công thức tính diện tích hình tròn lớp 5


Tính diện tích S hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính r: a) r = 5cm b) r = 0,4dm Tính diện tích S hình tròn trụ sở hữu 2 lần bán kính d: a) d = 12cm b) d = 7,2dm

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: công thức tính diện tích hình tròn lớp 5

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính \(r\):

a) \(r = 5cm;\)

b) \(r = 0,4dm;\)

c) \(r = \dfrac{3}{5}m.\)

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích S của hình tròn trụ tớ lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số \(3,14\).

\(S = r × r × 3,14\) 

(\(S\) là diện tích S hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của hình tròn trụ là:

         \(5 × 5 × 3,14 =  78,5 \;(cm^2)\) 

b) Diện tích của hình tròn trụ là:

        \(0,4 × 0,4 × 3,14 = 0,5024 \; (dm^2)\) 

c)  \(\dfrac{3}{5}m= 0,6m\)

   Diện tích của hình tròn trụ là:

         \(0,6 × 0,6 × 3,14 = 1,1304\; (m^2)\) 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình tròn trụ sở hữu 2 lần bán kính \(d\):

a) \(d = 12cm\) ;

b) \(d = 7,2dm\) ;

c) \(d= \dfrac{4}{5}m\) .

Phương pháp giải:

- Tính nửa đường kính hình tròn trụ :  \(r = d : 2\). 

- Tính diện tích S hình tròn: \(S = r × r × 3,14\).

Lời giải chi tiết:

a) Bán kính hình tròn trụ là:

          \(12 : 2 = 6 \;(cm)\)

Diện tích hình tròn trụ là:

           \(6 × 6 × 3,14 = 113,04 \;(cm^2)\)

b) Bán kính hình tròn trụ là:

           \(7,2 : 2 = 3,6 \;(dm)\)

Diện tích hình tròn trụ là:

           \(3,6 × 3,6 × 3,14 = 40,6944 \;(dm^2)\)

c) \( \dfrac{4}{5}m=0,8m\)

Bán kính hình tròn trụ là:

           \(0, 8 : 2 = 0,4 \;(m)\)

Diện tích hình tròn trụ là:

Xem thêm: 4 + 4 bằng mấy

            \(0,4 \times 0,4 \times 3,14 = 0,5024\;\left( {{m^2}} \right)\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S của một phía bàn hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính \(45cm\).

Phương pháp giải:

Diện tích mặt mày bàn vì thế diện tích S hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính \(r = 45cm\) và vì thế \(r × r × 3,14.\)

Lời giải chi tiết:

Diện tích của mặt mày bàn hình tròn trụ là:

\(45 × 45 × 3,14 = 6358,5\; (cm^2)\)

                 Đáp số: \(6358,5cm^2\).

Lý thuyết

1. Diện tích hình tròn

Quy tắc: Muốn tính diện tích S của hình tròn trụ tớ lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số \(3,14\).

                                      \(S = r \times r \times 3,14\)

(\(S\) là diện tích S hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Ví dụ: Tính diện tích S hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính \(2cm\).

Giải:

Diện tích hình tròn trụ bại là:

            \(2 \times 2 \times 3,14 = 12,56(c{m^2})\)

2. Một số dạng bài bác tập

Dạng 1: Tính diện tích S lúc biết phân phối kính

Phương pháp: kề dụng công thức: \(S = r \times r \times 3,14\)

(\(S\) là diện tích S hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn)

Dạng 2: Tính diện tích S lúc biết đàng kính

Phương pháp: Tính nửa đường kính theo đòi công thức: \(r = d:2\), tiếp sau đó tính diện tích S theo đòi công thức \(S = r \times r \times 3,14\).

Dạng 3: Tính diện tích S lúc biết chu vi

Phương pháp: Tính nửa đường kính theo đòi công thức: \(r = C:3,14:2\) hoặc \(r = C:2:3,14\) , tiếp sau đó tính diện tích S theo đòi công thức \(S = r \times r \times 3,14\).

Dạng 4: Tính nửa đường kính lúc biết diện tích

Phương pháp: Từ công thức tính diện tích S \(S = r \times r \times 3,14\), tớ rất có thể tính tích của nửa đường kính với nửa đường kính theo đòi công thức: \(r \times r = S:3,14\), tiếp sau đó lập luận nhằm lần đi ra nửa đường kính \(r\).


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 100 Luyện tập luyện

  Tính diện tích S hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính r: a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.

 • Toán lớp 5 trang 100, 101 Luyện tập luyện công cộng

  Một sợi chạc thép được uốn nắn như hình mặt mày. Tính phỏng lâu năm của sợi chạc.

 • Toán lớp 5 trang 102 Giới thiệu biểu đồ dùng hình quạt

  Kết trái khoáy khảo sát về sự việc ưa mến những loại sắc tố của 120 học viên được mang lại bên trên biểu đồ dùng hình quạt mặt mày. Hãy cho thấy thêm sở hữu từng nào học tập sinh: a) Thích greed color ? b) Thích red color ? c) Thích white color ? d) Thích color tím ?

 • Toán lớp 5 trang 104 Luyện tập luyện về tính chất diện tích S

  Tính diện tích S của mảnh đất nền sở hữu độ cao thấp theo như hình vẽ mặt mày. Một khu đất nền sở hữu độ cao thấp theo như hình vẽ tiếp sau đây. Tính diện tích S khu đất nền bại.

 • Toán lớp 5 trang 105, 106 Luyện tập luyện về tính chất diện tích S (tiếp theo)

  Tính diện tích S mảnh đất nền sở hữu hình dạng như hình vẽ tiếp sau đây, biết: AD = 63m ; AE = 84m; BE = 28m ; GC = 30m.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: kí hiệu giao và hợp

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.