chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với

Câu hỏi:

18/06/2019 121,275

Bạn đang xem: chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với

B. chân ko.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: B

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh là phân tách suất tỉ đối của môi trường xung quanh bại sánh với chân không.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo quyết định luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới ở trong và một mặt mũi phẳng lặng.

B. góc khúc xạ lúc nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào đợt thì góc khúc xạ tăng từng ấy đợt.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc chuồn kể từ bầu không khí vô môi trường xung quanh sở hữu phân tách suất n, sao mang đến tia bản năng vuông góc với tia khúc xạ. Khi bại góc cho tới i được xem theo đòi công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Tốc chừng khả năng chiếu sáng vô bầu không khí là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra phía bên ngoài bầu không khí với góc cho tới là i, sở hữu góc khúc xạ là r. Kết luận này bên dưới đó là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

Xem thêm: ai là người đặt tên cho dòng sông

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 4:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, phân tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh ranh là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh ranh là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 5:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ khả năng chiếu sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc bởi.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 6:

Cho phân tách suất của nước bởi 4/3, của benzen bởi 1,5, của thủy tinh ranh flin là 1 trong,8. Hiện tượng bản năng toàn phần hoàn toàn có thể xẩy ra Khi chiếu khả năng chiếu sáng từ

A. kể từ benzen vô nước.

B. kể từ nước vô thủy tinh ranh flin.

C. kể từ benzen vô thủy tinh ranh flin.

Xem thêm: niềm tin là gì nlxh

D. kể từ chân ko vô thủy tinh ranh flin.