bản văn chúa cà phê

CHÚA BÀ CÀ PHÊ

Ai lên đến chín tư châu thổ
Ngắm cảnh rừng bà chúa cà phê
Một vùng cảnh quan tô khê
Trên ngàn tùng bão cuốn mây bay
Dưới năng lượng điện chi phí con cái phụng sự bà chúa Cà phê
Ai lên đến chín tư châu thổ
Ngắm cảnh rừng bà chúa cà phê
Một vùng cảnh quan tô khê

Hồn thiêng liêng sông núi danh tài còn ghi
Trong tích cũ Lê triều thái tổ
Một thôn nghèo đói mán đỏ au bên trên nương
Lam chiều sương lan mùng sương
Chim kêu vượn hót ven đàng hoa chen
Ngày thiêng liêng buột lựa chọn 1 giờ
Trời sai tiên phái đẹp thay cho cờ giáng sinh

Bạn đang xem: bản văn chúa cà phê

Đêm thanh giờ tý sinh ra năng lượng điện tiền
Khắp một vùng yên ắng mùng đêm
Sao tụt xuống sáng sủa tỏ ở mặt mày thềm

Chợt nghe giáng trần tiên nường thánh linh
Dáng phong tư hoa kỳ đua thắm
Luyện luật lệ tiên thái thượng lão quân
Tử vi coi tướng mạo như thần

Bói vô gia sự mươi phân vẹn mười
Đoán thần tướng mạo thương dân chủ yếu đạo
Giải hạn tai chỉ bảo căn ro
Giận loại tàn bạo bất lương

Khuyên xoay đầu lại thám thính đàng tu tâm
Mang tài cứu vãn nước cứu vãn dân
Chúa bà sáng sủa tỏ trần phàm còn duyên
Loài vô lương thượng thiên an bài

Loài vô lương thượng thiên an bài
Giờ dần dần chúa ở thiên bầu trở về
Khắp hố động tô khê chúa dạo
Đức vua phong phái đẹp đạo thần linh
Du thuyền yên ổn thế cứu vãn dân

Lập thông thường nhang khói xa cách sát lưu giữ ơn
Tiên lưu giữ cảnh thủy tô bắc địa
Giáng trần phàm cao lùng cà phê
Núi non trăng nước mùi hương khê

Xá Ngự
Núi non trăng nước mùi hương khê
Chim kêu vượn hót hạc bày dưng hoa
Môi son má phấn domain authority ngà
Thơm thơm phức tóc phượng rà soát rà sống lưng ong
Chúa bà thơm phức thơm tóc phượng rà soát rà
Áo chàm khăn thắm đai hoa kiềng vàng
Khăn vắt ngang sống lưng treo xà tích
Tai dừng vàng vòng ngọc kim cương
Ấn phù đạo pháp cương thường

Xem thêm: trường đại học lao đông xã hội

Ngự đồng phán bói dẫn đường trần gian
Có phen nghịch ngợm cảnh bích động thanh nhàn
Ngự lầu hồng phủ tía thênh thang
Suối nội địa bạc rừng vàng

Núi rừng trùng trùng điệp điệp thang mây
Ngắm coi cảnh quan thông thường đây
Thác reo uốn nắn khúc thông cây rườm rà
Trăng soi bóng liễu la đà

Rừng cấm chúa bà dạo bước bàn cờ ngự vui
Chúa bà coffe hách danh trần phàm
Oai danh thần pháp chúa bà trừ gian
Đêm cùng trong ngày chúa xét soi nhân gian

Nghe chúa hạ mệnh lệnh hùn dân trừ tà
Danh thơm phức còn mãi vang xa
Tiếng lòng thổn thức chúa bà thương dân
Công người như nước như non

Trọn đời lưu giữ tấm lòng son vì như thế đời
Ai hoặc lẽ sao trời vật đổi
Lánh những vết bụi trần về cõi hư hỏng không
Đồi cao còn vệt tiên rồng
Ban tiên thủng thỉnh gót hồng múa ca
Ngũ âm tay đàn tang tích tình tang

Xem thêm: môi trường xung quanh em

Tay đàn tang tích tình tang
Tiếng tơ giờ đồng hồ trúc nữ tính bẻ bai
Tiếng thổ giờ đồng hồ mường thung dung điểm đót
Cảnh lâm thiền vượn hót chim kêu
Mười nhị cô thổ mán theo gót hầu

Muôn loại từng vùng đâu đâu vọng cầu
Ba mươi sáu cửa ngõ động quy đầu thực hiện tôi
Ánh đuốc cơ sáng sủa tỏ ngân hà
Đuốc soi sáng sủa từng sát xa

Soi mang lại môn đệ lộc tài bình an
Đệ tử con cái khấu đầu vọng bái
Xin chúa bà giáng phúc lưu ân
Độ mang lại môn đệ thiên xuân lâu ngôi trường.