chức năng của mạch khuếch đại là

Câu hỏi:

05/07/2020 39,042

Bạn đang xem: chức năng của mạch khuếch đại là

A. Khuếch đại tín hiệu năng lượng điện về mặt mày năng lượng điện áp

B. Khuếch đại tín hiệu năng lượng điện về mặt mày dòng sản phẩm điện

C. Khuếch đại tín hiệu năng lượng điện về mặt mày công suất

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong mạch mối cung cấp một chiều, năng lượng điện áp rời khỏi sau khối này là năng lượng điện áp một chiều

A. Biến áp nguồn

B. Mạch chỉnh lưu

C. Mạch lọc

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2:

Phát biểu này tại đây đúng

A. Mạch khuếch tán rất có thể người sử dụng tranzito

B. Mạch khuếch tán rất có thể người sử dụng IC

C. Mạch khuếch tán người sử dụng cả tranzito và IC

D. Mạch khuếch tán rất có thể người sử dụng tranzito hoặc IC

Câu 3:

Trong kiến thiết mạch mối cung cấp một chiều, người tớ thông thường lựa chọn mạch chỉnh lưu:

A. Mạch chỉnh lưu người sử dụng 1 điôt.

Xem thêm: fe(oh)3

B. Mạch chỉnh lưu người sử dụng 2 điôt.

C. Mạch chỉnh lưu cầu.

D. Mạch chỉnh lưu bất kì.

Câu 4:

Mạch chỉnh lưu người sử dụng linh phụ kiện này nhằm thay đổi năng lượng điện xoay chiều trở thành một chiều?

A. Điôt điều khiển

B. Điôt tiếp mặt

C. Điôt tiếp điểm

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5:

Trị số năng lượng điện cảm cho biết thêm kỹ năng thu thập tích điện kể từ ngôi trường của:

A. Tụ điện

B. Cuộn cảm

C. Điện trở

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6:

Tụ năng lượng điện mang đến dòng sản phẩm năng lượng điện này lên đường qua?

A. Cho dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều lên đường qua

B. Cho dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều lên đường qua

C. Cho cả dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều và xoay chiều lên đường qua

Xem thêm: the most popular destinations for holidays are spain italy and greece

D. Cả 3 đáp án bên trên đều sai