cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánhTrắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 23 (có đáp án): Cơ cấu số lượng dân sinh (Phần 2)

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 23: Vai trò, điểm sáng, những yếu tố tác động cho tới trở nên tân tiến và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

  Xem chi tiết

  Bạn đang xem: cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 23: Nguồn lực trở nên tân tiến kinh tế

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 23: Vai trò, điểm sáng, tổ chức cơ cấu, những yếu tố tác động tới việc trở nên tân tiến và phân bổ công nghiệp

  Xem chi tiết

Với thắc mắc trắc nghiệm Địa lí 10 Bài 23: Cơ cấu số lượng dân sinh (phần 2) với đáp án, tinh lọc sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao vô bài xích thi đua trắc nghiệm môn Địa lí lớp 10.

Trắc nghiệm Địa lí 10 Bài 23: Cơ cấu dân số

Câu 1. Dân số trẻ em thể hiện

Quảng cáo

A. tỉ trọng group tuổi tác kể từ 0 – 14 tuổi tác là bên trên 35%, group tuổi tác bên trên 60 trở lên trên là bên dưới 10%.

B. tỉ trọng group tuổi tác kể từ 0 – 14 tuổi tác là bên trên 30%, group tuổi tác bên trên 60 trở lên trên là bên dưới 10%.

C. tỉ trọng group tuổi tác kể từ 0 – 14 tuổi tác là bên trên 35%, group tuổi tác bên trên 60 trở lên trên là bên dưới 15%.

D. tỉ trọng group tuổi tác kể từ 0 – 14 tuổi tác là bên dưới 30%, group tuổi tác bên trên 60 trở lên trên là bên dưới 15%.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 2. Nguồn làm việc là

A. số lượng dân sinh ngoài tuổi tác làm việc với kĩ năng nhập cuộc làm việc.

B. số lượng dân sinh vô tuổi tác làm việc với kĩ năng nhập cuộc làm việc.

C. số lượng dân sinh bên dưới tuổi tác làm việc với kĩ năng nhập cuộc làm việc.

D. tổng số lượng dân sinh với kĩ năng nhập cuộc làm việc vô và ngoài nước.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ phiên bản.

Quảng cáo

Câu 3. Đặc trưng này tại đây ko đích thị với những nước với tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh già?

A. Tỉ lệ số dân bên dưới 15 tuổi tác thấp và kế tiếp tách.

B. Tỉ lệ dựa vào càng ngày càng rộng lớn.

C. Thiếu làm việc, nguy cơ tiềm ẩn suy tách số lượng dân sinh.

D. Nhu cầu về dạy dỗ, mức độ khoẻ sinh đẻ thanh niên rộng lớn.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 4. Đặc trưng này tại đây ko đích thị với những nước với tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh trẻ?

A. Tỉ lệ số lượng dân sinh dựa vào không nhiều.

B. Tỉ lệ số lượng dân sinh bên dưới 15 tuổi tác cực kỳ cao.

C. Nguồn làm việc dự trữ đầy đủ.

D. Việc thực hiện, dạy dỗ là yếu tố nan giải.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 5. Sự tụ hội những group người bố trí theo gót những group tuổi tác chắc chắn gọi là kết cấu số lượng dân sinh theo

A. Độ tuổi tác.

B. Lao động.

C. Giới tính.

D. Trình chừng văn hóa truyền thống.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ phiên bản.

Quảng cáo

Câu 6. Kết cấu số lượng dân sinh theo gót lứa tuổi phản ánh

A. Tình hình phân bổ phát triển, kĩ năng trở nên tân tiến số lượng dân sinh.

B. Chiến lược trở nên tân tiến kinh tế tài chính, mối cung cấp làm việc của vương quốc.

C. Khả năng trở nên tân tiến số lượng dân sinh, mối cung cấp làm việc của vương quốc.

D. Tình hình trở nên tân tiến kinh tế tài chính, mối cung cấp làm việc của vương quốc.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/91, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 7. Kiểu tháp tuổi tác thu hẹp thông thường với ở những nước

