câu gián tiếp tiếng anh

Trong giờ Anh thì câu trúc câu loại gián tiếp và thẳng là phần kỹ năng căn phiên bản, cần thiết nhưng mà bạn phải ghi nhớ. Trong nội dung bài viết này, nằm trong Langmaster đi kiếm hiểu cấu hình câu loại gián tiếp, câu thẳng giống như cơ hội quy đổi câu thẳng thanh lịch loại gián tiếp chuẩn chỉnh xác nhất. Cùng chính thức ngay lập tức thôi! 

1. Cấu trúc câu loại gián tiếp là gì? Cấu trúc câu thẳng là gì?

Vậy cấu hình câu loại gián tiếp là gì? cấu hình câu thẳng là gì? Chúng tớ hãy cút là rõ ràng nhị định nghĩa này nhé! 

Bạn đang xem: câu gián tiếp tiếng anh

 • Cấu trúc câu thẳng (direct speech)

Đây là một trong những lời nói đúng đắn lời nói của một người mô tả, vì thế nó còn được gọi là câu trích dẫn. 

Cấu trúc câu thẳng bao gồm: [Mệnh đề tường thuật] + [“mệnh đề được trần thuật lại”]. Mệnh đề được trần thuật lại tiếp tục bịa đặt vô lốt ngoặc kép nhằm mục tiêu nhắc nhở lại đúng đắn câu kể từ của những người thưa. 

Ví dụ:  He said, “ I went đồ sộ school yesterday” -> Anh ấy thưa là trong ngày hôm qua anh ấy tới trường. 

 • Cấu trúc câu loại gián tiếp (indirect speech)

Là một lời nói thuật lại lời nói của một người không giống thưa ở dạng loại gián tiếp, cấu hình câu loại gián tiếp ko dùng lốt ngoặc kép và với sự thay đổi về thì của câu. 

Cấu trúc câu loại gián tiếp bao gồm: [Mệnh đề tường thuật] + that + [Mệnh đề được trần thuật lại]. Câu loại gián tiếp được tăng kể từ “that” nhằm nối nhị vế câu lại cùng nhau. 

Ví dụ: Mary said that she is hungry now. -> Mary thưa là cô ấy đang được đói bụng. 

null

=>> CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG THEO CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

2. Quy tắc fake cấu hình câu thẳng thanh lịch cấu hình câu loại gián tiếp

Để thuật lại ý của những người thưa hoặc thưa cơ hội khách hàng là fake cấu hình câu thẳng trở nên cấu hình câu loại gián tiếp thì tất cả chúng ta cần thiết chú ý những điều cơ phiên bản sau: 

2.1 Trường ăn ý 1

Nếu động kể từ ở mệnh đề đó là thì thời điểm hiện tại đơn - simple present - (say), thời điểm hiện tại hoàn thành xong - present perfect - (have/has said) hoặc thì sau này đơn -simple future - (will say), thì vô câu loại gián tiếp tất cả chúng ta thay đổi đại kể từ và phân chia động kể từ ứng với đại kể từ này đó là được. 

Ví dụ 1: My mother says, “I hope it will rain tomorrow” -> My mother says that she hopes it will rain tomorrow. 

Ví dụ 2: Mira has said, “ I am sad now” -> Mira has said that she is sad now. 

null

2.2 Trường ăn ý 2

Nếu động kể từ vô mệnh đề chủ yếu ở thì vượt lên khứ đơn - simple past - (said) thì vô cấu hình câu loại gián tiếp tất cả chúng ta cần thiết thay đổi thì, thay đổi đại kể từ và một vài cụm kể từ chỉ thời hạn, xứ sở. Trong tình huống này, khi fake cấu hình câu kể từ thẳng thanh lịch loại gián tiếp bạn phải chú ý những thay cho thay đổi sau: 

 • Biến thay đổi thì động từ 

null

=>> BỎ TÚI CÁC LOẠI CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

Trường ăn ý nước ngoài lệ, nếu như lời nói thưa trực tiếp nối mô tả một thói thân quen hoặc một thực sự phân minh thì khi fake bọn chúng về loại gián tiếp chúng ta có thể dùng simple present thay cho simple past. 

Ví dụ: I go đồ sộ bed late every evening -> She said she goes/ gone đồ sộ bed late every evening 

 • Đối với những động kể từ khuyết thiếu (modal verbs) tớ hoàn toàn có thể dùng những động kể từ nằm trong nghĩa khi fake kể từ câu thẳng thanh lịch câu loại gián tiếp: 

null

 •  Thay thay đổi giới kể từ và trạng kể từ của câu

null

=>> TÓM TẮT ĐẦY ĐỦ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH - CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG

3. Các cơ hội quy đổi câu thẳng thanh lịch cấu hình câu loại gián tiếp

Chuyển thay đổi câu thẳng thanh lịch câu loại gián tiếp thông thường sẽ có được 4 loại câu: Câu mệnh lệnh/ đòi hỏi, thắc mắc, câu cảm thán và câu tường thuật. 

