cách mạng tháng 10 nga thay đổi cục diện chính trị thế giới như thế nào

Cơ quan tiền Lý luận Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bạn đang xem: cách mạng tháng 10 nga thay đổi cục diện chính trị thế giới như thế nào

Cơ quan tiền Lý luận Chính trị của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam

PGS, TS. HÀ MỸ HƯƠNG

Học viện Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh

19:25, ngày 01-12-2022

TCCS - Đã rộng lớn 30 năm kể từ lúc Chiến giành giật rét kết giục và trật tự động trái đất nhì vô cùng tan tan, tuy nhiên thế giới đứng trước ko cần là “một trật tự động trái đất mới” nhưng mà là một trong trái đất ăm ắp dịch chuyển, không ổn định, không thể đoán trước. Nhìn lại những sự thay đổi lịch sử dân tộc, những độ quý hiếm sâu sắc xa xăm của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và quyết sách dân tộc bản địa của V. I. Lê-nin nhằm suy ngẫm coi, nếu như trật tự động trái đất lúc này ko đưa đến tự do và bình an cho tới thế giới, thì lực lượng xã hội này rất có thể thực hiện được điều đó?

Những sự thay đổi lịch sử dân tộc vĩ đại

Cách mạng Tháng Mười thành công xuất sắc đang được tạo thành những sự thay đổi lịch sử dân tộc vĩ đại.

Đối với nước Nga.

Trước không còn, đem nước nhà bay ngoài cuộc chiến tranh đế quốc và giải tỏa nước Nga ngoài “nhà tù của những dân tộc”. Sau Khi Cách mạng Tháng Mười thành công xuất sắc, Nhà nước Xô ghi chép đang được sớm trải qua những văn khiếu nại pháp luật và đảm bảo an toàn bên trên thực tiễn quyền dân tộc bản địa tự động quyết, quyền đồng đẳng và quyền được sinh sống vô tự do của toàn bộ những dân tộc bản địa sinh sinh sống bên trên nước nhà Nga; bên trên hạ tầng ê, thiết lập và củng cố ý hữu hảo trong những dân tộc bản địa. Chính quyền Xô ghi chép tạo ra ĐK cho tới rộng lớn một trăm triệu con người làm việc nằm trong từng dân tộc bản địa từng bị áp bức, bị tách bóc lột đứng lên tiến hành tầm quan trọng thực hiện ngôi nhà xã hội, thực hiện ngôi nhà vận mệnh của tớ.

Tiếp ê, khai sinh một cơ chế chủ yếu trị - xã hội loại mới nhất, không giống về hóa học đối với toàn bộ những cơ chế chủ yếu trị - xã hội đang được và đang được tồn bên trên đến thời điểm ê bên trên trái đất. Nhà nước Xô ghi chép là tổ quốc công nông thứ nhất bên trên trái đất, giai cung cấp vô sản Nga, với team tiền phong là Đảng Bôn-sê-vích, lượt thứ nhất phát triển thành giai cung cấp vắt quyền. Nhà nước Xô ghi chép thủ xài quyền tư hữu so với những tư liệu phát hành cơ bản; đặt điều nền tảng kiến thiết một xã hội mới nhất với tiềm năng tối thượng là lấy lại tự do, bình an, hòa bình và vô tư cho tới toàn bộ từng người; xác lập bên trên thực tiễn một nền dân ngôi nhà cho tới số đông đúc, đảm bảo an toàn quyền lợi và quyền lực tối cao thực sự của những người làm việc trong số nghành của cuộc sống xã hội, bởi vậy đang được khơi dậy, đẩy mạnh uy lực sức khỏe, năng lượng tạo ra của quần bọn chúng quần chúng.

Cách mạng Tháng Mười cũng đặt điều chân móng tạo ra dựng và ngày càng tăng sức khỏe tổ hợp vương quốc, đem Liên Xô phát triển thành cường quốc trái đất hùng cường, vào vai trò ra quyết định vô thắng lợi ngôi nhà nghĩa vạc xít vô Chiến giành giật trái đất loại nhì, hao hao với tầm quan trọng, vị thế cần thiết bên trên ngôi trường quốc tế. Nhà nước Xô ghi chép thay cho thay đổi triệt nhằm những phương pháp đối nước ngoài, lấy ngôi nhà nghĩa quốc tế vô sản thay cho thế ngôi nhà nghĩa dân tộc bản địa tư sản vị kỷ, đôi khi kiên trì tiến hành quyết sách đối nước ngoài vì như thế tự do.

V.I. Lê-nin - lãnh tụ vĩ đại của giai cung cấp vô sản toàn thế giới _Tranh: Tư liệu

Đối với trái đất.

Một là, ghi lại bước gửi vươn lên là về hóa học của ngôi nhà nghĩa xã hội khoa học tập. Chủ nghĩa xã hội kể từ lý luận đang trở thành một cách thực tế, và một cách thực tế ê minh triệu chứng cho tới thực chất khoa học tập và cách mệnh của ngôi nhà nghĩa Mác - Lê-nin, hao hao sự đích đắn của phép tắc biện triệu chứng duy vật. Thành công của Cách mạng Tháng Mười là thành phẩm thích hợp quy luật của sự việc cải tiến và phát triển lý luận và thực tiễn đưa đấu giành giật qua không ít thế kỷ của quần chúng làm việc bên trên toàn thế giới; đáp ứng nhu cầu khát vọng lâu lăm về tự tại và giải tỏa loài người của nhân loại; hỗ trợ những bài học kinh nghiệm lịch sử dân tộc vô giá chỉ về lý luận và thực tiễn đưa cho những cuộc cách mệnh vì như thế song lập dân tộc bản địa và ngôi nhà nghĩa xã hội bên trên trái đất.

