công thức tính diện tích xung quanh hình nón

Chủ đề diện tích S xung xung quanh hình nón: Diện tích xung xung quanh hình nón là 1 trong những định nghĩa cần thiết nhập hình học tập, chung tất cả chúng ta đo lường diện tích S mặt phẳng của hình nón một cơ hội đơn giản và dễ dàng. bằng phẳng cơ hội dùng công thức giản dị và đơn giản, tao rất có thể tính được diện tích S xung xung quanh hình nón bằng phương pháp nhân nửa đường kính lòng của nón với đàng sinh và π (3.14). Việc đo lường này chung tất cả chúng ta nắm rõ rộng lớn về những đặc điểm của hình nón và vận dụng nhập thực tiễn.

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là gì?

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là S xung xung quanh = π * r * l, nhập đó:
- S xung xung quanh là diện tích S xung xung quanh hình nón.
- π là số Pi, có mức giá trị là khoảng tầm 3.14.
- r là nửa đường kính lòng của hình nón.
- l là đàng sinh của hình nón.
Bước 1: Xác quyết định nửa đường kính lòng của hình nón.
Bán kính lòng của hình nón thông thường được cho tới sẵn nhập đề bài bác. Nếu không tồn tại sẵn, chúng ta có thể tính bằng phương pháp lấy 2 lần bán kính lòng phân chia cho tới 2.
Bước 2: Xác quyết định đàng sinh của hình nón.
Đường sinh của hình nón là đoạn trực tiếp kể từ tâm lòng của hình nón tới điểm bên trên mép của hình nón. Nó rất có thể được xem bằng phương pháp dùng quyết định lý Pytago: l = √(r^2 + h^2), nhập cơ r là nửa đường kính lòng, h là độ cao của hình nón.
Bước 3: Tính diện tích S xung xung quanh hình nón.
Áp dụng công thức S xung xung quanh = π * r * l, thay cho những độ quý hiếm đang được xác lập nhập công thức nhằm tính được diện tích S xung xung quanh hình nón.
Ví dụ: Cho hình nón sở hữu nửa đường kính lòng là 5 centimet và độ cao là 10 centimet.
Bước 1: Bán kính lòng của hình nón là 5 centimet.
Bước 2: Đường sinh của hình nón là l = √(5^2 + 10^2) = √(25 + 100) = √125 ≈ 11.18 centimet.
Bước 3: Diện tích xung xung quanh hình nón là S xung xung quanh = π * 5 * 11.18 ≈ 175.93 cm^2.
Vậy diện tích S xung xung quanh hình nón là khoảng tầm 175.93 cm^2.

Bạn đang xem: công thức tính diện tích xung quanh hình nón

Tuyển sinh khóa huấn luyện và đào tạo Xây dựng RDSIC

Hình nón là gì và sở hữu những bộ phận nào?

Hình nón là 1 trong những hình học tập sở hữu lòng là 1 trong những đàng tròn xoe và những đường thẳng liền mạch kể từ toàn bộ những điểm bên trên đàng tròn xoe lòng cho tới một điểm cố định và thắt chặt phía trên trục đối xứng của lòng. Hình nón bao gồm nhì bộ phận đó là lòng và xung xung quanh.
- Đáy của hình nón là 1 trong những đàng tròn xoe sở hữu nửa đường kính R. Diện tích của lòng hình nón rất có thể tính vì thế công thức: Sđ = πR², nhập cơ π là 1 trong những hằng số xấp xỉ vì thế 3.14.
- Xung xung quanh của hình nón là phần phía bên ngoài mặt phẳng hình nón. Diện tích xung xung quanh hình nón rất có thể tính vì thế công thức: Sxq = πRl, nhập cơ R là nửa đường kính lòng, và l là đàng sinh hình nón. Đường sinh của hình nón được xem vì thế công thức: l = √(R² + h²), nhập cơ h là độ cao của hình nón.
- Tổng diện tích S của hình nón bao hàm diện tích S lòng và diện tích S xung quanh: S = Sđ + Sxq.
Về cơ phiên bản, hình nón bao gồm nhì trở thành phần: lòng và xung xung quanh. Đáy của hình nón là 1 trong những đàng tròn xoe sở hữu nửa đường kính R, còn xung xung quanh là phần phía bên ngoài mặt phẳng hình nón.

