chức năng nào sau đây không phải của màng sinh chất

Câu hỏi:

30/07/2019 86,451

Bạn đang xem: chức năng nào sau đây không phải của màng sinh chất

A. Sinh tổ hợp protein nhằm tiết rời khỏi ngoài

Đáp án chủ yếu xác

B. Mang những lốt chuẩn chỉnh đặc thù cho tới tế bào

C. Tiếp nhận và DT vấn đề nhập vào tế bào

D. Thực hiện tại trao thay đổi hóa học thân mật tế bào với môi trường

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân của tế bào nhân thực không tồn tại Đặc điểm nào là sau đây?

A. Nhân được bảo phủ bởi vì lớp màng kép

B. Nhân chứa chấp hóa học nhiễm sắc bao gồm ADN link với protein

C. Màng nhân có tương đối nhiều lỗ nhỏ nhằm trao thay đổi hóa học với ngoài nhân

D. Nhân đựng được nhiều phân tử ADN dạng vòng

Câu 2:

Đặc điểm không tồn tại ở tế bào nhân thực là

A. Có màng nhân, với khối hệ thống những bào quan

B. Tế bào hóa học được phân thành nhiều xoang riêng rẽ biệt

C. Có trở thành tế bào bởi vì peptidoglican

D. Các bào quan tiền với màng bao bọc

Câu 3:

Tế bào nào là tại đây với lưới nội hóa học bóng vạc triển?

A. Tế bào biểu bì

Xem thêm: muốn tính diện tích hình chữ nhật

B. Tế bào gan

C. Tế bào hồng cầu

D. Tế bào cơ

Câu 4:

Mạng lưới nội hóa học bóng không tồn tại công dụng nào là sau đây?

A. Sản xuất enzim nhập cuộc nhập quy trình tổ hợp lipit

B. Chuyển hóa lối nhập tế bào

C. Phân diệt những hóa học ô nhiễm và độc hại nhập tế bào

D. Sinh tổ hợp protein

Câu 5:

Lưới nội hóa học phân tử nhập tế bào nhân thực với công dụng nào là sau đây?

A. Bao gói những thành phầm được tổ hợp nhập tế bào

B. Tổng phù hợp protein tiết ra bên ngoài và protein kết cấu nên màng tế bào

C. Sản xuất enzim nhập cuộc nhập quy trình tổ hợp lipit

D. Chuyển hóa lối và phân diệt hóa học ô nhiễm và độc hại so với cơ thể

Câu 6:

Những thành phần nào là của tế bào nhập cuộc việc vận mang 1 protein thoát khỏi tế bào?

A. Lưới nội hóa học phân tử, cỗ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào

B. Lưới nội hóa học bóng, cỗ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào

C. Sở máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào

Xem thêm: tính bằng cách thuận tiện lớp 4

D. Riboxom, cỗ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào