câu nào sau đây sai

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Câu này tại đây sai? 

  Bạn đang xem: câu nào sau đây sai

  • A. Các đồng vị cần đem số khối không giống nhau. 
  • B. Các đồng vị cần đem số nơtron không giống nhau.
  • C. Các đồng vị cần đem nằm trong năng lượng điện phân tử nhân.
  • D. Các đồng vị cần đem số electron không giống nhau

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: D

Mã câu hỏi: 40311

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: Những BLV danh tiếng và những điều thú vị về Vebo TiVi

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: dịch vụ lưu trữ đám mây của microsoft là gì

CÂU HỎI KHÁC

 • Tổng số electron ở những phân lớp 3p và 3d của ion ({}_{26}F{e^{3 + }}) là  
 • Nguyên tử Crom (Z = 24), thông số kỹ thuật electron của vẹn toàn tử Crom
 • Cho thành phần chất hóa học đem kí hiệu  ({}_{13}^{27}Xl). Trong vẹn toàn tử X có 
 • Trong bất ngờ Clo đem 2 đồng vị 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối tầm của Clo là 35,5.
 • Biết vẹn toàn tử cacbon gồm: 6 proton, 6 nơtron và 6 electron, lượng 1 mol vẹn toàn tử cacbon là 
 • Nguyên tử ({}_9^{10}F) có số khối là bao nhiêu? 
 • Hạt nhân vẹn toàn tử X đem 8 proton và 9 nơtron. Kí hiệu vẹn toàn tử của X là 
 • Một vẹn toàn tử đem 9 electron ở lớp vỏ, phân tử nhân của chính nó đem 10 nơtron
 • Nhận ấn định này ko trúng ?
 • Kí hiệu này nhập số những kí hiệu của những obitan sau là sai? 
 • Số electron tối nhiều trong những lớp L, M theo lần lượt là 
 • Tất cả các vẹn toàn tố tuy nhiên vẹn toàn tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
 • Số proton của Na, Al, H, K theo lần lượt là 11,13,1,19 và số nơtron theo lần lượt là 12,14,1,20. Kí hiệu này ko trúng ?
 • Cho biết cấu hình electron vẹn toàn tử của những thành phần sau:X là 1s2 2s2 2p2;         
 • Nguyên tử X ở lớp thứ 3 (lớp ngoài cùng) có chứa 5 electron
 • Cho thông số kỹ thuật electron của những thành phần sau            X.  1s2 2s2 2p6 3s2.
 • Các phân tử cấu trúc nên phân tử nhân vẹn toàn tử (trừ vẹn toàn tử hiđro) là 
 • Trong một vẹn toàn tử, số proton luôn luôn bằng số electron và bằng điện tích hạt nhân.
 • Nguyên tử là thành phần nhỏ nhất của hóa học ko đem điện
 • Vỏ vẹn toàn tử là một trong những bộ phận của vẹn toàn tử: 
 • Trong bất ngờ Cu đem 2 đồng vị 63Cu (75%) và 65Cu (25%). 2 mol Cu đem khối lượng 
 • Đồng đem 2 đồng vị bền là: 65Cu , 63Cu . Nguyên tử khối tầm của đồng là 63,54.
 • Câu này tại đây sai? 
 • Dãy này sau đây bao gồm những đồng vị của và một thành phần hóa học?
 • Hạt nhân của vẹn toàn tử ({}_{29}^{65}Cu) có số nơtron là: 
 • Một đồng vị của vẹn toàn tử photpho là ({}_{15}^{32}P). Nguyên tử này còn có số electron là: 
 • Hạt nhân của vẹn toàn tử này đem số phân tử nơtron là 28? 
 • Electron nằm trong lớp này tại đây links với phân tử nhân ngặt nghèo nhất
 • Một vẹn toàn tử Y đem tổng số electron ở phân lớp p là 11.
 • Tổng số phân tử proton, nơtron, electron nhập vẹn toàn tử ({}_{35}^{80})Br là 
 • Nguyên tử thành phần M đem tổng số electron và proton là 22. Cấu hình electron vẹn toàn tử thành phần M là 
 • Phân tử này tại đây đem tổng số electron rộng lớn nhất? (cho ZAl = 13, ZO = 8, ZS = 16, ZNa = 11, ZFe = 26) 
 • Hạt nhân của vẹn toàn tử thành phần X đem 19 proton, của vẹn toàn tử thành phần Y đem 17 proton.
 • Electron sau cuối phân bổ nhập vẹn toàn tử  X là 3d8. Số electron lớp bên ngoài nằm trong của X là 
 • Cấu hình electron trúng của 26 Fe3+ là 
 • Cấu hình e lớp bên ngoài nằm trong của ion X2+ là 3s23p63d6. Cấu hình e của X là 
 • Nguyên tố Cu đem Z = 29, thông số kỹ thuật electron của ion Cu2+ là 
 • Nguyên tử thành phần X đem tổng số electron trong những phân lớp p là 11.
 • Số hiệu vẹn toàn tử của thành phần photpho là 15. Nguyên tử photpho đem số electron ở lớp bên ngoài nằm trong là 
 • Nguyên tử X đem electron sau cuối phân bổ nhập phân lớp 3d và thực hiện mang đến phân lớp d đem toàn bộ là 7 electron.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10

YOMEDIA