Hai là, kết thúc thời đại duy nhất của ngôi nhà nghĩa tư bạn dạng vô nền kinh tế tài chính - chủ yếu trị trái đất, mở màn thời đại mới nhất - thời đại quá nhiều kể từ ngôi nhà nghĩa tư bạn dạng lên ngôi nhà nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười khởi xướng và dẫn cho tới bước gửi vươn lên là mới nhất của trào lưu cách mệnh trái đất về nội dung, đàng lối và cách thức cải tiến và phát triển, thực hiện thay cho thay đổi căn bạn dạng tiến bộ trình lịch sử dân tộc trái đất theo phía tích cực: Các đảng mác-xít lê-nin-nít Thành lập ở hàng trăm quốc gia; Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) được xây dựng (tháng 3-1919), đã dần dần vô hiệu những thành phần thời cơ ngôi nhà nghĩa, canh ty những đảng nằm trong sản vững vàng mạnh rộng lớn về chủ yếu trị, tư tưởng và tổ chức triển khai, đôi khi hậu thuẫn uy lực cho tới trào lưu cách mệnh trên rất nhiều nước. Sau Chiến giành giật trái đất loại nhì, ngôi nhà nghĩa xã hội phát triển thành một khối hệ thống trái đất, vào vai trò đối trọng với ngôi nhà nghĩa tư bạn dạng. Gần thời điểm cuối thế kỷ XX, đa phần tự những nguyên vẹn nhân nội tại(1), quy mô ngôi nhà nghĩa xã hội một cách thực tế ở Liên Xô và Đông Âu sụp sụp, tuy nhiên sự đổi khác ê ko thực hiện thay cho thay đổi đặc thù quá nhiều của thời đại, vì như thế đó là quy luật tiến bộ hóa của lịch sử dân tộc thế giới.

Ba là, phanh đàng và khai sáng sủa cho tới kỷ nguyên vẹn mới nhất của cải tiến và phát triển và tiến bộ cỗ xã hội. Hạn chế lịch sử dân tộc của ngôi nhà nghĩa tư bạn dạng vô quá trình đế quốc ngôi nhà nghĩa đặt điều thế giới trước một thử thách công cộng là mò mẫm tuyến đường giải tỏa ngoài cơ chế áp bức, tách bóc lột và bất công. Cách mạng Tháng Mười đáp ứng nhu cầu những đòi hỏi lịch sử dân tộc cung cấp bách ê, mò mẫm tìm tòi và khai thác một tuyến đường trước đó chưa từng với nhằm thế giới tiến hành tiềm năng cải tiến và phát triển và tiến bộ cỗ xã hội; động viên cuộc đấu giành giật vì như thế số lượng dân sinh, dân ngôi nhà và tiến bộ cỗ xã hội ở cả những nước tư bạn dạng cải tiến và phát triển. Chủ nghĩa tư bạn dạng đang được cần tiếp nhận một số trong những mặt mày ưu việt của ngôi nhà nghĩa xã hội nhằm kiểm soát và điều chỉnh và thích ứng với thời đại, tuy nhiên bất biến thực chất tách bóc lột, áp bức, bất công.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 19

Bốn là, động viên, tạo ra động lực, trợ giúp quần chúng những nước nằm trong địa và dựa vào đấu giành giật giành song lập dân tộc bản địa. Do tác động của Cách mạng Tháng Mười, cuộc đấu giành giật giải tỏa dân tộc bản địa, giành quyền tự tại, quyền thực hiện ngôi nhà vận mệnh của tớ, quyền đồng đẳng vô xã hội quốc tế của quần chúng Á - Phi - Mỹ La-tinh đang trở thành một cao trào cách mệnh trước đó chưa từng với. Kết trái ngược là vô nửa sau thế kỷ XX, rộng lớn 100 nước nằm trong địa phát triển thành những vương quốc song lập, với hòa bình, công ty pháp luật quốc tế. Hệ thống nằm trong địa tự ngôi nhà nghĩa thực dân, đế quốc thiết lập vô xuyên suốt 5 thế kỷ trọn vẹn sụp sụp. 

Năm là, khai sinh và đấu giành giật cho 1 loại mối quan hệ quốc tế trọn vẹn mới nhất, bám theo những phương pháp phản ánh thực chất của cơ chế Xô viết: 1- Hòa bình và hữu nghị; chống quyết sách xâm lăng và cuộc chiến tranh đế quốc; 2- Dân ngôi nhà, vô tư và đồng đẳng vô mối quan hệ thân thiện toàn bộ những vương quốc - dân tộc; 3- Cùng tồn bên trên tự do trong những nước với cơ chế chủ yếu trị - xã hội không giống nhau.