A. Các nước trở nên tân tiến.

B. Các nước đang được trở nên tân tiến.

C. Các nước công nghiệp mới mẻ.

D. Các nước kém cỏi trở nên tân tiến.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 8. Kiểu tháp tuổi tác thu hẹp thể hiện nay sự đem tiếp

A. Từ số lượng dân sinh già cả quý phái số lượng dân sinh trẻ em.

B. Từ số lượng dân sinh trẻ em quý phái số lượng dân sinh ổn định lăm le.

C. Từ số lượng dân sinh trẻ em quý phái số lượng dân sinh già cả.

D. Từ số lượng dân sinh ổn định lăm le quý phái số lượng dân sinh già cả.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 9. Nguồn làm việc được phân thực hiện bao nhiêu nhóm?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/91, địa lí 10 cơ phiên bản.

Quảng cáo

Câu 10. Cơ cấu số lượng dân sinh sinh hoạt theo gót chống kinh tế tài chính với sự thay cho thay đổi theo gót hướng

A. Tăng tỉ trọng làm việc chống II và III.

B. Giảm tỉ làm việc trọng chống I và II.

C. Tăng tỉ trọng làm việc chống I.

D. Tăng tỉ trọng làm việc chống II.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/91, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 11. Kiểu tháp tuổi tác không ngừng mở rộng thể hiện nay tình hình ngày càng tăng số lượng dân sinh như vậy nào?

A. Gia tăng số lượng dân sinh tách dần dần.

B. Gia tăng số lượng dân sinh nhanh chóng.

C. Gia tăng số lượng dân sinh ổn định lăm le.

D. Gia tăng số lượng dân sinh chậm trễ.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 12. Kết cấu số lượng dân sinh theo gót công việc và nghề nghiệp của toàn toàn cầu lúc bấy giờ đang được thay cho thay đổi theo gót xu hướng

A. Giảm tỷ trọng của ngành kiến thiết và cty.

B. Giảm tỷ trọng của ngành nông nghiệp.

C. Giảm tỷ trọng của ngành kiến thiết và tăng cty.

D. Tẳng tỷ trọng của ngành nông nghiệp và tách cty.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/91, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 13: Cơ cấu số lượng dân sinh sinh hoạt theo gót chống kinh tế tài chính với sự thay cho thay đổi theo gót hướng

A. Tăng tỉ trọng làm việc chống I, tách tỉ trọng làm việc chống II và III.

B. Tăng tỉ trọng làm việc chống II, tách tỉ trọng làm việc chống III.

C. Tăng tỉ trọng làm việc chống II và III.

D. Giảm tỉ làm việc trọng chống I, và II.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/91, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 14. Dân số già cả với những giới hạn này bên dưới đây?

A. Thiếu làm việc.

B. Lao động số lượng dân sinh nhanh chóng.

C. Thừa làm việc.

D. Nguồn làm việc đầy đủ.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 15. Kiểu tháp tuổi tác ổn định lăm le thông thường với ở những nước:

Xem thêm: Những BLV danh tiếng và những điều thú vị về Vebo TiVi

A. Các nước trở nên tân tiến.

B. Các nước đang được trở nên tân tiến.

C. Các nước công nghiệp mới mẻ.

D. Các nước kém cỏi trở nên tân tiến.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 16. Cơ cấu số lượng dân sinh theo gót chuyên môn văn hóa truyền thống phản ánh chuyên môn dân trí và học tập vấn của người ở, một tiêu chuẩn nhằm tấn công giá

A. chuyên môn dân trí của một vương quốc.

B. tình hình số lượng dân sinh của một vương quốc.

C. quality cuộc sống đời thường của một vương quốc.

D. chuyên môn trở nên tân tiến của một vương quốc.

Đáp án C.

