biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

Câu hỏi:

18/06/2019 178,350

Bạn đang xem: biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

A.  Pha lúc đầu của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

Đáp án chủ yếu xác

B.  Biên chừng của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

C. Tần số của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

D. Hệ số lực cản (của yêu tinh sát nhớt) ứng dụng lên vật.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn A

Dao động chống bức: Là xấp xỉ Chịu đựng ứng dụng của nước ngoài lực đổi mới thiên tuần trả bám theo thời hạn F = F0cos(wt + j) với F0 là biên chừng của nước ngoài lực.

  + Ban đầu xấp xỉ của hệ là một trong những xấp xỉ phức tạp bởi sự tổ hợp của xấp xỉ riêng rẽ và xấp xỉ chống bức tiếp sau đó xấp xỉ riêng rẽ tắt dần dần vật tiếp tục xấp xỉ ổn định quyết định với tần số của nước ngoài lực.

  + Biên chừng của xấp xỉ chống bức tăng nếu như biên chừng nước ngoài lực (cường chừng lực) tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của xấp xỉ chống bức hạn chế nếu như lực cản môi trường thiên nhiên tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của xấp xỉ chống bức tăng nếu như chừng chênh chênh chếch thân thích tần số của nước ngoài lực và tần số xấp xỉ riêng rẽ hạn chế.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con rung lắc xoắn ốc xấp xỉ điều tiết, Lúc tăng lượng của vật lên 4 thứ tự thì tần số xấp xỉ của vật:

A. tăng thêm 4 thứ tự.

B. giảm sút 4 thứ tự.

C. tăng thêm gấp đôi.

D. giảm sút gấp đôi.

Câu 2:

Một con cái rung lắc xoắn ốc bao gồm vật với lượng m và xoắn ốc có tính cứng k ko thay đổi, xấp xỉ điều tiết. Nếu lượng m=200g thì chu kì xấp xỉ của con cái rung lắc là 2s. Để chu kì con cái rung lắc là 1s thì lượng m bằng:

A. 200g

B. 100g

C. 50g

D. 800g

Xem thêm: if parents bring up a child

Câu 3:

Khi trả một con cái rung lắc đơn lên rất cao bám theo phương trực tiếp đứng (coi chiều nhiều năm của con cái rung lắc đơn ko đổi) thì tần số xấp xỉ điều tiết của chính nó sẽ:

A. giảm vì như thế vận tốc trọng ngôi trường thuyên giảm chừng cao.

B.  tăng vì như thế chu kì xấp xỉ điều tiết của chính nó hạn chế.

C. tăng vì như thế tần số xấp xỉ điều tiết của chính nó tỉ lệ thành phần nghịch tặc với vận tốc trọng ngôi trường.

D.   không thay đổi vì như thế chu kì xấp xỉ điều tiết của chính nó ko tùy theo vận tốc trọng ngôi trường.

Câu 4:

Một vật nhỏ triển khai xấp xỉ điều tiết với phương trình x=10cos(4πt+π2) (cm) với t tính vì như thế giây. Động năng của vật cơ đổi mới thiên với chu kì bằng:

A. 1,00s

B. 1,50s

C. 0,50s

D. 0,25s

Câu 5:

Một con cái rung lắc đơn với chiều nhiều năm l, trong tầm thời hạn Δt nó thực hiện tại được 6 xấp xỉ. Người tớ giảm sút chừng nhiều năm của chính nó chuồn 16 centimet, cũng trong tầm thời hạn Δt như trước đó nó triển khai được 10 xấp xỉ. Chiều nhiều năm lúc đầu của con cái rung lắc là:

A. l = 25m.

B. l = 25cm.

C. l = 9m.

D. l = 9cm.

Câu 6:

Vật với lượng m treo vô xoắn ốc có tính cứng k. Kích quí mang đến vật xấp xỉ điều hoà với biên chừng 3cm, thì chu kì xấp xỉ của chính nó là T = 0,3s. Nếu kích ứng mang đến vật xấp xỉ với biên chừng vì như thế 6cm thì chu kì đổi mới thiên của động năng là:

A. 0,15s

B. 0,3s

C. 0,6s

Xem thêm: 4 + 4 bằng mấy

D. 0,423s