Dấu ấn quyết sách dân tộc bản địa của V.I. Lê-nin vô tiến bộ trình Cách mạng Tháng Mười

Vấn đề dân tộc bản địa lắc địa điểm vô cùng cần thiết vô lý luận và thực tiễn đưa chỉ huy cách mệnh vô sản của V.I. Lê-nin. Người dành riêng sự quan hoài quan trọng cho tới yếu tố dân tộc bản địa trước không còn bắt mối cung cấp kể từ thực tiễn đưa của nước Nga và trái đất, ê là: 1- Sự áp bức dân tộc bản địa tự đấm đá bạo lực của dân tộc bản địa Đại Nga so với những “dị tộc” đang được vô cùng thịnh hành ở nước Nga Sa hoàng; 2- Trong nhì những năm vào đầu thế kỷ XX, những cuộc thảo luận về yếu tố dân tộc bản địa vô trào lưu dân ngôi nhà - xã hội ở Nga và châu Âu ra mắt gay gắt; 3- Chủ nghĩa thực dân, đế quốc đang được và đang được tiến hành ngôi nhà nghĩa dân tộc bản địa tư sản, quyết sách xâm lắc nằm trong địa, áp bức, nô dịch, tạo ra thù hằn dân tộc bản địa bên trên trái đất.

Trong toàn cảnh ê, kể từ rất mất thời gian trước Cách mạng Tháng Mười, V.I. Lê-nin đang được để nhiều tận tâm nhằm nghiên cứu và phân tích yếu tố dân tộc bản địa ở toàn quốc Nga hao hao ở những nước và dân tộc bản địa nằm trong địa với tương quan quan trọng cho tới cuộc đấu giành giật lâu nhiều năm, phức tạp của Đảng Bôn-sê-vích chống ngôi nhà nghĩa thời cơ và những gia thế thực dân, đế quốc vô yếu tố này. Đứng bên trên lập ngôi trường của giai cung cấp vô sản, ý thức của ngôi nhà nghĩa quốc tế vô sản, V.I. Lê-nin đang được áp dụng và cải tiến và phát triển tư tưởng mác-xít về giai cung cấp - dân tộc bản địa, quan trọng bám sát ý kiến lịch sử dân tộc - ví dụ và ý kiến thực tiễn đưa Khi luận triệu chứng, luận giải và khuyến cáo quyết sách giải quyết và xử lý yếu tố dân tộc bản địa ở nước Nga thưa riêng biệt, bên trên trái đất thưa công cộng. Về tổng thể, quyết sách dân tộc bản địa của V.I. Lê-nin nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn, gia tăng ý kiến của Đảng Bôn-sê-vích, của ngôi nhà nghĩa quốc tế vô sản; phản chưng những ý kiến, quyết sách của giai cung cấp tư sản, của những trào lưu thời cơ ngôi nhà nghĩa ở Nga và bên trên trái đất về yếu tố dân tộc; quan trọng nhằm mục tiêu dạy dỗ đảng viên của Đảng Bôn-sê-vích và giác ngộ quần bọn chúng quần chúng Nga, nhằm kể từ ê chúng ta tin yêu tưởng và tự động giác bám theo đàng lối đích đắn của Đảng. Những tiềm năng này thể hiện nay rất rõ ràng trong vô số kiệt tác của V.I. Lê-nin, như: “Về cương lĩnh dân tộc bản địa của Đảng Công nhân Dân ngôi nhà - Xã hội Nga” (năm 1913), “Về quyền dân tộc bản địa tự động quyết” (năm 1914), “Vấn đề hòa bình” (năm 1915), “Cách social ngôi nhà nghĩa và quyền dân tộc bản địa tự động quyết” (năm 1916), “Báo cáo về hòa bình” (năm 1917), “Tuyên ngôn về quyền hạn của quần chúng làm việc và bị tách bóc lột” (năm 1918), “Sơ thảo lượt loại nhất những luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố nằm trong địa” (năm 1920),... Theo ê, quyết sách dân tộc bản địa của V.I. Lê-nin bao hàm tía nội dung chủ yếu sau:

Một là, những dân tộc bản địa trọn vẹn bình đẳng: việc này được V.I. Lê-nin đưa ra vô một vương quốc nhiều dân tộc bản địa, hao hao trong những vương quốc - dân tộc bản địa bên trên trái đất. V.I. Lê-nin đang được luận triệu chứng tinh tế và sắc sảo và thuyết phục cho tới những vấn đề sau: “toàn cỗ lịch sử dân tộc của tư bạn dạng là một trong lịch sử dân tộc ăm ắp những sự tàn bạo và cướp đoạt, ăm ắp tiết và bùn nhơ”; “Lối lừa bịp quần chúng, nhưng mà giai cung cấp tư sản thực hành thực tế thoáng rộng nhất vô trận chiến giành giật này, là lấy tư tưởng “giải phóng dân tộc” nhằm ngụy trang cho tới những mục tiêu cướp tách bóc của nó”(2); “đối với giai cung cấp tư sản thì yêu thương sách về quyền đồng đẳng dân tộc bản địa bên trên thực tiễn thông thường là sự việc tuyên truyền cho tới tính bạn dạng vị dân tộc bản địa và ngôi nhà nghĩa sô-vanh”(3). Người kết luận: Chính sách dân tộc bản địa của giai cung cấp tư sản thực ra là độc quyền quánh lợi(4); là áp bức, tách bóc lột, nô dịch(5); là phân tách rẽ dân tộc bản địa, phân tách rẽ giai cung cấp vô sản(6); bởi vậy, “khả năng công cộng sinh sống tự do và đồng đẳng trong những dân tộc bản địa bên dưới cơ chế tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa” đơn giản ảo tưởng(7); và Người khẳng định: “Ngày ni chỉ mất giai cung cấp vô sản mới nhất đảm bảo an toàn quyền tự tại thực sự của những dân tộc bản địa và sự thống nhất của người công nhân nằm trong từng dân tộc”(8). “Nhưng ham muốn cho tới cách mệnh vô sản thắng lợi, thì cần dạy dỗ lâu nhiều năm cho tới người công nhân ý thức đồng đẳng và hữu hảo dân tộc bản địa đầy đầy đủ nhất(9). V.I. Lê-nin khẳng định: Chỉ với cơ chế Xô ghi chép là cơ chế thiệt sự đảm bảo an toàn quyền đồng đẳng trong những dân tộc(10); tiến hành quyền đồng đẳng dân tộc bản địa là nhằm loại trừ từng sự hồ nghi, từng Xu thế, khác hoàn toàn, từng sự nghi hoặc kỵ, từng sự hằn thù nhỏ nhặt nhất trong những dân tộc(11); quyền đồng đẳng dân tộc bản địa cần được đảm bảo an toàn tự pháp lý và gắn kèm với việc đảm bảo an toàn vô ĐK những quyền hạn của từng dân tộc bản địa không nhiều người(12). Tóm lại, đồng đẳng dân tộc bản địa cần được thể hiện nay bên trên toàn bộ những nghành, tuy nhiên ko cần là trung bình ngôi nhà nghĩa, không những thế cần phải có sự ưu tiên so với những dân tộc bản địa xoàng xĩnh cải tiến và phát triển rộng lớn. V.I. Lê-nin chứng tỏ, chỉ vì vậy mới nhất tạo ra hạ tầng tiến hành liên hiệp dân tộc bản địa, liên hiệp giai cung cấp vô sản vào cụ thể từng nước và bên trên trái đất. 