Như thế này là diện tích S xung xung quanh hình nón?

Diện tích xung xung quanh hình nón là tổng diện tích S của toàn bộ những mặt mũi mặt của hình nón. Để tính diện tích S xung xung quanh hình nón, tất cả chúng ta rất có thể dùng công thức sau:
Diện tích xung xung quanh hình nón (Sxungquanh) = π x nửa đường kính lòng (r) x đàng sinh hình nón (l)
Trong đó:
- π là 1 trong những hằng số xấp xỉ vì thế 3.14
- nửa đường kính lòng (r) là phỏng nhiều năm kể từ tâm cho tới ngẫu nhiên điểm này bên trên đàng viền lòng của hình nón
- đàng sinh hình nón (l) là phỏng nhiều năm kể từ đỉnh của hình nón tới điểm bên trên đàng viền lòng tạo nên với đàng sinh một góc vuông
Để tính diện tích S xung xung quanh hình nón, tao cần phải biết nửa đường kính lòng và đàng sinh của hình nón. Quý Khách rất có thể nhìn thấy những vấn đề này kể từ việc rõ ràng hoặc kể từ những vấn đề được hỗ trợ.
Sau Lúc có mức giá trị của nửa đường kính lòng và đàng sinh, tao rất có thể vận dụng công thức bên trên nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón.
Ví dụ:
Cho hình nón sở hữu nửa đường kính lòng r = 10 và đàng sinh l = 16, tao rất có thể tính diện tích S xung xung quanh hình nón bám theo công thức sau:
Sxungquanh = 3.14 x 10 x 16 = 502.4
Vậy diện tích S xung xung quanh hình nón là 502.4 đơn vị chức năng diện tích S (đơn vị tuỳ nằm trong nhập đơn vị chức năng của nửa đường kính và đàng sinh được sử dụng).

Như thế này là diện tích S xung xung quanh hình nón?

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là gì?

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là Sxung xung quanh = πrℓ, nhập cơ r là nửa đường kính lòng hình nón và ℓ là đàng sinh hình nón.
Bước 1: Xác quyết định nửa đường kính hình nón (r) và đàng sinh hình nón (ℓ).
Bước 2: Tính diện tích S xung xung quanh hình nón vì thế công thức Sxung xung quanh = πrℓ. Thay những độ quý hiếm đang được xác lập nhập công thức này.
Ví dụ: Giả sử nửa đường kính lòng hình nón là 5 centimet và đàng sinh hình nón là 10 centimet.
Step 1: Xác quyết định r = 5 centimet và ℓ = 10 centimet.
Bước 2: Tính diện tích S xung xung quanh hình nón vì thế công thức Sxung xung quanh = πrℓ. Thay những độ quý hiếm nhập công thức này: Sxung xung quanh = π * 5 centimet * 10 centimet = 50π cm^2.
Vậy, diện tích S xung xung quanh hình nón là 50π cm^2.

Bán kính lòng hình nón sở hữu hiệu quả ra sao cho tới diện tích S xung xung quanh của nó?

Bán kính lòng hình nón sở hữu hiệu quả thẳng cho tới diện tích S xung xung quanh của chính nó.
Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là Sxungquanh = πrL, nhập cơ r là nửa đường kính lòng và L là đàng sinh hình nón.
1. Nếu nửa đường kính lòng tăng thêm, diện tích S xung xung quanh tiếp tục tăng bám theo. Vì Lúc nửa đường kính lòng càng rộng lớn, chu vi lòng cũng càng rộng lớn, kể từ cơ thực hiện tăng diện tích S xung xung quanh bám theo công thức S = πrL.
2. Nếu nửa đường kính lòng giảm sút, diện tích S xung xung quanh cũng thuyên giảm. Vì Lúc nửa đường kính lòng nhỏ rộng lớn, chu vi lòng cũng rời, kể từ cơ thực hiện rời diện tích S xung xung quanh.
Vậy, nửa đường kính lòng hình nón sở hữu tác động thẳng cho tới diện tích S xung xung quanh của chính nó.

