s younger sister is still at school. Her (elder/ older) sister is a doctor.
 3. You’re standing too near u. Can you move a bit (further/ farther) away from me?
 4. If you need any (further/ father) information, please liên hệ u.
 5. You can buy (more expensive/ the most expensive) camera if you lượt thích. I’ve just won a lottery.

Đáp án:

12345
moreelderfartherfurtherthe most expensive
Bài tập luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6

Tham khảo khóa đào tạo Young Leader, khóa đào tạo Anh ngữ dành riêng cho học viên cấp cho 2

Để kiến thiết nền tảng vững chãi cho việc thành công xuất sắc nhập sau này của con em mình, quý bậc cha mẹ nên góp vốn đầu tư Anh ngữ cho những con cái tức thì kể từ giờ đây. Young Leaders (11 – 15 tuổi) Anh ngữ thiếu thốn niên dành riêng cho những em học viên ở cấp cho trung học cơ sở là khóa đào tạo unique bên trên VN được rất nhiều cha mẹ tin cẩn tưởng và sẵn sàng mang đến con em mình ĐK nhập cuộc.

Khung lịch trình và tư liệu giảng dạy

Với khuông lịch trình học tập được kiến thiết theo dõi xài chuẩn chỉnh quốc tế và tư liệu giảng dạy dỗ được biên soạn kể từ những đối tác chiến lược dạy dỗ đáng tin tưởng bên trên toàn thị trường quốc tế, sau từng cấp cho học tập, học tập viên tiếp tục càng ngày càng cải cách và phát triển và hoàn mỹ phiên bản thân thích, thu thập đầy đủ năng lượng nhằm trở nên những chỉ đạo chất lượng nhập sau này. Chương trình học tập bao hàm 3 Lever, từng Lever đạt từng Output ví dụ như sau:

 • Pre Young 1-3: Trong tiến trình này, học tập viên sẽ tiến hành học tập với giáo trình Time Zones Starter ở trong nhà xuất phiên bản National Geographic. Chuẩn bị cho những em sự thoải mái tự tin trong những công việc nhập cuộc lịch trình giờ đồng hồ Anh trung học cơ sở hỗ trợ kể từ vựng và những ngữ pháp cơ phiên bản quan trọng mang đến lịch trình giờ đồng hồ Anh thiếu thốn niên. Xây dựng hạ tầng vững chãi tức thì kể từ những bước khởi điểm canh ty học tập viên tiếp cận những tài năng nghe, rằng, gọi và viết lách tại mức cơ bản
 • Young Connecting 1-9: Tại Lever này, học tập viên sẽ tiến hành tiếp cận giáo trình Time Zones. Các em với năng lực hiểu những đoạn văn ngắn ngủi hoặc nghe, hiểu những cuộc chat chit, hội thoại giản dị và đơn giản về những chủ thể thường thì như mái ấm gia đình, phiên bản thân thích, ngôi trường học tập, quần thể mừng rỡ đùa, sắm sửa, du lịch… Có năng lực viết lách, trình diễn, mô tả những sự khiếu nại, những hưởng thụ tại mức chừng vừa phải nên.
 • Young Shinning 1-6: Tại tiến trình này, học tập viên sẽ tiến hành giảng dạy dỗ vì chưng giáo trình Oxford Discover Futures. Học viên hoàn toàn có thể hiểu những đoạn văn lâu năm và nghe hiểu những cuộc bàn bạc, hội thoại về những chủ thể tương quan cho tới môi trường xung quanh sinh sống, văn hóa truyền thống, âm thanh và vương quốc. Có năng lực viết lách, thể hiện nay ý kiến, trình diễn chủ kiến và mô tả tay nghề, sự kiện…và bàn luận về một vài chủ thể phức tạp nhập phạm vi nắm rõ.

Phương pháp học tập dữ thế chủ động kích ứng đam mê

Áp dụng cách thức học tập dữ thế chủ động, canh ty khơi dậy sự tò lần, yêu thương mến mày mò của học tập viên, nhằm những em tự động tập luyện tính dữ thế chủ động nhập tiếp thu kiến thức, học tập sâu sắc lưu giữ lâu và phần mềm hiệu suất cao.

 • Khơi mở: Liên tục bịa thắc mắc về nội dung tiếp thu kiến thức khơi dậy sự tò lần của học tập viên
 • Tìm hiểu: Tìm hiểu kiến thức và kỹ năng bằng phương pháp để ý và gọi hiểu sinh động
 • Sáng tạo: Tự lên ý tưởng phát minh, kích ứng phát minh trải qua những dự án công trình học tập tập
 • Thảo luận: Chia sẻ ý kiến cá thể, không ngừng mở rộng tăng tầm nhìn và tiếp nhận ý tưởng phát minh khác
 • Đúc kết: Làm thân quen với việc thuyết trình, trình diễn ý kiến của cá nhân

Hệ sinh thái xanh tiếp thu kiến thức V-HUB

 • Ứng dụng độc quyền chỉ dành riêng cho những học tập viên bên trên VUS.
 • Hệ thống bài bác tập luyện được kiến thiết trước và sau từng buổi học tập, canh ty học tập viên dễ dàng và đơn giản. rèn luyện từng khi, từng điểm. 
 • V-HUB còn là một kênh liên kết thân thích căn nhà ngôi trường và cha mẹ, canh ty cha mẹ hoàn toàn có thể theo dõi dõi tiến trình và sản phẩm tiếp thu kiến thức của con em mình bản thân.