Hai là, những dân tộc bản địa được quyền tự động quyết. V.I. Lê-nin xác lập, đó là quyền tự động quyết về chủ yếu trị; quyền phân lập của dân tộc bản địa ê ngoài tập dượt thể dân tộc bản địa khác; quyền xây dựng vương quốc - dân tộc bản địa độc lập; quyền dân tộc bản địa tự động quyết trọn vẹn trái ngược ngược tư tưởng ly khai và ngôi nhà nghĩa khác hoàn toàn. “Do tay nghề hằng ngày của tớ, quần bọn chúng quần chúng biết rất rõ ràng vai trò của những mối quan hệ địa lý và kinh tế tài chính, những ưu thế của một thị ngôi trường to lớn và của một vương quốc to lớn nên chúng ta chỉ suy nghĩ cho tới phân lập Khi sự áp bức dân tộc bản địa và những xung đột dân tộc bản địa thực hiện cho tới cuộc sống đời thường công cộng phát triển thành vô cùng ko thể Chịu đựng đựng được và thực hiện cho tới tất cả mối quan hệ kinh tế tài chính bị trở ngại”(13). V.I. Lê-nin chứng tỏ, “quyền tự động quyết được tiến hành tự một cuộc trưng cầu chủ kiến của toàn thể dân sinh sống vô bờ cõi ham muốn ra quyết định vận mệnh của mình”(14). Luận điểm đó Có nghĩa là quyền dân tộc bản địa tự động quyết ko thể được ra quyết định tự một gia thế vắt quyền hay như là 1 phe group này ê, một Khi quyền lợi và mưu đồ loại của những gia thế này sẽ không phản ánh quyền lợi và ý nguyện của đại phần nhiều quần chúng nằm trong vương quốc hoặc dân tộc bản địa ê. Trong mối quan hệ quốc tế, một vương quốc - dân tộc bản địa với quyền tự động quyết đàng phía đối nước ngoài của tớ, tuy nhiên đàng phía ê nhất thiết ko được phương hãi cho tới quyền lợi vương quốc chính đại quang minh của vương quốc - dân tộc bản địa không giống.

Ba là, phối hợp người công nhân toàn bộ những dân tộc. Đây là tư tưởng, nội dung cần thiết vô quyết sách dân tộc bản địa của V.I. Lê-nin, phản ánh thực chất, quyết sách quốc tế của Quốc tế nằm trong sản, ý thức của ngôi nhà nghĩa quốc tế vô sản. Trong số đó, V.I. Lê-nin xác minh, nếu như giai cung cấp tư sản thực hành quyết sách phân tách rẽ, tạo ra thù hằn dân tộc bản địa, thì “chủ nghĩa quốc tế vô sản tuyệt đối ko hài hòa với lập ngôi trường ê vì như thế ngôi nhà nghĩa quốc tế tuyên truyền không chỉ cho việc gần gũi trong những dân tộc bản địa, nhưng mà cho tất cả sự liên hợp của người công nhân nằm trong toàn bộ những dân tộc bản địa ở một vương quốc trong mỗi tổ chức triển khai thống nhất của giai cung cấp vô sản”(15). V.I. Lê-nin nhấn mạnh: “điều cần thiết nhất vô quyết sách của Quốc tế nằm trong sản về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố nằm trong địa cần là làm những công việc cho tới vô sản và quần bọn chúng làm việc của toàn bộ những dân tộc bản địa và toàn bộ những nước thân thiết nhau nhằm tổ chức cuộc đấu giành giật cách mệnh công cộng nhằm mục tiêu lật sụp bọn địa ngôi nhà và giai cung cấp tư sản. Bởi vì như thế chỉ mất sự thân thiết ấy mới nhất đảm bảo an toàn việc thắng lợi ngôi nhà nghĩa tư bạn dạng, nếu như không tồn tại sự thắng lợi ê thì ko thể thủ xài được ách áp bức dân dân tộc bản địa và hiện tượng bất bình đẳng”(16). Từ ê, V.I. Lê-nin cải tiến và phát triển khẩu hiệu Vô sản toàn trái đất liên hợp lại! trở nên Vô sản toàn bộ những nước và những dân tộc bản địa bị áp bức, liên hiệp lại! Khẩu hiệu này đang được thiệt sự phát triển thành ngọn cờ tập dượt hiệp lực lượng của giai cung cấp vô sản và những dân tộc bản địa không giống nhau ở những nước nằm trong địa vô cuộc đấu giành giật giành song lập dân tộc bản địa.