Bán kính lòng hình nón sở hữu hiệu quả ra sao cho tới diện tích S xung xung quanh của nó?

_HOOK_

Hình nón, Hình nón cụt, Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt - Toán 9

Xem đoạn phim về hình nón nhằm tò mò vẻ rất đẹp khác biệt của hình học tập này. Quý Khách tiếp tục thám thính hiểu về phong thái tính diện tích S xung xung quanh hình nón và vận dụng kỹ năng và kiến thức nhập những việc thực tiễn. Hãy tò mò sự thú vị của hình nón ngay lập tức hôm nay!

Hình 12 - Chương 2 - Diện tích xung xung quanh của Nón tròn xoe xoay - Chứng minh công thức

Nếu mình muốn nắm rõ rộng lớn về nón tròn xoe xoay và công thức tính diện tích S xung xung quanh, hãy coi đoạn phim này ngay! Quý Khách sẽ tiến hành chỉ dẫn phương pháp tính diện tích S xung xung quanh hình nón một cơ hội giản dị và đơn giản, dễ dàng nắm bắt. Hãy tò mò với Cửa Hàng chúng tôi ngay lập tức bây giờ!

Chu vi đàng tròn xoe lòng và đàng sinh của hình nón sở hữu mối liên hệ với diện tích S xung quanh?

Chu vi đàng tròn xoe lòng (C) và đàng sinh (l) của hình nón sở hữu quan hệ với diện tích S xung xung quanh (Sx) của hình nón.
Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là:
Sx = π * r * l
Trong cơ,
- π là số Pi, có mức giá trị xấp xỉ 3.14159,
- r là nửa đường kính lòng của hình nón,
- l là đàng sinh của hình nón.
Để tính diện tích S xung xung quanh của hình nón, tao cần phải biết nửa đường kính lòng và đàng sinh.
- Bán kính lòng hình nón rất có thể tính vì thế nửa chu vi đàng tròn xoe lòng (C/2π). Vì vậy, tao rất có thể nhân nửa chu vi đàng tròn xoe lòng với 2π nhằm tính nửa đường kính đáy:
r = (C/2π) * 2π = C
- Đường sinh của hình nón rất có thể tính bằng phương pháp dùng công thức đàng sinh của hình trụ, này đó là căn bậc nhì của tổng bình phương nửa đường kính lòng và độ cao hình nón (l = √(r^2 + h^2)).
Tóm lại, nhằm tính diện tích S xung xung quanh của hình nón, tao cần phải biết chu vi đàng tròn xoe lòng và độ cao hình nón. Sau cơ, tao dùng công thức Sx = π * r * l nhằm tính diện tích S xung xung quanh.

Làm thế này nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón Lúc chỉ mất nửa đường kính đáy?

Để tính diện tích S xung xung quanh hình nón Lúc chỉ mất nửa đường kính lòng, tao rất có thể dùng công thức sau:
1. Tính chu vi đàng tròn xoe lòng (C):
Chu vi đàng tròn xoe lòng vì thế công thức C = 2πr, nhập cơ r là nửa đường kính lòng.
2. Tính diện tích S xung xung quanh (Sx):
Diện tích xung xung quanh hình nón vì thế 50% tích của chu vi đàng tròn xoe lòng với phỏng nhiều năm đàng sinh (l), tức là Sx = 50% * C * l.
3. Tính đàng sinh (l):
Đường sinh (l) của hình nón rất có thể tính bằng phương pháp dùng quyết định lý Pythagoras. Với 50% độ cao (h) của hình nón và nửa đường kính lòng (r), tao rất có thể tính đàng sinh (l) vì thế công thức l = √(h^2 + r^2).
Với những độ quý hiếm đang được biết về nửa đường kính lòng (r), tao rất có thể vận dụng quá trình bên trên nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón.

Làm thế này nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón Lúc chỉ mất nửa đường kính đáy?

Có cách thức này không giống nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón ngoài công thức chu vi đàng tròn xoe lòng và đàng sinh?

