chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit

Câu hỏi:

22/08/2019 134,945

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit

A. Glucozơ

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Chọn đáp án A

Chất nằm trong loại monosaccarit là glucozơ

 Lưu ý:

Chất nằm trong loại monosaccarit ngoài glucozơ còn tồn tại fructozơ.

Chất nằm trong loại đisaccarit: mantozơ, saccarozơ.

Chất nằm trong loại polisaccarit: tinh ranh bột, xenlulozơ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt glucozơ và fructozơ tớ rất có thể dùng

A. Cu(OH)2

B. AgNO3/NH3

C. Quỳ tím

D. nước brom

Câu 2:

Chất này tại đây ko tan nội địa lạnh

A. glucozơ

B. tinh ranh bột

C. fructozơ

D. saccarozơ

Câu 3:

Glucozơ ko nằm trong loại

A. ăn ý hóa học tạp chức

Xem thêm: chức năng của tuyến tụy

B. cacbohiđrat

C. monosaccarit

D. đisaccarit

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn nhì gluxit X và Y đều chiếm được số mol CO2 nhiều hơn thế số mol H2O. Hai gluxit cơ là

A. Tinh bột và saccarozơ.

B. Xenlulozơ và glucozơ

C. Saccarozơ và fructozơ

D. Tinh bột và glucozơ

Câu 5:

Chất này tiếp sau đây không nhập cuộc phản xạ tráng bạc?        

A. Mantozơ

B. Fructozơ

C. Saccarozơ

D. Glucozơ

Câu 6:

Fructozơ và glucozơ phản xạ với hóa học này tại đây dẫn đến và một thành phầm ?

A. H2/Ni, to

B. Cu(OH)2 (to thường)

C. hỗn hợp brom

D. O2 (to, xt)

Xem thêm: kí hiệu giao và hợp