Hiện thực hóa quyết sách dân tộc bản địa

Đối với những dân tộc bản địa bên trên nước nhà Nga, bạn dạng “Tuyên ngôn về quyền của những dân tộc bản địa Nga” (công tía ngày 15-11-1917) đang được xác lập những phương pháp pháp luật cơ bạn dạng của yếu tố dân tộc; tuyên tía giải tỏa cho những dân tộc bản địa bị nước Nga Sa hoàng áp bức, nô dịch, kiêm tính, vô ê với quyền tự động quyết. điều đặc biệt, bạn dạng “Tuyên ngôn về quyền hạn của quần chúng làm việc và bị tách bóc lột” (tháng 1-1918) tự V.I. Lê-nin biên soạn thảo hoàn hảo rộng lớn, đang trở thành hạ tầng cho tới bạn dạng Hiến pháp thứ nhất của nước Nga Xô ghi chép (tháng 7-1918). Nhờ sớm tiến hành quyết sách dân tộc bản địa của V.I. Lê-nin nhưng mà ngay lập tức trong mỗi năm 1918 - 1921, Khi quân địch phía bên trong cấu kết với liên quân 14 nước đế quốc tiến công nước Nga, Nhà nước Xô ghi chép non nớt vẫn tập kết được một lực lượng hùng hậu với mọi dân tộc bản địa không giống nhau nhằm vượt qua thù địch vô, giặc ngoài và đảm bảo an toàn được chủ yếu thể Xô ghi chép.

Trong Khi đấu giành giật cho tới quyền dân tộc bản địa tự động quyết, V.I. Lê-nin đôi khi nhấn mạnh vấn đề, quyền lợi kiến thiết ngôi nhà nghĩa xã hội và chống thủ nước nhà yên cầu những dân tộc bản địa cần liên hiệp ngặt nghèo không chỉ có vậy. Từ ê, “Cộng hòa Xô ghi chép Nga(17) được thiết lập bên trên hạ tầng liên minh tự tại của những dân tộc bản địa tự tại trở nên liên bang những nằm trong hòa dân tộc bản địa Xô viết”(18), tiếp sau đó những nước Cộng hòa Xô viết(19) link trở nên Liên bang Xô-viết. Nhưng V.I. Lê-nin phản chưng ngôi nhà trương “tự trị hóa”(20) của I. V. Xta-lin, thể hiện ý kiến không giống về Nhà nước liên bang, ê là: “chúng tao... ko thủ xài nền độc lập của mình, mà còn phải lập nên một tầng ngôi nhà mới nhất, một liên bang những nước nằm trong hòa bình quyền(21); “chỉ giữ lại liên bang những nước nằm trong hòa xã hội ngôi nhà nghĩa xô-viết về góc nhìn quân sự chiến lược và nước ngoài gửi gắm, còn về toàn bộ những góc nhìn không giống đều khôi  phục lại quyền song lập trọn vẹn của những cỗ dân ủy riêng biệt biệt”(22). cũng có thể thưa, sự xây dựng Liên Xô năm 1922 là thắng lợi của quyết sách dân tộc bản địa của V.I. Lê-nin. Lần thứ nhất vô lịch sử dân tộc, thế giới tiến bộ cỗ được tận mắt chứng kiến một phương sách giải quyết và xử lý đích đắn yếu tố dân tộc bản địa là thủ xài từng bất đồng đẳng dân tộc bản địa, tạo ra nền tảng kiến thiết một xã hội kết nối như bằng hữu trong những dân tộc bản địa vô một vương quốc. Trên thực tiễn, sự xây dựng Liên Xô đã trải ngày càng tăng rõ rệt rệt sức khỏe tổ hợp quốc gia; hàng trăm triệu con người nằm trong từng dân tộc bản địa ở Liên Xô đang được sát cánh nằm trong Đảng Cộng sản nhằm pk và thắng lợi vô cuộc Chiến giành giật vệ quốc 1941 - 1945 và vô công việc kiến thiết nước nhà hùng cường. Đáng tiếc là về sau, quyết sách dân tộc bản địa của V.I. Lê-nin ko được giới chỉ huy Liên Xô vâng lệnh. Những sai lầm đáng tiếc kéo dãn vô quyết sách dân tộc bản địa và việc Mỹ ráo riết tiến hành kế hoạch “diễn vươn lên là hòa bình” là nhì trong mỗi nguyên vẹn nhân dẫn tới việc giải thể của Liên Xô, nhằm lại những bài học kinh nghiệm nhức đớn(23).