Giải thích: Cơ cấu số lượng dân sinh theo gót chuyên môn văn hóa truyền thống phản ánh chuyên môn dân trí và học tập vấn của người ở, một tiêu chuẩn nhằm nhận xét quality cuộc sống đời thường của một vương quốc.

Câu 17: “Phản ánh chuyên môn dân trí và học tập vấn của người ở, một tiêu chuẩn nhằm nhận xét quality cuộc sống đời thường của một quốc gia” là chân thành và ý nghĩa của

A. Cơ cấu số lượng dân sinh theo gót làm việc.

B. Cơ cấu số lượng dân sinh theo gót giới.

C. Cơ cấu số lượng dân sinh theo gót lứa tuổi.

D. Cơ cấu số lượng dân sinh theo gót chuyên môn văn hóa truyền thống.

Đáp án D.

Giải thích: Cơ cấu số lượng dân sinh theo gót chuyên môn văn hóa truyền thống phản ánh chuyên môn dân trí và học tập vấn của người ở, một tiêu chuẩn nhằm nhận xét quality cuộc sống đời thường của một vương quốc.

Câu 18. Chính sách số lượng dân sinh nhưng mà một số trong những nước đang được tiến hành nhằm mục đích mục tiêu này bên dưới đây?

A. thay đổi mang đến tỉ trọng sinh tạo thêm ở tầm mức phù phù hợp với số lượng dân sinh.

B. thay đổi mang đến tỉ trọng tử hạ xuống ở tầm mức thấp nhất.

C. thay đổi sự trở nên tân tiến số lượng dân sinh mang đến phù phù hợp với sự phát triển kinh tế tài chính.

D. thay đổi sự ngày càng tăng đương nhiên và ngày càng tăng cơ học tập.

Đáp án C.

Giải thích: Chính sách số lượng dân sinh nhưng mà một số trong những nước đang được tiến hành nhằm mục đích mục tiêu kiểm soát và điều chỉnh sự trở nên tân tiến số lượng dân sinh mang đến phù phù hợp với sự phát triển kinh tế tài chính.

Câu 19. Vì sao ở những nước đang được trở nên tân tiến nên tiến hành quyết sách dân số?

A. Dân số tăng quá nhanh chóng, dư quá làm việc.

B. Mất phẳng phiu thân thiện ngày càng tăng số lượng dân sinh với trở nên tân tiến kinh tế tài chính.

C. Tình trạng dư quá làm việc, thất nghiệp trầm trọng.

D. Tỉ lệ dựa vào quá rộng, người làm việc lại cực kỳ không nhiều.

Đáp án B.

Giải thích: Tại những nước đang được trở nên tân tiến nên tiến hành quyết sách số lượng dân sinh vì như thế với sự mất mặt phẳng phiu thân thiện sự ngày càng tăng số lượng dân sinh với trở nên tân tiến kinh tế tài chính.

Câu 20: Đặc trưng này tại đây ko đích thị với những nước với tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh già?

A. Tỉ lệ số lượng dân sinh bên dưới 15 tuổi tác thấp và kế tiếp tách.

B. Có nhiều tay nghề.

C. Thiếu làm việc, nguy cơ tiềm ẩn suy tách số lượng dân sinh.

D. Sức xay số lượng dân sinh lên những yếu tố việc thực hiện, hắn tế, dạy dỗ rộng lớn.

Đáp án D.

Giải thích: Dân số già cả, số người vô lứa tuổi làm việc, nhất là số trẻ nhỏ thấp hơn => giảm sút mức độ xay lên những yếu tố hắn tế, dạy dỗ, việc làm… => Sức xay số lượng dân sinh lên những yếu tố việc thực hiện, hắn tế, dạy dỗ rộng lớn ko nên là đặc thù những nước với tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh già cả.

Câu 21: Kết cấu số lượng dân sinh theo gót chống kinh tế tài chính thông thường phản ánh điểm sáng này bên dưới đây?