Có, ở kề bên công thức chu vi đàng tròn xoe lòng và đàng sinh, tất cả chúng ta cũng rất có thể dùng công thức tính diện tích xung quanh hình nón bằng phương pháp lấy diện tích S tam giác đều được tạo nên trở thành kể từ cạnh mặt mũi và nửa đường kính lòng.
Bước 1: Xác quyết định nửa đường kính lòng (r) và cạnh mặt mũi (l) của hình nón.
Bước 2: Tính diện tích S tam giác đều được tạo nên trở thành kể từ cạnh mặt mũi và nửa đường kính lòng vì thế công thức:
Diện tích tam giác = (1/2) x cạnh mặt mũi x nửa đường kính lòng.
Với cách thức này, tất cả chúng ta không nhất thiết phải tính chu vi của đàng tròn xoe lòng và đàng sinh.
Chẳng hạn, nếu như tất cả chúng ta biết nửa đường kính lòng là 5 và cạnh mặt mũi là 8, tao rất có thể tính diện tích S xung xung quanh hình nón như sau:
Bước 1: Xác quyết định nửa đường kính lòng (r) = 5 và cạnh mặt mũi (l) = 8.
Bước 2: Tính diện tích S tam giác = (1/2) x 8 x 5 = đôi mươi.
Vậy, diện tích S xung xung quanh hình nón nhập tình huống này là đôi mươi đơn vị chức năng diện tích S.

Toán học tập lớp 9 - Bài 2 - Diện tích xung xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt - Tiết 1

Nếu các bạn đang được học tập toán lớp 9 và quan hoài cho tới hình nón và diện tích S xung xung quanh, chớ bỏ qua đoạn phim này! Quý Khách sẽ tiến hành hỗ trợ kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản về hình nón và chỉ dẫn phương pháp tính diện tích S xung xung quanh một cơ hội cụ thể và dễ dàng nắm bắt. Hãy nằm trong tò mò toàn cầu toán học!

Xem thêm: hệ thống làm mát bằng nước

Có sự khác lạ gì thân thiết diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn cỗ của hình nón?

Diện tích xung xung quanh của hình nón chỉ bao hàm diện tích S những mặt mũi mặt của hình nón, ko bao hàm diện tích S lòng của hình nón. Diện tích xung xung quanh của hình nón được xem vì thế công thức S xung xung quanh = π * nửa đường kính lòng * đàng sinh hình nón.
Trong Lúc cơ, diện tích S toàn cỗ của hình nón bao hàm diện tích S những mặt mũi mặt cùng theo với diện tích S lòng của hình nón. Diện tích toàn cỗ của hình nón được xem vì thế công thức S toàn cỗ = diện tích S xung xung quanh + diện tích S lòng = π * nửa đường kính lòng * (bán kính lòng + đàng sinh hình nón).
Do cơ, sự khác lạ thân thiết diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn cỗ của hình nón là diện tích S lòng của hình nón.

Có sự khác lạ gì thân thiết diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn cỗ của hình nón?

Hình nón cần phải sở hữu những ĐK gì nhằm tính diện tích S xung quanh?

Để tính diện tích S xung xung quanh của hình nón, tất cả chúng ta cần phải biết những thông số kỹ thuật sau:
1. Bán kính lòng hình nón (r): Đây là phỏng nhiều năm kể từ trung tâm lòng cho tới ngẫu nhiên điểm bên trên đàng viền lòng.
2. Chiều cao của hình nón (h): Đây là phỏng nhiều năm kể từ đỉnh của hình nón cho tới mặt mũi phẳng phiu lòng.
Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là:
Sxung xung quanh = π * r * l
Trong đó:
- π (pi) là 1 trong những hằng số xấp xỉ vì thế 3.14159.
- l (đường sinh hình nón) là phỏng nhiều năm của đàng độc nhất kể từ đỉnh của hình nón cho tới ngẫu nhiên điểm này bên trên đàng viền lòng. Đường sinh được xem bằng phương pháp dùng Pytago: l = √(r^2 + h^2).
Với những độ quý hiếm r và h đang được biết, tất cả chúng ta chỉ việc thay cho nhập công thức bên trên nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón.

_HOOK_

Diện tích xung xung quanh hình nón sở hữu tương quan cho tới thể tích của chính nó không?

