chọn phương án sai trong câu sau công dụng của mạch điện tử điều khiển

  1. Lớp 12

  2. Chọn phương án sai nhập câu sau : Công dụng của mạch năng lượng điện tử điều khiển

hint-header

Cập nhật ngày: 16-06-2022


Chia sẻ bởi: Tuoi Ta


Chọn phương án sai nhập câu sau : Công dụng của mạch năng lượng điện tử điều khiển

A

Điều khiển tín hiệu

B

Điều khiển những trò đùa giải trí

C

Điều khiển những tranh bị gia dụng

D

Điều khiển những thông số kỹ thuật của thiết bị

Chủ đề liên quan

Hệ số khuếch tán của mạch khuếch tán năng lượng điện áp người sử dụng OA dựa vào vào…

A

Chu kì và tần số của tín hiệu đi vào.

B

Độ rộng lớn của năng lượng điện áp nhập.

C

Trị số của những năng lượng điện trở R1 và Rht

D

Độ rộng lớn của năng lượng điện áp ra

Tìm tuyên bố đích ?

A

Tín hiệu đi ra tiếp tục nằm trong vết hoặc ngược vết tín hiệu nhập tùy nằm trong tín hiệu đi vào nguồn vào hòn đảo hay là không đảo

B

Tín hiệu nhập là tín hiệu một chiều, tín hiệu đi ra là tín hiệu xoay chiều

C

Tín hiệu nhập là tín hiệu xoay chiều, tín hiệu đi ra là tín hiệu một chiều

D

Tín hiệu nhập là tín hiệu xoay chiều, tín hiệu đi ra là tín hiệu xoay chiều

Trong những Đặc điểm tại đây, Đặc điểm nào là ko tương quan cho tới mạch khuếch tán năng lượng điện áp người sử dụng OA?

A

Điện áp đi ra luôn luôn ngược trộn với năng lượng điện áp nhập.

B

Điện áp đi ra và năng lượng điện áp nhập luôn luôn sở hữu nằm trong chu kì, tần số và nằm trong trộn.

C

Đầu nhập ko hòn đảo được nối mass (nối đất)

D

Tín hiệu Uvào được fake cho tới nguồn vào hòn đảo trải qua năng lượng điện trở R1.

Phát biểu nào là tại đây sai:

A

Đối với đèn tín hiệu giao thông vận tải, khối chấp hành phân phát mệnh lệnh báo hiệu vày chuông.

B

Mạch điều khiển và tinh chỉnh tín hiệu là mạch năng lượng điện tử điều khiển và tinh chỉnh sự thay cho thay đổi tình trạng của tín hiệu.

C

Công dụng thông tin vấn đề quan trọng cho tới thế giới tiến hành bám theo mệnh lệnh ở mạch điều khiển và tinh chỉnh tín hiệu như: đại dương hiệu, hình hình họa lăng xê.

D

Mạch điều khiển và tinh chỉnh tín hiệu hùn thông tin về biểu hiện hoạt động và sinh hoạt của dòng sản phẩm móc

Chức năng của mạch tạo ra xung là:

A

Biến thay đổi tín hiệu năng lượng điện xoay chiều trở nên tín hiệu năng lượng điện sở hữu xung và tần số bám theo đòi hỏi.

B

Biến thay đổi tín hiệu năng lượng điện một chiều trở nên tín hiệu năng lượng điện sở hữu xung và tần số bám theo đòi hỏi.

C

Biến thay đổi tín hiệu năng lượng điện một chiều trở nên tín hiệu năng lượng điện sở hữu sóng và tần số bám theo đòi hỏi.

D

Biến thay đổi tín hiệu năng lượng điện xoay chiều trở nên tín hiệu năng lượng điện không tồn tại tần số.

Mạch điều khiển và tinh chỉnh tín hiệu là mạch năng lượng điện tử sở hữu công dụng thay cho thay đổi …... của những ……

A

Biên chừng - tần số

B

Đối tượng - tín hiệu

C

Trạng thái – tín hiệu

D

Tín hiệu - tần số

Trong mạch khuếch tán năng lượng điện áp người sử dụng OA, tín hiệu đi ra và tín hiệu nhập luôn…

A

Ngược vết và ngược trộn nhau.

B

Cùng vết và nằm trong trộn nhau.

C

Ngược vết và nằm trong trộn nhau.

D

Cùng vết và ngược trộn nhau.

Người tao hoàn toàn có thể làm cái gi để thay thế thay đổi thông số khuếch tán của mạch khuếch tán năng lượng điện áp người sử dụng OA?