A. Trình chừng trở nên tân tiến kinh tế

B. Đặc điểm tử sinh của số lượng dân sinh.

C. Tổ chức cuộc sống xã hội.

D. Khả năng trở nên tân tiến số lượng dân sinh và mối cung cấp làm việc của một nước.

Đáp án A.

Giải thích: Kết cấu số lượng dân sinh theo gót chống kinh tế tài chính là tỉ trọng làm việc trong số khu vực vục kinh tế tài chính (nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - kiến thiết, dịch vụ). Vì vậy, nhờ vào tỉ trọng làm việc phân chia ở những chống kinh tế tài chính rất có thể hiểu rằng chuyên môn trở nên tân tiến kinh tế tài chính của vương quốc tê liệt.

Câu 22. Đặc trưng này tại đây ko đích thị với những nước với tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh già?

A. Tỉ lệ số lượng dân sinh bên dưới 15 tuổi tác thấp và kế tiếp tách.

B. Tỉ suất sinh tách, tuổi tác lâu tầm cao.

C. Thiếu làm việc, nguy cơ tiềm ẩn suy tách số lượng dân sinh.

D. Tỉ lệ dựa vào cao, ngày càng tăng đương nhiên tăng.

Đáp án D.

Giải thích: Cơ cấu số lượng dân sinh già: Tỉ suất sinh tách, tuổi tác lâu tầm cao, số người vô lứa tuổi làm việc thấp, nhất là số trẻ nhỏ thấp hơn => giảm sút mức độ xay lên những yếu tố hắn tế, dạy dỗ, việc thực hiện,… => Tỉ lệ dựa vào cao (số người bên dưới lứa tuổi làm việc và bên trên lứa tuổi làm việc cao), ngày càng tăng đương nhiên tăng ko nên là đặc thù những nước với tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh già cả.

Câu 23: Đặc trưng này tại đây ko đích thị với những nước với tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh trẻ:

A. Tỉ lệ số lượng dân sinh dựa vào không nhiều.

B. Tỉ lệ số lượng dân sinh bên dưới 15 tuổi tác cực kỳ cao.

C. Nguồn làm việc dự trữ đầy đủ.

D. Việc thực hiện, dạy dỗ, hắn tế là những yếu tố nan giải và cung cấp bách.

Đáp án A.

Giải thích: Dân số trẻ em, tỉ trọng trẻ nhỏ (0 – 14) và người già cả rộng lớn nên tỉ trọng số lượng dân sinh dựa vào nhiều => Tỉ lệ dựa vào không nhiều ko nên là đặc thù những nước với tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh trẻ em.

Câu 24: Đặc trưng này tại đây ko đích thị với những nước với tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh trẻ?

A. Tỉ lệ số lượng dân sinh dựa vào cao.

B. Tỉ lệ số lượng dân sinh bên dưới 15 tuổi tác thấp.

C. Nguồn làm việc dự trữ đầy đủ.

D. Việc thực hiện, dạy dỗ, hắn tế là yếu tố nan giải.

Đáp án B.

Giải thích: Dân số trẻ em, tỉ trọng trẻ nhỏ (0 – 14) và người già cả rộng lớn cao -> tỉ trọng số lượng dân sinh dựa vào nhiều; mối cung cấp làm việc dự trữ đầy đủ => Tỉ lệ số lượng dân sinh bên dưới 15 tuổi tác thấp ko nên là đặc thù những nước với tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh trẻ em.

Câu 25: Kết cấu số lượng dân sinh theo gót chống kinh tế tài chính là một trong thước đo của

A. Đặc điểm tử sinh của số lượng dân sinh.

B. Tổ chức cuộc sống xã hội.

C. Trình chừng trở nên tân tiến kinh tế

D. Trình chừng quản lí lí sông núi.

Đáp án C.