3.1 Cấu trúc câu loại gián tiếp dạng mệnh lệnh/yêu cầu

Câu mệnh lệnh/yêu cầu thông thường được dùng những động kể từ như: order, command, tell, ask, request, require,...

Cách chuyển: 

Câu trực tiếp: S + tell/request/require/… + O + to-infinitive.

-> Câu loại gián tiếp: S + told/requested/ required + O + not to-infinitive.

Ví dụ: “Hurry up”, the teacher said đồ sộ them -> The teacher told them đồ sộ hurry up. 

3.2 Câu loại gián tiếp dạng câu hỏi 

Về thắc mắc thì được chia thành 2 dạng là thắc mắc yes-no và thắc mắc Wh

 • Câu căn vặn yes-no

Cấu trúc: S+ asked/inquired/wondered, wanted đồ sộ know + if/whether +S +V

Ví dụ: “Have you watched that film?” -> He asked if/whether I had watched that film.

 • Câu căn vặn wh ( who, what, where, when)

Cấu trúc: S + asked(+O)/wanted đồ sộ know/required/wondered + Wh-words + S + V.

Ví dụ: What time does the class begin? -> She wanted đồ sộ know what time the class began

3.3 Câu loại gián tiếp dạng câu cảm thán 

Cấu trúc: S+ said/told/exclaimed + that + S + V(lùi thì) + O

Ví dụ: What a lovely house they have! -> She said what a lovely house they had.

3.4 Câu loại gián tiếp dạng trần thuật 

Cấu trúc:  S + say(s)/said + that + S + V

Ví dụ: I saw him yesterday -> She said she had seen him the previous day. 

null

=>> 40 CẤU TRÚC NGỮ PHÁP TRONG TIẾNG ANH CHINH PHỤC MỌI BÀI THI

3.5 Những tình huống quan trọng của câu loại gián tiếp 

Khi fake câu thẳng thanh lịch câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta ko thay đổi thì ở mệnh đề phù trong những tình huống quan trọng sau: 

 • Động kể từ vô câu thẳng với thời hạn cụ thể 

Ví dụ: She said, “ I was born in 1990” -> She said that she was born in 1990. 

 • Câu ĐK loại 2 và 3

Ví dụ: She said, “If I were you, I wouldn’t come here” -> She said if she were u she wouldn’t come here. 

 • Quá khứ fake định

Ví dụ: Mira said, “I wish I were a boy” -> Mira said that she wished she were a boy

 • Câu thẳng với chứa chấp could, should, might, used đồ sộ, ought đồ sộ, would rather, had better,...

Ví dụ: Mary said đồ sộ u, “ you had better not Điện thoại tư vấn him” - > Mary said đồ sộ u I had better not Điện thoại tư vấn him. 

 • Câu trực tiếp nối mô tả một chân lý, một trường hợp ko thay đổi. 

Ví dụ: My teacher said, “the sun rises in the East” -> My teacher said the sun rises in the East. 

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

4. Bài tập dượt về câu thẳng, loại gián tiếp vô giờ Anh

4.1 Bài tập

Bài tập dượt 1: Chuyển những câu sau kể từ câu thẳng thanh lịch loại gián tiếp

 1. "Where's my book?" Linh asked.

Linh asked................................................................................. .................

 1. "Where are you going?" Lan asked us.

Lan asked us................................................................................ .......................

 1. My brother asked: "Have I cleaned the room?"

My brother asked................................................................................. .................

 1. "Where have you been?" the mother asked her daughter.

Mother asks her daughter...........................................................................

 1. "What color shirt tự you lượt thích the most?" I asked my boyfriend.

I asked my boyfriend……………………. ..................................

 1. "What are they doing?" My father asked.

My father wants đồ sộ know...................................................................

 1. "Will she go đồ sộ the movies?" My brother asked Lan

My brother wants đồ sộ know................................................................................. 

 1. The teacher asked: "Did the whole class tự the English homework?"

Teachers want đồ sộ know ................................................................................. …

 1. "Why did you lie?" she asked u.

She asked u.............................................. .................

 1. "Have you talked đồ sộ your family?" my friend asked u.

My friend asked u ........................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Xem thêm: BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP - GIÁN TIẾP (CÓ ĐÁP ÁN)

Bài tập dượt 2: Chọn đáp án đúng

1. “How old are you?” he asked.