Diện tích xung xung quanh của hình nón sở hữu tương quan cho tới thể tích của chính nó tuy nhiên ko nên là thể tích của chính nó. Diện tích xung xung quanh của hình nón là tổng diện tích S của mặt phẳng cạnh mặt mũi và lòng của hình nón. Thể tích của hình nón là lượng không khí nhưng mà hình nón cướp, được xem vì thế công thức V = 1/3 πr²h, nhập cơ r là nửa đường kính lòng của hình nón và h là độ cao của hình nón. Vì vậy, diện tích S xung xung quanh hình nón không tồn tại tương quan thẳng cho tới thể tích của chính nó.

Diện tích xung xung quanh hình nón sở hữu tương quan cho tới thể tích của chính nó không?

Hình Nón (Toán 12) - Phần 1/3: Tính Diện Tích và Thể Tích Nón | Thầy Nguyễn Phan Tiến

Bạn đang được học tập toán 12 và cần thiết nắm rõ về hình nón, diện tích S và thể tích? Video này sẽ hỗ trợ bạn! Quý Khách sẽ tiến hành chỉ dẫn cụ thể về phong thái tính diện tích S và thể tích nón, và vận dụng kỹ năng và kiến thức nhập những việc thực tiễn. Hãy coi ngay lập tức nhằm tăng vững vàng kỹ năng và kiến thức của mình!

Có thể tính diện tích S xung xung quanh hoặc thể tích hình nón Lúc chỉ biết độ cao và nửa đường kính đáy?

Có thể tính diện tích S xung xung quanh và thể tích của hình nón Lúc chỉ biết độ cao và nửa đường kính lòng. Dưới đó là phương pháp tính chi tiết:
1. Tính diện tích S xung xung quanh (Sxq) của hình nón:
- kề dụng công thức: Sxq = π * nửa đường kính lòng * đàng sinh.
- Trong đó:
- π (pi) là 1 trong những hằng số ngay sát vì thế 3.14.
- Bán kính lòng là 2 lần bán kính của lòng hình nón phân chia cho tới 2.
- Đường sinh là 1 trong những cạnh của tam giác vuông cân nặng nhập hình nón, rất có thể tính vì thế căn bậc nhì của số huyền = nửa đường kính đáy^2 + chiều cao^2.

2. Tính thể tích (V) của hình nón:
- kề dụng công thức: V = (1/3) * π * nửa đường kính đáy^2 * độ cao.
- Trong đó:
- π (pi) cũng là 1 trong những hằng số ngay sát vì thế 3.14.
- Bán kính lòng là 2 lần bán kính của lòng hình nón phân chia cho tới 2.
- Chiều cao là đoạn trực tiếp liên kết đỉnh hình nón với mặt mũi lòng.
Đơn vị diện tích S và thể tích nên được ứng với những đơn vị chức năng dùng làm đo nửa đường kính lòng và độ cao.

Ưu điểm và phần mềm của công thức tính diện tích xung quanh hình nón.

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là Sxungquanh = πrL, nhập cơ r là nửa đường kính lòng hình nón và L là đàng sinh hình nón.
Ưu điểm của công thức này là giản dị và đơn giản và dễ dàng nắm bắt. bằng phẳng cơ hội vận dụng công thức này, tất cả chúng ta rất có thể đo lường diện tích S xung xung quanh hình nón một cơ hội nhanh gọn và đúng mực.
Công thức còn rất có thể được phần mềm trong tương đối nhiều nghành nghề không giống nhau, bao gồm:
1. Architecture: Công thức này rất có thể được dùng nhằm tính diện tích S xung xung quanh những rường cột, hình nón nhập bản vẽ xây dựng. Như vậy chung bản vẽ xây dựng sư đo lường được diện tích S tô, vật tư cần dùng và chung xác lập được độ cao thấp đúng mực của những hình nón.
2. Manufacturing: Trong ngành công nghiệp, công thức này rất có thể được vận dụng nhằm đo lường diện tích S mặt phẳng những vật thể hình nón. Như vậy tương hỗ quy trình thực hiện kiểu mẫu, gia công, hoặc đo lường vật tư quan trọng.
3. Geometry: Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là 1 trong những ví dụ rõ ràng nhập hình học tập không khí. Nó chung học viên và SV nắm rõ rộng lớn về đặc điểm của hình nón và phương pháp tính toán diện tích S của chính nó.
4. Real-life applications: Công thức này rất có thể được phần mềm nhập thực tiễn nhằm xử lý những yếu tố tương quan cho tới hình nón như đo lường diện tích S mặt mũi sau của một tượng nón, diện tích S xung xung quanh một nón rời vì thế một phía phẳng phiu, hoặc diện tích S xung xung quanh một ụ núi sở hữu hình trạng nón.
Tóm lại, công thức tính diện tích xung quanh hình nón là 1 trong những dụng cụ hữu ích và phần mềm rộng thoải mái trong tương đối nhiều nghành nghề.