Trên ngôi trường quốc tế, bạn dạng “Sắc mệnh lệnh về hòa bình” tự V.I. Lê-nin biên soạn thảo (thông qua quýt ngày 8-11-1917) nhằm mục tiêu thiết lập một nền tự do thực sự cho tới thế giới. Bản sắc mệnh lệnh này đã đi đến lịch sử dân tộc không những là văn khiếu nại đối nước ngoài thứ nhất của Nhà nước Xô ghi chép, mà còn phải được nhìn nhận như 1 cuộc cách mệnh bên trên nghành mối quan hệ quốc tế và nước ngoài giao(24). Trên thực tiễn, Liên Xô là vương quốc đề xướng, đón đầu và vào vai trò quan trọng cần thiết vô cuộc đấu giành giật của thế giới tiến bộ cỗ vì như thế tự do và bình an trái đất. Nhà nước Xô ghi chép và Quốc tế Cộng sản đã và đang vào vai trò then chốt trong những việc trợ giúp, tương hỗ thành công xuất sắc trào lưu giải tỏa dân tộc bản địa ở những nước nằm trong địa nhằm thế kỷ XX phát triển thành “Thế kỷ giải phóng”. Đồng thời, tự nhiều phương sách và hành vi ví dụ, thực tế, Liên Xô vừa phải nhất quyết đấu giành giật chống “chủ nghĩa thực dân mới” nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn quyền đồng đẳng, quyền tự động quyết của những nước mới nhất giành được song lập dân tộc bản địa, vừa phải trợ giúp những nước này nâng lên sức khỏe tổ hợp vương quốc nhằm đảm bảo an toàn, kiến thiết và cải tiến và phát triển nước nhà.

Tóm lại, Cách mạng Tháng Mười đang được đưa đến những sự thay đổi lịch sử dân tộc ko thể không đồng ý, tạo ra hạ tầng vững chãi cho tới nhận định: Đây là cuộc cách mệnh toàn vẹn, thâm thúy, triệt nhằm nhất, có mức giá trị nhân đạo, nhân bản nhất vô toàn bộ những cuộc cách mệnh từng ra mắt vô lịch sử dân tộc thế giới; là sự việc khiếu nại chủ yếu trị - xã hội vĩ đại nhất vô thế kỷ XX, với tác động lớn số 1 cho tới tiến bộ trình lịch sử dân tộc trái đất tân tiến. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từng khẳng định: “Trong trái đất giờ đây chỉ mất cơ hội mệnh Nga là đang được thành công xuất sắc, và thành công xuất sắc cho tới điểm, tức thị dân bọn chúng thừa kế loại niềm hạnh phúc tự tại, đồng đẳng thiệt, ko cần tự tại và đồng đẳng fake bịp như đế quốc ngôi nhà nghĩa Pháp khoe khoang vùng mặt mày An Nam”(25); “Trong lịch sử dân tộc loại người trước đó chưa từng với cuộc cách mệnh này ý nghĩa to lớn rộng lớn và sâu sắc xa xăm như thế”(26). Còn chính sách dân tộc bản địa của V.I. Lê-nin đang được xác lập lốt ấn đậm đường nét vô đa số toàn bộ những sự thay đổi vĩ đại nhưng mà Cách mạng Tháng Mười đang được đưa đến bên trên phương diện vương quốc và quốc tế, vô ê sợi chỉ đỏ ửng xuyên thấu cả lý luận lộn thực tiễn đưa là tư tưởng giải phóng loài người và đặt điều loài người ở địa điểm trung tâm vào cụ thể từng quyết sách đối nội, đối nước ngoài của đảng vắt quyền. Và nếu mà C. Mác khẳng định: “Tất cả vật gì nhưng mà loài người đấu giành giật nhằm giành lấy, đều bám ngay tắp lự với quyền lợi của họ”(27), thì vấn đề sau của V.I. Lê-nin đến giờ vẫn mang tính chất thuyết phục vô cùng cao và tính thời sự cung cấp thiết: “Kinh nghiệm của công ty chúng tôi được chấp nhận công ty chúng tôi tin yêu tưởng Fe đá rằng chỉ tồn tại một sự quan hoài rộng lớn lao cho tới quyền lợi của những dân tộc bản địa không giống nhau thì mới có thể loại trừ được xuất xứ của từng sự xung đột, mới nhất trừ quăng quật lấy được lòng nghi vấn cho nhau, mới nhất trừ quăng quật được nguy cơ tiềm ẩn tạo ra những mưu đồ loại này ê, mới nhất đưa đến lấy được lòng tin yêu, nhất là tín nhiệm của người công nhân và dân cày ko thưa và một loại tiếng; nếu như không tồn tại tín nhiệm ê thì các mối quan hệ tự do trong những dân tộc bản địa hao hao sự cải tiến và phát triển thuận tiện đôi lúc của toàn bộ những gì là trân quý vô nền văn minh tân tiến, đều vô cùng ko thể với được”(28). Thật vậy, nếu như những vương quốc - dân tộc bản địa ko tôn trọng quyền lợi chính đại quang minh của nhau, thì ko thể tạo ra dựng lấy được lòng tin yêu, nhưng mà thiếu thốn tín nhiệm thì ko tách ngoài xung đột, thậm chí còn chiến tranh(29). Vậy nhưng mà lúc này, một số trong những nước rộng lớn vẫn vận dụng xài chuẩn chỉnh kép vô mối quan hệ quốc tế, áp đặt điều độ quý hiếm, đôi khi thực ganh đua quyết sách cường quyền, cấm vận đơn phương, bám theo xua ngôi nhà nghĩa dân tộc bản địa vô cùng đoan, vị kỷ... Trật tự động trái đất lúc này hiện nay đang bị phân bổ tự những tư tưởng và hành vi bên trên, vì vậy khó khăn tạo ra dựng được niềm tin yêu, khó khăn đưa đến tự do và bình an cho tới xã hội quốc tế. Vì vậy, nếu như trước đó, “lý luận về dân tộc bản địa và dân tộc bản địa nằm trong địa của V.I. Lê-nin là hướng dẫn trân quý cho những dân tộc bản địa bị áp bức vô cuộc đấu giành giật giành song lập dân tộc”(30), thì lúc này, thế giới tiến bộ cỗ rất có thể lấy lý luận ê thực hiện hạ tầng cho tới cuộc đấu giành giật vì như thế tự do và cải tiến và phát triển, số lượng dân sinh và dân ngôi nhà, tiến bộ cỗ và vô tư xã hội thiệt sự. Nói cách tiếp, Khi trái đất vẫn chứa chấp ăm ắp bất công và nghịch ngợm lý, Khi nghèo khó, bất đồng đẳng và đấm đá bạo lực đang được tước đoạt chuồn quyền được tiếp cận những ĐK sinh sống cơ bạn dạng của hàng trăm triệu con người, thì các độ quý hiếm lý luận và thực tiễn đưa vô quyết sách dân tộc bản địa của V.I. Lê-nin càng minh chứng mức độ sinh sống bền vững, đưa ra nhiều điều vô cùng cần thiết suy ngẫm. Trong khi, Khi “phân tích ví dụ từng tình hình cụ thể” được V.I. Lê-nin xem như là “bản  hóa học, vong hồn sinh sống của ngôi nhà nghĩa Mác”, thì bất kể ai, Khi nghiên cứu và phân tích hoặc phán xét bất kể yếu tố này (trong ê với yếu tố dân tộc) của một nước, hao hao vô mối quan hệ quốc tế lúc này, nếu như thiệt sự ham muốn mò mẫm rời khỏi chân lý thì ko thể bỏ lỡ ý kiến lịch sử dân tộc - ví dụ và ý kiến thực tiễn đưa, tự đó là cơ hội tiếp cận khoa học tập, khách hàng quan tiền và ko thể thay cho thế. Tóm lại, thực tiễn đưa trái đất rộng lớn 30 năm vừa qua minh chứng cho tới vấn đề rằng, chỉ lực lượng xã hội này đem ý thức khai sáng sủa, thực chất khoa học tập, dân ngôi nhà và nhân bản như Cách mạng Tháng Mười và quyết sách dân tộc bản địa của V.I. Lê-nin mới nhất với tài năng đưa đến tự do và bình an lâu nhiều năm cho tới thế giới.

