cách tính diện tích hình tròn

Hình tròn xoe là 1 trong mỗi hình học tập giản dị và đơn giản nhất, được dùng thoáng rộng vô cuộc sống và những nghành không giống nhau của khoa học tập. Để đo lường diện tích S của một hình trụ, tất cả chúng ta rất có thể dùng một công thức giản dị và đơn giản dựa vào nửa đường kính của hình trụ cơ. Hãy nằm trong dò la hiểu công thức tính diện tích S hình tròn và cơ hội vận dụng nó vô thực tiễn ở nội dung bài viết sau nằm trong Sakura Montessori – ngôi trường mần nin thiếu nhi montessori nhé.

Định nghĩa về hình trụ, diện tích S hình tròn

Hình tròn xoe là 1 hình học tập đặc biệt quan trọng được đưa đến vày một tụ tập những điểm cơ hội đều nhau bên trên mặt mày phẳng, vô cơ từng điểm ở cơ hội điểm trung tâm của hình trụ một khoảng cách vày nửa đường kính của hình trụ cơ. Bán kính là đoạn trực tiếp nối trọng tâm hình trụ và ngẫu nhiên điểm này bên trên đàng viền của chính nó.

Bạn đang xem: cách tính diện tích hình tròn

>>Xem thêm: Cách tính diện tích S hình vuông vắn dễ dàng triển khai, hiệu suất cao nhất

Công thức tính diện tích S hình tròn

công thức tính diện tích S hình tròn
Hướng dẫn cụ thể cách tính diện tích hình tròn

Diện tích của một hình trụ là số đo diện tích S phía bên trong đàng viền của hình trụ cơ. Nó biểu thị cường độ rung rinh lưu giữ diện tích S của hình trụ bên trên mặt mày bằng phẳng. Công thức tính diện tích S hình trụ là: A = πr^2.

Trong đó:

 • A là diện tích S của hình trụ.
 • r là nửa đường kính của hình trụ.
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân mật 2 lần bán kính và chu vi của hình trụ, và có mức giá trị xấp xỉ là 3.14 hoặc 22/7.

Để tính diện tích S của hình trụ, tớ chỉ việc nửa đường kính của hình trụ và vận dụng công thức bên trên.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của hình trụ là 5 centimet, tớ rất có thể tính diện tích S của hình trụ bằng phương pháp thay cho r = 5 vô công thức trên:

A = πr^2  = 3.14 x 5^2 = 3.14 x 25 = 78.5 cm^2

Vậy diện tích S của hình trụ với nửa đường kính 5 centimet là 78.5 cm^2.

>>Xem thêm: Tổng phù hợp những công thức tính diện tích S tam giác tương đối đầy đủ, chi tiết

Hướng dẫn cụ thể cách tính diện tích hình tròn

Có không ít công thức tính diện tích S hình trụ rất có thể vận dụng vô vào quy trình học tập và dò la đi ra điều giải. Cùng SMIS dò la hiểu cụ thể cách tính diện tích hình tròn ở trong phần sau đây.

Tính diện tích S hình trụ theo dõi phân phối kính

Để tính diện tích S của hình trụ theo dõi nửa đường kính, tớ dùng công thức A = πr^2, Trong đó:

 • A là diện tích S của hình tròn
 • r là nửa đường kính của hình tròn
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân mật 2 lần bán kính và chu vi của hình trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình trụ với nửa đường kính 7 centimet.

Bước 1: Xác lăm le nửa đường kính (r) của hình trụ. Trong tình huống này, nửa đường kính là 7 centimet.

Bước 2: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S của hình tròn:

A = π x r^2 = π x 7^2 =  3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn xoe cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình trụ với nửa đường kính 7cm là 153.86 cm^2 (làm tròn xoe cho tới 2 chữ số thập phân).

>>Xem thêm: Tại sao học tập Toán với giáo cụ Montessori chung con trẻ khai há suy nghĩ Toán học?

Tính diện tích S hình trụ theo dõi đàng kính

Để tính diện tích S của hình trụ theo dõi 2 lần bán kính, tớ cần phải biết 2 lần bán kính (d) của hình trụ. Sau cơ, tớ rất có thể dùng công thức A = π(d/2)^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ.

