có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số

Hãy nhập thắc mắc của người tiêu dùng vô trên đây, trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

Lê Đức Anh

Nguyễn Trung Hiếu

28 mon 8 năm ngoái khi 15:50

Có số các số đương nhiên với 4 chữ số là:

(9999-1000):1+1=9000 (số)

Đáp số:9000 số

Có số các số chẵn với 3 chữ số là:

(998-100):2+1=450 (số)

Đáp số:450 số

Michiel Girl mít ướt

28 mon 8 năm ngoái khi 15:50

Các số đương nhiên với 4 chữ số là: ( 9999 - 1000 ) : 1 + 1 = 9000 số

Các số đương nhiên chẵn với 3 chữ số là: ( 998 - 100 ) : 2 + 1 = 450 số 

Nguyen Phan Hieu Nguyen

Vanh Leg

31 mon 12 2018 khi 22:05

Có số các số đương nhiên với 4 chữ số là:

(9999-1000): 1+1=9000 (số)

Đáp số: 9000 số

Có số các số chẵn với 3 chữ số là:

(998-100):2+1=450 (số)

Đáp số: 450 số

༺༒༻²ᵏ⁸

12 mon 5 2021 khi 9:13

Có số những số đương nhiên với 4 chữ số là:

(9999 - 1000) : 1+ 1= 9000 (số)

Đáp số: 9000 số

Có số những số chẵn với 3 chữ số là:

(998-100):2+1=450 (số)

Đáp số: ....

~_~  ^~^  ^_^  {_}  +_+   -_-  ?_?....

✰Ťøρ ²⁷ Ťɾїệʉ Vâɳ ŇD✰

5 mon 3 2020 khi 15:01

Có số các số đương nhiên với 4 chữ số là:

(9999-1000): 1+1=9000 (số)

Đáp số: 9000 số

Có số các số chẵn với 3 chữ số là:

(998-100):2+1=450 (số)

Đáp số: 450 số

Emma

5 mon 3 2020 khi 15:02

Có 9000 số đương nhiên với 4 chữ số.

Vì : (9999 - 1000 ) : 1 + 1 = 9000

Có 449 số chẵn với 3 chữ số.

Vì : (998 - 102) : 2 + 1 = 449.

# HOK TỐT #

Hoàng Trọng Tấn

Jennie Kim

21 mon 9 2019 khi 20:08

số số đương nhiên với 4 chữ số là : 

(9999 - 1000) : 1 + 1 = 9000 (số)

số số tự động nhiên chẵn với 3 chữ số là :

(998 - 100) : 2 + 1 = 500 (số)

Minh Nguyen

21 mon 9 2019 khi 20:11

Giải :

Số số đương nhiên với 4 chữ sô là :

  ( 9999 - 1000 ) : 1 + 1 = 9000 số

Số số đương nhiên chẵn với 3 chữ số là :

  ( 998 - 100 ) : 2 + 1 =  500 số

Hok đảm bảo chất lượng nà xD

Tnguyeen:))

Trần Thanh Phương

11 mon 9 2018 khi 15:42

Câu 1 :

Số trước tiên : 1000

Số sau cuối : 9999

=> với số số hạng là : ( 9999 - 1000 ) : 1 + 1 = 9000 ( số )

Câu 2 :

Số trước tiên : 100

Số sau cuối : 998

=> với số số hạng là : ( 998 - 100 ) : 2 + 1 = 450 ( số )

Đào Trần Tuấn Anh

11 mon 9 2018 khi 15:44

có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số

Xem thêm: góc đồng vị là gì

   ( 9999 - 1000 ) : 1 + 1 = 9000 ( số )

có từng nào số chẵn với 3 chữ số

  ( 999 - 100 ) : 1 + 1 = 900 ( số )

Đáp số : .......................

Tran Duc An Khanh 6A4 C2 Nguyen Tra...

Trường Sinh 6A / Trường Thành 3A

12 mon 3 2022 khi 15:20

Có 9000 số đương nhiên với 4 chữ số
Có 450 số chẵn với 3 chữ số

Đào Ngọc Thư

Night___

10 mon 2 2022 khi 9:36

Có số những số đương nhiên với 4 chữ số là:

(9999-1000) : 1 + 1 = 9000 (số)

Đáp số: 9000 số

Có số những số chẵn với 3 chữ số là:

(998-100) : 2 + 1 = 450 (số)

Minh Ngọc

10 mon 2 2022 khi 9:37

Số đương nhiên với 4 chữ số nhỏ nhất là:1000

Số đương nhiên với 4 chữ số lớn số 1 là:9999

Vậy với số đương nhiên với 4 chữ số là:(9999-1000):1+1=9000 số.

Số đương nhiên chẵn với 3 chữ số nhỏ nhất là:100

Số đương nhiên chẵn với 3 chữ số lớn số 1 là:998

Vậy với số đương nhiên chẵn với 3 chữ số là:(998-100):2+1=450 số.

Thiên sứ của tình thương yêu

Isolde Moria

5 mon 8 năm nhâm thìn khi 10:02

(+) Số đương nhiên với 4 chũa số rộng lớn nhất

9999

Số đương nhiên với 4 chũa số nhỏ bé nhất

1000

=> với vớ cả

\(\left(9999-1000\right):1+1=9000\left(s\right)\)

(+) Số chẵn với 3 chữ số rộng lớn nhất 

998

Số chẵn với 3 chữ số bé nhất 

100

=> Có vớ cả

\(\left(998-100\right):2+1=450\left(s\right)\)

Lê Nguyên Hạo

5 mon 8 năm nhâm thìn khi 10:03

Số số với 4 chữ số là :

(9999 - 1000) : 1 + 1 = 9000 (số)

Số số với tía chữ số chẵn là :

(998 - 100) : 2 + 1 = 450 (số)

Phạm Thanh Hà

songoku

25 mon 8 2017 khi 16:01

a=25

b,6

c,45

nếu trúng thì tích nha

Nguyễn VĂn Chiến

13 mon 1 2018 khi 11:00

Bạn songoku tái hiện câu b cút nhé

Tiểu Thư Họ Nguyễn