Giáo viên và trợ giảng với trình độ cao

 • Với sĩ số tinh nghịch gọn gàng, từng lớp học tập những em sẽ tiến hành tối nhiều hóa thời hạn tiếp thu kiến thức cùng theo với những nhà giáo phiên bản xứ.
 • Có tăng sự tương hỗ kể từ trợ giảng tiếp tục đáp ứng việc giảng dạy dỗ và bảo vệ học tập viên được triển khai một cơ hội chi tiết, chu đáo, sâu sắc sát.

Đội ngũ nhân viên cấp dưới bảo vệ học tập viên sát sao, chu đáo

 • Trong 1 khóa đào tạo, ASA Care tiếp tục vấn đề lịch tình hình tiếp thu kiến thức qua chuyện điện thoại cảm ứng nhập vào giữa kỳ và cuối kỳ
 • Theo dõi và thông tin tình hình thường xuyên cần thiết tức thì nhập buổi học
 • Học viên thông thường xuyên được tạo thân quen với dạng bài bác ganh đua KET, PET
 • Học viên được ĐK ganh đua KET, PET và nhập cuộc ôn free bên trên Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS.
Bài tập luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6

VUS – Hệ thống Anh ngữ đạt ghi nhận unique dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy đạt chuẩn chỉnh quốc tế vì chưng NEAS

VUS kiêu hãnh là trung tâm đào tạo và giảng dạy Anh ngữ trước tiên bên trên VN với con số học tập viên đạt những chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế tối đa lên tới 180.918 em, nằm trong với việc gửi gắm và tin cẩn tưởng của rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình Việt. 

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 91

 • Tính đến giờ với khối hệ thống rộng lớn 70 cơ sở bên trên toàn nước bên trên những thành phố Hồ Chí Minh trung tâm, Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS đang được không ngừng nghỉ cải cách và phát triển với mong ước mang tới môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức Anh ngữ unique, biến hóa năng động cho tới chúng ta con trẻ từng toàn nước.
 • Với rộng lớn 2700+ nhà giáo và trợ giảng xuất sắc, tay nghề cao được tuyển chọn lựa chọn trải qua tiến độ gắt cao và không ngừng nghỉ cải cách và phát triển chuyên môn nhằm tiếp bước tạo ra tăng những mới học tập viên xuất sắc ưu tú. 
 • 100% những nhà giáo đều phải có vì chưng CN trở lên trên và vì chưng giảng dạy dỗ giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA hoặc tương tự TEFL. Ngoài ra, 100% quản lý và vận hành unique giảng dạy dỗ vì chưng thạc sỹ hoặc TS nhập đào tạo và giảng dạy ngữ điệu Anh.
 • Là trung tâm Anh ngữ trước tiên liên minh với những đơn vị chức năng dạy dỗ số 1 toàn cầu như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,… mang tới mang đến học tập viên những cỗ giáo trình unique, đạt chuẩn chỉnh quốc tế.
 • Đối tác kế hoạch hạng nút Vàng, hạng nút tối đa của Cambridge University Press & Assessment.
 • Đối tác kế hoạch hạng Platinum, hạng nút tối đa của British Council – Hội đồng Anh.

Với mong ước mang tới cho những em môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức ngữ điệu đạt chuẩn chỉnh quốc tế, VUS vẫn đang được không ngừng nghỉ nỗ lực và cải cách và phát triển nhằm upgrade unique giảng dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy, canh ty chuẩn bị những hành trang vững chãi, lẹo cánh mang đến chúng ta học tập viên lại gần rộng lớn với sau này tươi tỉnh sáng sủa.

Bài tập luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn thông thường xuất hiện nay nhiều chủng loại trong những kỳ ganh đua giờ đồng hồ Anh. Do tê liệt nếu như những em học viên ko nắm rõ lý thuyết, hoàn toàn có thể kéo theo những sơ sót ko mong ước và tác động cho tới sản phẩm ganh đua của những em. Hãy thông thường xuyên ôn luyện kiến thức và kỹ năng và thực hành thực tế những bài tập so sánh hơn lớp 6 tường tận nhằm đạt được điểm trên cao như yêu cầu của tớ những em nhé! Theo dõi VUS nhằm update nhiều kiến thức và kỹ năng Anh ngữ có ích thường ngày.

Có thể cha mẹ quan liêu tâm:

 • Tổng phải chăng thuyết và bài bác tập luyện thì lúc này đơn lớp 6 với đáp án
 • Tổng phải chăng thuyết và bài bác tập luyện giới kể từ lớp 6 với đáp án chi tiết
 • Tổng phù hợp những dạng bài bác tập luyện thì lúc này triển khai xong lớp 6 với đáp án