Xem thêm: toán lớp 4 trang 16

Đảng tao kiên ấn định lấy ngôi nhà nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Sài Gòn thực hiện nền tảng tư tưởng (Trong ảnh: Tổng Tắc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chạm chán những đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng) _Ảnh: Tư liệu

Đối với nước ta, Cách mạng Tháng Mười Nga đang được phanh đàng cho tới thuyết giáo Mác - Lê-nin xâm nhập vô nước ta vô toàn cảnh đàng lối giải tỏa dân tộc bản địa của nước ta thời điểm cuối thế kỷ XIX rớt vào khủng hoảng rủi ro. Nghiên cứu giúp “Sơ thảo lượt loại nhất những luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố nằm trong địa” của V.I. Lê-nin, bên dưới khả năng chiếu sáng Cách mạng Tháng Mười, đã lấy Nguyễn Ái Quốc từ là một tình nhân nước phát triển thành một người nằm trong sản và mò mẫm rời khỏi tuyến đường nhằm cứu giúp nước, giải tỏa dân tộc bản địa. Vì vậy, Luận cương của V.I. Lê-nin đó là sự khởi nguyên vẹn cho việc nghiệp giải tỏa nhưng mà Chủ tịch Sài Gòn xả thân vô xuyên suốt cuộc sống oanh liệt của mình: Giải phóng dân tộc bản địa - Giải phóng giai cung cấp - Giải phóng con cái người(31). Đi bám theo tuyến đường Cách mạng Tháng Mười Nga, nước ta đang được tạo ra sự Cách mạng Tháng Tám, phanh rời khỏi kỷ nguyên vẹn mới nhất cho tới nước nhà - kỷ nguyên vẹn song lập dân tộc bản địa, dân ngôi nhà và ngôi nhà nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám ở nước ta một đợt tiếp nhữa đang được minh chứng đặc thù đích đắn của ngôi nhà nghĩa Mác -  Lê-nin về yếu tố dân tộc bản địa và nằm trong địa, đặc thù đích đắn của đàng lối nhưng mà Cách social ngôi nhà nghĩa Tháng Mười năm 1917 đang được vạch ra(32). Trong xuyên suốt quy trình chỉ huy quần chúng đấu giành giật giành song lập và kiến thiết nước nhà, Chủ tịch Sài Gòn và Đảng Cộng sản nước ta đang được áp dụng tạo ra ngôi nhà nghĩa Mác - Lê-nin thưa công cộng, những vấn đề vô quyết sách dân tộc bản địa của V.I. Lê-nin thưa riêng biệt vô ĐK ví dụ của nước ta. Vì vậy, Nhà nước nước ta đang được giải quyết và xử lý yếu tố dân tộc bản địa một cơ hội hợp lý, phù hợp, nhờ này đã thành công xuất sắc trong những việc tạo ra dựng khối đại liên hiệp toàn dân tộc bản địa, gốc mối cung cấp sức khỏe của cách mệnh nước ta. Chính bởi vậy, ngày càng tăng sức khỏe của khối đại liên hiệp toàn dân tộc bản địa, vô ê với việc quán triệt thâm thúy không chỉ có vậy quyết sách dân tộc bản địa của V.I. Lê-nin là những đòi hỏi cung cấp thiết của nước nhà, nhất là vô toàn cảnh lúc này./.