Ưu điểm và phần mềm của công thức tính diện tích xung quanh hình nón.

Một ví dụ rõ ràng về phong thái tính diện tích S xung xung quanh hình nón.

Để tính diện tích S xung xung quanh của một hình nón, tao tiếp tục dùng công thức sau:
Diện tích xung xung quanh = π x nửa đường kính lòng x đàng sinh
Ví dụ, fake sử tao sở hữu một hình nón với nửa đường kính lòng là 3cm và đàng sinh là 4cm. Ta tiếp tục vận dụng công thức bên trên nhằm tính diện tích S xung xung quanh.
Bước 1: Xác định vị trị cho tới nửa đường kính lòng và đàng sinh.
- Bán kính lòng (r) = 3cm
- Đường sinh (l) = 4cm
Bước 2: kề dụng công thức nhằm tính diện tích S xung xung quanh.
- Diện tích xung xung quanh (A) = π x r x l
Bước 3: Thay nhập độ quý hiếm của r và l.
- A = π x 3cm x 4cm
Bước 4: Tính toán độ quý hiếm.
- A = 3.14 x 3cm x 4cm
- A = 37.68 cm²
Vậy, diện tích S xung xung quanh của hình nón nhập ví dụ này là 37.68 cm².

Có cách thức này nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón không tồn tại đáy?

Có, tất cả chúng ta rất có thể tính diện tích S xung xung quanh hình nón không tồn tại lòng vì thế cách thức sau đây:
1. Tìm chu vi của đàng tròn xoe đỉnh của hình nón không tồn tại lòng. Đường tròn xoe này là đàng tròn xoe được tạo nên vì thế đỉnh và một điểm bên trên đàng viền của lòng hình nón. Gọi chu vi này là C.
2. Tính đàng sinh của hình nón không tồn tại lòng. Đường sinh là đoạn trực tiếp nối kể từ đỉnh cho tới trung điểm của đàng viền lòng của hình nón. Gọi đàng sinh là l.
3. kề dụng công thức tính diện tích xung quanh hình nón: S = 50% * C * l.
Ví dụ:
Giả sử tao sở hữu một hình nón không tồn tại lòng với chu vi của đàng tròn xoe đỉnh là 10cm và đàng sinh là 6cm.
1. Chu vi của đàng tròn xoe đỉnh C = 10cm.
2. Đặt đàng sinh l = 6cm.
3. Tính diện tích S xung xung quanh hình nón vì thế công thức: S = 50% * 10cm * 6cm = 30cm^2.
Vậy diện tích S xung xung quanh hình nón không tồn tại lòng là 30cm^2.

Xem thêm: X8 - Nhà Cái Chuyên Nghiệp và Uy Tín Hàng Đầu

Có cách thức này nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón không tồn tại đáy?

_HOOK_

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 9 | HÌNH NÓN. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH | 9H15 NGÀY 19.05.2020 | HANOITV

Môn Toán Học lớp 9 hỗ trợ kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản về hình nón và diện tích S xung xung quanh. Video này tiếp tục khiến cho bạn tóm được công thức tính diện tích S và vận dụng nhập những việc thực tiễn. Đừng bỏ qua thời cơ học hỏi và chia sẻ và tò mò toán học tập nằm trong bọn chúng tôi!