A. He asked u how old are you.

B. He asked u how old I am

C. He asked u how old was I.

D. He asked u how old I was.

2. My mother asked me: “Where are you going?”

A. My mother asked u where was I going.

B. My mother asked u where I was going.

C. My mother asked u where is I going.

D. My mother asked u where I is going.

3. “Keep silent” said the teacher đồ sộ the kids.

A. The teacher told the kids đồ sộ keep silent.

B. The teacher said the kids đồ sộ keep silent.

C. The teacher told the kids keep silent.

D. The teacher told đồ sộ the kids đồ sộ keep silent.

4. “I didn't see my family last week.”, Linh said.

A. Linh said he didn’t see my family last week before.

B. Linh said he hasn’t seen my family last week.

C. Linh said he hadn’t seen my family last week.

D. Linh said he hadn’t seen my family last week before.

5. “We are ready for the next event”, they said đồ sộ us.

A. They told us they are ready for the next sự kiện.

B. They told us they will ready for the next sự kiện.

C. They told us we were ready for the next sự kiện.

D. They told us they were ready for the next sự kiện.

6. “I have finished the project.”, Linh said đồ sộ u.

A. Linh told u she has finished the project

B. Linh told u she finished the project.

C. Linh told u she had finished the project.

D. Linh told u she has been finished the project.

7. “Please bring u the thực đơn.” he said đồ sộ the waitress.

A. He asked the waitress bring him the thực đơn.

B. He asked the waitress đồ sộ bring her the thực đơn.

C. He asked the waitress đồ sộ bring him the thực đơn.

D. He asked the waitress bring her the thực đơn.

8. “Don’t shout”, she said đồ sộ u.

A. She told u don’t shout.

B. She told đồ sộ u not đồ sộ shout.

C. She told u not đồ sộ shout.

D. She said đồ sộ u don’t shout.

9. “I cleaned the house yesterday”, she said.

A. She told u she had cleaned the house the day before.

B. She said đồ sộ u I cleaned the house the day before.

C. She told u she had cleaned the house yesterday.

D. She told u she cleaned the house yesterday.

10. “Can you lend u the book?”, he asked u.

A. He asked u can you lend him the book.

B. He asked u could you lend him the book.

C. He asked u if I can lend him the book.

D. He asked u if I could lend him the book.

Bài tập dượt 3: Chọn đáp án đúng:

1. Linh asked u _____.

A. Where tự you come from?                            

B. where I came from 

Xem thêm: hệ thống làm mát bằng nước

C. where I came from                                                 

D. where did I come from?

2. She asked u _____ I liked Korean music.

A.when                                        

B.what                                

C.if                                                

D.x

3. The doctor ____ him đồ sộ drink 2 liters of water.

A.told                                            

B.tell                         

C. have told                                   

D. are telling

4. My brother wanted đồ sộ know_____ complete this project..

A. when would she                                   

B. when will she               

c. when she will                               

D. when she would

5. Linh told u that her father____ a luxury siêu xe.

A. owns       

B. owned                    

C. owning           

D. A and B

6. What did that man say ______?

A. at you      

B. for you             

C. đồ sộ you                 

D. you

7. I called my friend in America last night, and she said it _______ sunny there.

A. is      

B. were      

C. has been           

D. was

8. The architects have ______ that the house blueprint will be completed on time.

A. promised     

B. promise              

C. promises               

D. promising

9. The doctor _______ him đồ sộ take more exercise.

A. told         

B. tell               

C. have told           

D. are telling

10. The last time I saw my mother she looked very happy. She explained she’d been on holiday the ______ week.

A. ago      

B. following            

C. next              

D. previous

11. Last week, Lan ______ she put the key on the cupboard.

A. asked         

B. is asking             

C. ask              

D. was asked

12. My sister has ______ this answer wasn’t completely true.

A. admitting that       

B. was admitted that       

C. admitted that                

D. admit that

13. When I called my brother yesterday, he said he was busy ______ days.

A. that           

B. the            

C. then                

D. this

14. My mother wonders _____ the clothes are on sale yet.

A. what          

B. when           

C. where            

D. whether

15. Linh _____ u that my train was about đồ sộ leave.

A. has reminded       

B. has reminded that      

C. reminded            

D. reminded that

16. Hello, Lan. I didn’t expect đồ sộ see you today. John said you _____ ill.

A. are         B. were             C. was               D. should be

17. Lan ______ and left.

A. said goodbye đồ sộ me  B. says goodbye đồ sộ me    C. tell u goodbye  D. told u goodbye

18. I told you ______ switch off the light, didn’t I?

A. don’t            B. not            C. not to              D. đồ sộ not

19. Lan was slow, so sánh her brother ________ hurry up.

A. tell him          B. told him for               C. told đồ sộ       D. told him to

20. Lan was driving too fast, so sánh I ______ đồ sộ slow down.

A. asked her          B. asked                C. ask           D.have asked her

Bài tập dượt 4: Viết lại câu

 1. “You stole my best watch, Linh!” John said.