Giải thích: Kết cấu số lượng dân sinh theo gót chống kinh tế tài chính là tỉ trọng làm việc trong số khu vực vục kinh tế tài chính (nông -lâm - ngư nghiệp, công nghiệp -xây dựng, dịch vụ). Vì vậy, nhờ vào tỉ trọng làm việc phân chia ở những chống kinh tế tài chính rất có thể hiểu rằng chuyên môn trở nên tân tiến kinh tế tài chính của vương quốc tê liệt. Ví dụ: Lao động chống nông - lâm - ngư - nghiệp cao,công nghiệp kiến thiết và cty thấp minh chứng nền kinh tế tài chính trở nên tân tiến ở chuyên môn thấp; Lao động chống công nghiệp - kiến thiết và cty cao thể hiện nay chuyên môn trở nên tân tiến kinh tế tài chính cao.

Câu 26: Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI CỦA VIỆT NAM

GIAI ĐOẠN 1999 – năm trước (%)

Nhóm tuổi Năm 1999 Năm 2009 Năm 2014
0-14 35,1 24,4 23,5
15-59 59,1 69,3 69,4
60 trở lên 5,8 6,5 7,1

Dựa vô bảng số liệu bên trên, cho thấy thêm phán xét này tại đây ko đích thị với tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh theo gót group tuổi tác của VN tiến độ 1999 – 2014?

A. Nhóm tuổi tác kể từ 0-14 tuổi tác với Xu thế tách.

B. Nhóm tuổi tác bên trên 60 tuổi tác với Xu thế tăng.

C. Nhóm tuổi tác kể từ 15-59 tuổi tác với Xu thế tách.

D. Dân số trẻ em tuy nhiên đang sẵn có Xu thế già cả hóa.

Đáp án B.

Giải thích: Nhận xét:

- Năm 1999: VN với kết cấu số lượng dân sinh trẻ: group tuổi tác 0 – 14 cướp 35,1%, (trên 35%) bên trên 60 tuổi tác cướp 5,8% (dưới 10%).

- Tuy nhiên số lượng dân sinh VN đang sẵn có Xu thế già cả hóa: năm năm trước group tuổi tác 0 -14 tuổi tác hạ xuống còn 23,5%; group tuổi tác bên trên 60 tạo thêm 7,1%.

Câu 27: Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI CỦA VIỆT NAM

GIAI ĐOẠN 1999 – năm trước (%)

Nhóm tuổi Năm 1999 Năm 2009 Năm 2014
0-14 35,1 24,4 23,5
15-59 59,1 69,3 69,4
60 trở lên 5,8 6,5 7,1

Dựa vô bảng số liệu bên trên, cho thấy thêm kết cấu số lượng dân sinh VN là

A. Dân số già cả.

B. Dân số già cả và kế tiếp suy tách.

C. Dân số trẻ em.

D. Dân số trẻ em tuy nhiên đang được già cả hóa.

Đáp án D.

Giải thích: Nhận xét:

- Năm 1999: VN với kết cấu số lượng dân sinh trẻ: group tuổi tác 0 – 14 cướp 35,1%, (trên 35%) bên trên 60 tuổi tác cướp 5,8% (dưới 10%).

- Tuy nhiên số lượng dân sinh VN đang sẵn có Xu thế già cả hóa: năm năm trước group tuổi tác 0 -14 tuổi tác hạ xuống còn 23,5%; group tuổi tác bên trên 60 tạo thêm 7,1%.

=> Kết cấu số lượng dân sinh VN trẻ em tuy nhiên đang sẵn có Xu thế già cả hóa.

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Địa lí 10 với đáp án, hoặc khác:

 • Trắc nghiệm Bài 24: Phân tía người ở. Các mô hình quần tụ và đô thị mới (Phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 24: Phân tía người ở. Các mô hình quần tụ và đô thị mới (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 25: Thực hành: Phân tích phiên bản vật dụng phân nố người ở thế giới
 • Trắc nghiệm Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế tài chính (Phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế tài chính (Phần 2)

Đã với câu nói. giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi khuôn mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới mẻ những môn học