-----------------------

(1) Lê-nin từng cảnh báo: Không ai rất có thể xài khử được tất cả chúng ta, ngoài các sai lầm đáng tiếc của bạn dạng thân thiện tất cả chúng ta (Xem: V.I. Lê-nin: Toàn tập dượt, Nxb. Chính trị vương quốc, TP Hà Nội, 2006, t. 42, tr. 311)
(2) V.I. Lê-nin: Toàn tập dượt, Sđd, t. 26, tr.131, 413
(3), (4) V.I. Lê-nin: Toàn tập dượt, Sđd, t. 25, tr. 167, 319
(5) Xem: V.I. Lê-nin: Toàn tập dượt, Sđd, t. 35, tr. 264; t. 41, tr. 199
(6) Xem: V.I. Lê-nin: Toàn tập dượt, Sđd,; t. 25, tr. 99, 166
(7) Xem: V.I. Lê-nin: Toàn tập dượt, Sđd, t. 41, tr. 199
(8) V.I. Lê-nin: Toàn tập dượt, Sđd, t. 23, tr. 193
(9) V.I. Lê-nin: Toàn tập dượt, Sđd, t. 26, tr. 132
(10) Xem: V.I. Lê-nin: Toàn tập dượt, Sđd, t. 41, tr. 202
(11) Xem: V.I. Lê-nin: Toàn tập dượt, Sđd, t. 25, tr. 167
(12) Xem: V.I. Lê-nin: Toàn tập dượt, Sđd, t. 23, tr. 266, 399; t. 24, tr. 182
(13) V.I. Lê-nin: Toàn tập dượt, Sđd, t. 25, tr. 336
(14) V.I. Lê-nin: Toàn tập dượt, Sđd, t. 35, tr. 145
(15) V.I. Lê-nin: Toàn tập dượt, Sđd, t. 25, tr. 167
(16) V.I. Lê-nin: Toàn tập dượt, Sđd, t. 41, tr. 199
(17) Từ mon 1-1918 là Cộng hòa Liên bang xã hội ngôi nhà nghĩa Xô ghi chép Nga; từ thời điểm tháng 6-1990 là Liên bang Nga
(18) V.I. Lê-nin: Toàn tập dượt, Sđd, t. 35, tr. 263
(19) Tới năm 1922 bên trên bờ cõi trước đó nằm trong Nga đang được với 6 nước Cộng hòa xã hội ngôi nhà nghĩa Xô viết: Nga, U-crai-na, Bê-la-rút, A-déc-bai-gian, Ác-mê-ni-a và Gru-di-a. Đến năm 1940, Liên Xô bao gồm 15 nước trở nên viên
(20) Chủ trương “tự trị hóa” của I. V. Xta-lin và một số trong những ngôi nhà chỉ huy không giống là vươn lên là những nước nằm trong hòa Xô ghi chép trở nên những nước nằm trong hòa tự động trị vô Cộng hòa Liên bang xã hội ngôi nhà nghĩa Xô ghi chép Nga. V.I. Lê-nin nhận định: Chủ trương này “mang đặc thù dân tộc bản địa Đại Nga chủ yếu cống”; là kể từ quăng quật những phương pháp của ngôi nhà nghĩa quốc tế vô sản; ko đáp ứng nhu cầu trọng trách gia tăng không chỉ có vậy tình hữu hảo trong những dân tộc bản địa Xô ghi chép, hao hao trọng trách thực hiện cho tới chúng ta cố kết và liên minh cùng nhau vô công việc kiến thiết ngôi nhà nghĩa xã hội.
(21), (22) V.I. Lê-nin: Toàn tập dượt, Sđd, t. 45, tr. 249, 413
(23) Xem: Hà Mỹ Hương: “Một số bài học kinh nghiệm kể từ sự sụp sụp của ngôi nhà nghĩa xã hội một cách thực tế ở Liên Xô”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 1, 2004, tr. 45 – 48
(24) Xem: Hà Mỹ Hương: “Cách mạng Tháng Mười Nga với “Sắc mệnh lệnh về hòa bình””, Tạp chí Cộng sản, số 841, mon 11-2012, tr. 40 - 44
(25) Hồ Chí Minh: Toàn tập dượt, Nxb. Chính trị vương quốc - Sự thiệt, TP Hà Nội, 2011, t. 2, tr. 304
(26) Hồ Chí Minh: Toàn tập dượt, Sđd, t. 15, tr. 387
(27) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập dượt, Nxb. Chính trị vương quốc - Sự thiệt, TP Hà Nội, 1995, t.1, tr. 109
(28) V.I. Lê-nin: Toàn tập dượt, Sđd, t. 45, tr. 281
(29) Xem: Hà Mỹ Hương: “Từ Cách mạng Tháng Mười Nga suy ngẫm về bài học kinh nghiệm kiến thiết niềm tin yêu vô nhân dân”, Tạp chí Cộng sản, số 829, mon 11-2011, tr. 98 - 102
(30) Nguyễn Xuân Thắng: “Di sản của V.#I. Lênin - Giá trị lý luận và thực tiễn đưa so với cách mệnh trái đất và Việt Nam”, Tạp chí Lý luận chủ yếu trị, số 4-2020, tr. 7
(31) Mạch Quang Thắng: “Ảnh tận hưởng của Luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và nằm trong địa của V. I. Lênin so với Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lý luận chủ yếu trị, số 4/2020, tr. 16

(32) Hồ Chí Minh: Toàn tập dượt, Sđd, t. 11, tr. 175

Tác giả

Bình luận