cho dạng đúng của từ trong ngoặc

Cho dạng đích của kể từ vô ngoặc nhằm hoàn hảo câu. 

Câu 1: The plane landed____ after a violent storm (safe)

Bạn đang xem: cho dạng đúng của từ trong ngoặc

A. Click nhằm coi đáp án

 • Đáp án : A

  (0) bình luận (0) điều giải

  Giải chi tiết:

  Safely - Tại trên đây cần thiết 1 trạng kể từ. Trạng kể từ của ‘safe’ là ‘safely’ (một cơ hội an toàn)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: Butter and cheese are milk__________ (produce)

A. Click nhằm coi đáp án

 • Đáp án : A

  (0) bình luận (0) điều giải

  Giải chi tiết:

  Products - Tại trên đây cần thiết 1 danh kể từ. Danh kể từ của ‘produce’ là ‘producer’ (nhà sản xuất), ‘product’ (sản phẩm) và ‘production’ (sự sản xuất). Tại trên đây nên lựa chọn nghĩa ‘sản phẩm’.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: She’s so sánh busy with________ activities that she has no time for entertainment ( society)

Xem thêm: enjoy + ving hay to v

A. Click nhằm coi đáp án

 • Đáp án : A

  (0) bình luận (0) điều giải

  Giải chi tiết:

  Social - Tại trên đây cần thiết 1 tính kể từ. Tính kể từ của ‘society’ là ‘social’ (mang tính xã hội).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4: Mai had an_______ holiday in Nha Trang last year (enjoy)

A. Click nhằm coi đáp án

 • Đáp án : A

  (0) bình luận (0) điều giải

  Giải chi tiết:

  Enjoyable - Tại trên đây cần thiết một tính kể từ. Tính kể từ của ‘enjoy’ là ‘enjoyable’ (thích thú, thú vị).

  Xem thêm: ổ sinh thái là gì

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định hùn học viên lớp 9 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.