A

Chỉ cần thiết thay cho thay đổi độ quý hiếm của năng lượng điện trở hồi tiếp (Rht).

B

Đồng thời đội giá trị của năng lượng điện trở R1 và Rht lên gấp rất nhiều lần.

C

Thay thay đổi biên chừng của năng lượng điện áp nhập.

D

Thay thay đổi tần số của năng lượng điện áp nhập.

Ở quy mô điều khiển và tinh chỉnh nhập công nghiệp kể từ PC, tín hiệu được lấy từ:

A

Màn hình

B

Bàn phím

C

Động cơ

D

Bộ điều khiển

Chọn tuyên bố SAI: Chức năng của mạch khuếch tán là:

Xem thêm: the relationship between students and teachers

A

Khuếch đại tín hiệu năng lượng điện về mặt mũi năng lượng điện áp

B

Khuếch đại tín hiệu năng lượng điện về mặt mũi dòng sản phẩm điện

C

Khuếch đại tín hiệu năng lượng điện về mặt mũi công suất

D

Khuếch đại tín hiệu năng lượng điện về mặt mũi tần số.

Phát biểu nào là tại đây đích ?

A

Mạch khuếch tán hoàn toàn có thể người sử dụng tranzito

B

Mạch khuếch tán hoàn toàn có thể người sử dụng IC

C

Mạch khuếch tán người sử dụng cả tranzito và IC

D

Mạch khuếch tán hoàn toàn có thể người sử dụng tranzito hoặc IC

Đáp án nào là tại đây ko nằm trong phân loại mạch năng lượng điện tử điều khiển?

A

Điều khiển tín hiệu

B

Điều khiển cứng vày mạch năng lượng điện tử

C

Điều khiển không tồn tại lập trình sẵn

D

Điều khiển tốc độ

Đâu ko nên là phần mềm của mạch năng lượng điện tử điều khiển?

A

Vệ tinh anh vinasat 1

B

Động cơ điện

C

Động cơ bước

D

Động cơ nhen nhóm trong

Mạch điều khiển và tinh chỉnh tín hiệu:

A

Điều khiển sự thay cho thay đổi tình trạng và vận tốc của tín hiệu

B

Điều khiển sự thay cho thay đổi hiệu suất của mạch

C

Điều khiển sự thay cho thay đổi tình trạng của tín hiệu

D

Điều khiển sự thay cho thay đổi vận tốc của tín hiệu

Mạch điều khiển và tinh chỉnh tín hiệu giản dị và đơn giản thông thường sở hữu sơ vật vẹn toàn lí dạng nào là ?

A

Đặt mệnh lệnh Xử lí Khuếch đại Ra tải

B

Nhận mệnh lệnh Xử lí thay đổi Thực hành

C

Nhận mệnh lệnh Xử lí Khuếch đại Chấp hành

D

Nhận mệnh lệnh Xử lí Tạo xung Chấp hành

Mạch nào là tại đây ko nên là mạch điều khiển và tinh chỉnh tín hiệu:

A

Điều khiển bảng năng lượng điện tử

B

Điều khiển vận tốc mô tơ điện

C

Điều khiển tín hiệu đèn giao thông vận tải

D

Báo hiệu và bảo đảm an toàn năng lượng điện áp

Công dụng chủ yếu của IC khuếch tán thuật toán (OA) là:

A

Khuếch đại dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều.

B

Khuếch đại năng lượng điện áp.

C

Khuếch đại chu kì và tần số của tín hiệu năng lượng điện.

D

Khuếch đại hiệu suất.

Hệ số khuếch tán năng lượng điện áp của mạch khuếch tán năng lượng điện áp người sử dụng OA là:

A

Kđ =

B

Kđ =

C

Kđ =

D

Kđ =

Mạch nào là tại đây ko nên là mạch năng lượng điện tử điều khiển:

A

Điều khiển bảng năng lượng điện tử

B

Mạch tạo ra xung

C

Báo hiệu và bảo đảm an toàn năng lượng điện áp

D

Tín hiệu phó thông

Chọn phương án sai nhập câu sau : Công dụng của mạch năng lượng điện tử điều khiển

A

Điều khiển tín hiệu

B

Điều khiển những trò đùa giải trí

C

Xem thêm: tả cảnh quê hương em lớp 5

Điều khiển những tranh bị gia dụng

D

Điều khiển những thông số kỹ thuật của thiết bị