Bước 1: Xác lăm le 2 lần bán kính (d) của hình trụ. Đường kính là khoảng cách thân mật nhị điểm bên trên đàng viền của hình trụ và trải qua tâm của hình trụ.

Bước 2: Tính nửa đường kính (r) của hình trụ. Bán kính của hình trụ là nửa 2 lần bán kính, r = d/2.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ. Thay độ quý hiếm của r vô công thức A = πr^2 và đo lường độ quý hiếm diện tích S của hình trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình trụ với 2 lần bán kính 14 centimet.

Bước 1: Xác lăm le 2 lần bán kính (d) của hình trụ là 14 centimet.

Bước 2: Bán kính của hình trụ là r = d/2 = 14/2 = 7 centimet.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ.

A = πr^2 = π x 7^2 = 3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn xoe cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình trụ với 2 lần bán kính 14cm là 153.86 cm^2 (làm tròn xoe cho tới 2 chữ số thập phân).

công thức toán học
Công thức tính diện tích S hình trụ lớp 5

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi của hình trụ là C = 2πr, vô cơ C là chu vi, r là nửa đường kính và π là 1 hằng số được xác lập vày tỷ số thân mật chu vi và 2 lần bán kính của một hình trụ với nửa đường kính vày 1.

Từ cơ tớ tiếp tục tính được diện tích S hình trụ vày công thức sau: S = C^2 / 4π                Trong đó:

 • S là diện tích S hình tròn
 • C là chu vi hình tròn
 • π là 1 hằng số (π = 3.14)

Ví dụ: Hãy tính chu vi và diện tích S của một hình trụ với nửa đường kính là 5 centimet.

Xem thêm: MitomTV - Trang xem bóng đá được yêu thích nhất ở Việt Nam

C = 2πr = 2 x 3.14 x 5 = 31.4 centimet (làm tròn xoe cho tới 1 chữ số thập phân)

S= C^2 / 4π = 31.4 ^2/ 4 x 3.14 = 78.5 cm^2

Vậy chu vi của hình trụ với nửa đường kính là 5 centimet là 31.4 cm

Diện tích của hình trụ là: 78.5 cm2 (làm tròn xoe cho tới 1 chữ số thập phân).

Phương pháp Montessori với gì?

Các dạng bài xích thói quen diện tích S hình trụ thân quen thuộc

công thức tính diện tích S hình tròn
Các dạng bài xích thói quen diện tích S hình trụ thân quen thuộc

Dưới đấy là một vài dạng bài xích tập luyện thân thuộc về tính chất diện tích S hình tròn:

Cho nửa đường kính của hình trụ, tính diện tích S của hình tròn

Ở dạng bài xích tập luyện này, các bạn sẽ giành được dữ khiếu nại là nửa đường kính r, kể từ này sẽ tính diện tích S của hình trụ cơ theo dõi công thức: S = πR2. Còn nếu như cho tới 2 lần bán kính d thì kể từ d => r rồi kể từ cơ tính được S.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của một hình trụ là 5cm, thì diện tích S của hình trụ cơ là:

Diện tích hình trụ = π x (bán kính)² = π x (5)² = 78.5 cm2

(với π được xấp xỉ là 3.14)

Cho chu vi của hình trụ, tính diện tích S của hình tròn

Dạng bài xích tập luyện này bạn đã sở hữu tài liệu là chu vi hình trụ C, tuy nhiên C= 2πr. Từ cơ bạn cũng có thể tính được diện tích S hình trụ theo dõi công thức: S= C^2 / 4π. Tại phía trên các bạn cũng rất có thể tìm kiếm ra nửa đường kính r đơn giản.

Ví dụ: hiểu chu vi hình trụ C= 40 centimet, tính diện tích S hình trụ cơ.

Ta với S= C^2 / 4π = 40^2 / 4π = 127,38 cm2.

Cho diện tích S của hình trụ, tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ.

Nếu các bạn với diện tích S của hình trụ, bạn cũng có thể tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ như sau:

 • r = √(A/π), vô cơ r là nửa đường kính của hình trụ và A là diện tích S của hình trụ.
 • d = 2r, vô cơ d là 2 lần bán kính của hình trụ và r là nửa đường kính của hình trụ.

