cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho vùng lãnh thổ phía nam là

hint-header

Cập nhật ngày: 02-12-2022

Bạn đang xem: cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho vùng lãnh thổ phía nam là


Chia sẻ bởi: Võ Thùy chỉ Trân


Cảnh quan lại vạn vật thiên nhiên vượt trội cho tới vùng bờ cõi phía Nam là

rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét.

B

rừng cận xích đạo gió mùa rét.

Chủ đề liên quan

Thành phần loại rung rinh ưu thế ở trong phần bờ cõi phía Nam là

B

nhiệt đới và cận nhiệt đới gió mùa.

C

cận nhiệt đới gió mùa và xích đạo.

Cảnh quan lại rừng thưa nhiệt đới gió mùa thô được tạo hình tối đa ở vùng nào?

Thiên nhiên vùng núi nào là tại đây đem sắc thái cận nhiệt đới gió mùa gió máy mùa?

Đai nhiệt đới gió mùa gió mùa rét phân bổ ở phỏng cao trung bình

A

ở miền Bắc bên dưới 600 - 700 m; miền Nam bên dưới 900 - 1000 m.

B

ở miền Bắc và miền Nam bên dưới 600 - 700m cho tới 900 - 1000 m.

C

ở miền Bắc bên dưới 900 - 1000 m, miền Nam bên dưới 600 - 700m.

D

ở miền Bắc bên trên 600 - 700 m; miền Nam bên trên 900 - 1000 m.

Trong đai nhiệt đới gió mùa gió mùa rét, loại vật rung rinh ưu thế là những hệ sinh thái

Các group khu đất hầu hết của đai cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét bên trên núi là

B

đất feralit và feralit với mùn.

C

feralit với mùn và khu đất mùn.

Đặc điểm nhiệt độ nào là tại đây nằm trong đai ôn đới gió mùa rét bên trên núi?

A

Nhiệt phỏng mon giá buốt nhất bên trên 100C.

B

Nhiệt phỏng mon rét mướt nhất bên trên 350C.

C

Nhiệt phỏng khoảng năm bên dưới 50C.

D

Nhiệt phỏng khoảng năm bên dưới 150C.

Hệ sinh thái xanh đặc thù của đai cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét bên trên núi là

A

Rừng lá kim bên trên khu đất feralit với mùn.

B

Rừng gió mùa rét lá rộng lớn thông thường xanh lơ.

C

Rừng lá kim bên trên khu đất feralit.

D

Rừng cận nhiệt đới gió mùa lá rộng lớn.

Đai ôn đới gió mùa rét bên trên núi chỉ mất ở

Đặc điểm nổi trội của địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở là

A

Xem thêm: dung kháng của tụ điện

chủ yếu hèn là ụ núi cao; đồng tự không ngừng mở rộng.

B

gồm 4 cánh cung lớn; đồng tự không ngừng mở rộng.

C

chủ yếu hèn là ụ núi thấp; đồng tự không ngừng mở rộng.

D

chủ yếu hèn là núi cao, địa hình ven bờ biển đa dạng mẫu mã.

Sông ngòi miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở với Điểm lưu ý là

A

dày đặc, chảy theo phía vòng cung và tây-bắc - đông đúc phái nam.

B

dày đặc, sông ngòi đều chảy theo phía vòng cung.

C

dày đặc, đều chảy theo phía tây-bắc - đông đúc phái nam.

D

dày đặc, chảy theo phía tây-bắc - đông đúc phái nam và tây - đông đúc.

Hệ sinh thái xanh đặc thù của đai cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét bên trên núi là

A

rừng nhiệt đới gió mùa lá rộng lớn và lá kim.

B

rừng thưa nhiệt đới gió mùa và lá kim.

C

rừng cận nhiệt đới gió mùa lá rộng lớn và lá kim.

D

rừng cận nhiệt đới gió mùa thô và lá kim.

Phạm vi đới phong cảnh rừng nhiệt đới gió mùa gió mùa rét, biểu thị rõ rệt rệt nhất là

B

từ mặt hàng Hoành Sơn trở rời khỏi.

C

từ mặt hàng Hoành Sơn trở vô.

Nhóm khu đất với diện tích S lớn số 1 vô đai nhiệt đới gió mùa gió mùa rét là

Dọc miêu tả ngạn sông Hồng và rìa phía tây, tây-nam đồng tự Bắc Sở là số lượng giới hạn của miền địa lí ngẫu nhiên nào là sau đây?

A

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở.

B

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Sở.

Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên của vùng đại dương - thềm châu lục, vùng đồng tự ven bờ biển và vùng ụ núi là biểu thị của sự việc phân hóa theo đòi chiều

Đặc trưng nhiệt độ của phần bờ cõi phía Bắc là

A

Nhiệt đới độ ẩm gió mùa rét với mùa ướp đông.

B

Cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét với mùa ướp đông.

C

Cận xích đạo gió mùa rét rét mướt xung quanh năm.

Nhiệt phỏng khoảng năm ở trong phần bờ cõi phía Bắc là

Tác động của gió mùa rét Đông Bắc mạnh mẽ nhất ở vùng

Khu bảo đảm vạn vật thiên nhiên Cần Giờ nằm trong tỉnh/thành phố nào là sau đây?