- John accused ..................................................................................................... 

 1. “You broke my phone, John!” Lan said.

- Lan accused .............................. ....................................................... 

 1. “Where was your baby girl born?” the nurse said đồ sộ Mrs. Lan.

- The nurse asked Mrs. Lan ........................... ................................. ........

 1. “Brother John, you should drink 2 liters of water a day,” said the doctor.

- Doctor advised ..................................................................................... 

 1. “Will I be able đồ sộ find this homestay?” Lan said đồ sộ herself.

- Lan wonders ..................................................................................... 

 1. “I'm sorry I lied đồ sộ you,” Lan told Susan.

- Lan apologizes ..........

 1. “When tự you get your summer vacation?” Lan asked.

- Lan asked Linh ............................ ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “Can I have a new pair of shoes, please?” I told her mother.

- I ask ............................................... .................................. .....

9.. “Don't lỗ out until I get back, Peter,” his mother said.

- Peter's mother told him .............................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “Don't touch the knife,” Mrs. James told her son.

- Mrs. James told her son ............................ ................................. .. ...

Bài tập dượt 5: Viết lại câu nhưng mà nghĩa ko đổi

 1. “If the weather is nice, I will go on a picnic with my family,” he said.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “What would you tự if you had five days off?” I asked him.

................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “I would come đồ sộ see you if I didn't have đồ sộ take the exam, James,” she said.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. "I'm sure I won't be jealous if you tell u the truth", he told me

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “If there's a storm tomorrow, we won't have đồ sộ go đồ sộ school,” they told u.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. She told me: “If I were you, I wouldn't choose đồ sộ give up this dream job.”

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “If a lot of guests come, the homestay will be full.”

................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “You will be surprised if you meet her.”, Linh told Linda.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. She said: “I will get sick if I stay out in the sun for too long.”

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “What would you tự if you saw him?” Linh asked me

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

4.2 Đáp án

Bài tập dượt 1:

 1. Linh asked where his book was.
 2. Lan asked where we were going
 3. My brother asked if I cleaned the room
 4. The mother asks where her daughter has been.
 5. I asked my boyfriend what color shirt he liked best.
 6. My dad wants đồ sộ know what they're doing.
 7. My brother wants đồ sộ know if Lan is going đồ sộ the movies.
 8. The teacher wants đồ sộ know if the whole class has done the English homework.
 9. She asked u why I lied.
 10. My friend asked u if I talked đồ sộ my family.

Bài tập dượt 2:

1 - D               2 - B            3 - A              4 - D               5 - D

6 - C               7 - C            8 - C             9 - A               10 - D 

Bài tập dượt 3:

Xem thêm: cho tam giác abc vuông tại a

 1. C                         2. C                    3. A               4. D                   5. D
 2. C                         7. D                    8. A               9. A                 10. D
 3. A                      12. C                   13. A             14. D                15. C
 4. B                     17. A                   18. C              19. D               trăng tròn. A

Bài tập dượt 4:

 1. John accused Linh of stealing his best watch.
 2. Lan accused John of damaging her phone.
 3. The nurse asked Mrs. Lan where her little daughter was born.
 4. The doctor advised Mr. John đồ sộ drink enough 2 liters of water every day.
 5. Lan wondered if she could find this homestay.
 6. Lan apologizes đồ sộ Susan for lying đồ sộ her.
 7. Lan asked Linh when he would start his summer vacation.
 8. I asked her mother if she could get a new pair of shoes.
 9. Peter's mother told him not đồ sộ go out until she got back.
 10. Mrs. James told her son not đồ sộ touch knives.

Bài tập dượt 5:

 1. He said if the weather is nice, he will go on a picnic with his family.
 2. I asked him what he would tự if he had (have) five days off.
 3. She told James that she would come đồ sộ see him if she didn't have đồ sộ take the exam.
 4. He told u he was sure he wouldn't be jealous if I told him the truth.
 5. They told u that if there is a storm tomorrow, we won't have đồ sộ go đồ sộ school.
 6. She told u that if she were u, she wouldn't choose đồ sộ give up this dream job.
 7. The receptionist told us if many guests come, the homestay will be full.
 8. Linh tells Linda that she will be very surprised if she meets you.
 9. She said she would get sick if she stayed out in the sun for too long.
 10. Linh asked u what I would tự if I met him.

Như vậy Langmaster vừa phải cung ứng các bạn toàn cỗ kỹ năng về cấu hình câu loại gián tiếp mà các bạn nên biết. Hy vọng bạn đã sở hữu tăng tư liệu nhằm trau dồi kỹ năng ngữ pháp của tớ. Chúc bàn sinh hoạt tập dượt thiệt tốt!