Cho diện tích S của hình trụ, tính chu vi của hình tròn

Nếu các bạn biết diện tích S của hình trụ, bạn cũng có thể tính chu vi của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức sau: C = 2 x π x r hoặc C = π x d

Vì vậy, nhằm tính chu vi của hình trụ lúc biết diện tích S, tớ cần thiết triển khai công việc sau: Tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức r = √(Diện tích / π) hoặc d = √(4 x Diện tích / π) hoặc dùng nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính tính được ở bước 1 nhằm tính chu vi của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức bên trên.

Cho nửa đường kính của một hình trụ và một đàng vuông góc hạn chế qua chuyện tâm hình trụ, tính diện tích S của phần vòng tròn xoe bị hạn chế.

Giả sử nửa đường kính của hình trụ là r và đàng vuông góc hạn chế qua chuyện tâm hình trụ với chiều nhiều năm là d. Ta rất có thể dùng những công thức sau nhằm tính diện tích S của phần vòng tròn xoe bị cắt:

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn xoe bị hạn chế Lúc d < 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn xoe bị hạn chế là 1 phần của vòng tròn xoe với nửa đường kính vày d/2. Do cơ, diện tích S của phần vòng tròn xoe bị hạn chế là: S = (1/2) x r^2 x (2 x arcsin(d/2r) – sin(2 x arcsin(d/2r)))

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn xoe bị hạn chế Lúc d ≥ 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn xoe bị hạn chế là 1 phần của vòng tròn xoe với nửa đường kính vày r và được hạn chế vày một hình vuông vắn có tính nhiều năm cạnh vày r. Do cơ, diện tích S của phần vòng tròn xoe bị hạn chế là: S = r^2 x (π/4 – 4 x arcsin(1/√2 – d/2r) + 2 x √2 x (d/2r – 1/2) )

Trong cơ, arcsin là hàm sin ngược và π là hằng số pi.

Tham khảo một vài bài xích tập luyện về tính chất diện tích S hình tròn

Dưới đấy là một vài bài xích tập luyện về tính chất diện tích S của hình tròn:

Bài 1: Tính diện tích S của một hình trụ với nửa đường kính 5cm?

Giải:

 • Diện tích hình trụ = π x phân phối kính^2 = π x 5^2 = 78.5 cm^2

Bài 2: Một vòng tròn xoe với chu vi là 62.8 centimet. Tính diện tích S của vòng tròn xoe đó?

Giải:

 • Chu vi hình trụ = 2 x π x nửa đường kính => 62.8 = 2πr => r = 62.8 / (2π) ≈ 10 cm
 • Diện tích hình trụ = π x phân phối kính^2 = π x 10^2 = 314 cm^2

Bài 3: Một hình trụ với chu vi vày với diện tích S của một hình vuông vắn với cạnh vày 8 centimet. Tính diện tích S của hình trụ đó?

Giải:

 • Chu vi hình trụ = π x đàng kính
 • Diện tích hình vuông vắn = d ^2 = 8^2 = 64cm^2
 • Chu vi hình trụ = diện tích S hình vuông vắn => π x 2 lần bán kính = 64
 • Đường kính hình trụ = 64 / π ≈ trăng tròn.3718 cm
 • Bán kính hình trụ = 2 lần bán kính / 2 ≈ 10.1859 cm
 • Diện tích hình trụ = π x phân phối kính^2 = π x (10.1859)^2 ≈ 326.73 cm^2

Bài 4: Một cái đĩa CD với 2 lần bán kính 12cm. Tính diện tích S phần mặt mày của cái đĩa CD?

Xem thêm: học phí đại học tài chính marketing

Giải:

 • Bán kính hình trụ = 2 lần bán kính / 2 = 12 / 2 = 6 cm
 • Diện tích hình trụ = π x phân phối kính^2 = π x 6^2 ≈ 113.1 cm^2

>>Xem thêm: Cách tập luyện suy nghĩ cho tới con trẻ bên trên ngôi trường mần nin thiếu nhi quốc tế

Hy vọng những share về công thức tính diện tích S hình trụ ở bên trên cùng theo với bài xích tập luyện ví dụ  sẽ hỗ trợ những con cái hiểu và thích nghi với những phương pháp tính diện tích S của hình trụ và áp dụng vô vào học hành.

Tác giả

Bình luận