công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức là

Câu hỏi:

14/01/2022 124,957

Bạn đang xem: công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức là

D. Tạo lập, update, khai quật hồ nước sơ

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Các việc quản lí lí đều phải có công cộng điểm sáng là lượng làm hồ sơ cần thiết xử lí thông thường là rất rộng tuy nhiên thuật toán xử lí rằng công cộng là không thực sự tạp. Do vậy việc làm thông thường gặp gỡ Khi xử lí vấn đề của một nhóm chức là tương tự nhau như: tạo ra lập, update, khai quật làm hồ sơ.

Đáp án: D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xét công tác làm việc quản lí lí làm hồ sơ. Trong số những việc làm sau, những việc này ko nằm trong group thao tác update hồ nước sơ? 

A. Xóa một hồ nước sơ 

B. Thống kê và lập báo cáo

C. Thêm nhì hồ nước sơ 

D. Sửa thương hiệu vô một hồ nước sơ

Câu 2:

Việc tàng trữ tài liệu không hề thiếu và hợp lý và phải chăng sẽ: 

A. Hỗ trợ tổng hợp, report, tổ hợp số liệu. 

B. Hỗ trợ đi ra quyết định 

C. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A và B đều sai.

Câu 3:

Hệ quản lí trị CSDL là: 

A. Phần mượt sử dụng tạo ra lập, update, tàng trữ và khai quật vấn đề của CSDL

B. Phần mượt sử dụng tạo ra lập, tàng trữ một CSDL 

Xem thêm: tỉnh nào sau đây thuộc đông bắc

C. Phần mượt nhằm thao tác và xử lý những đối tượng người dùng vô CSDL 

D. Phần mượt sử dụng tạo ra lập CSDL

Câu 4:

Cơ sở tài liệu (CSDL) là:

A. Tập ăn ý tài liệu tiềm ẩn những loại dữ liệu: ký tự động, số, ngày/giờ, hình hình ảnh... của một công ty này cơ.

B. Tập ăn ý tài liệu đem tương quan cùng nhau theo đuổi một chủ thể này này được ghi lên giấy tờ.

C. Tập ăn ý tài liệu đem tương quan cùng nhau theo đuổi một chủ thể này này được lưu bên trên PC năng lượng điện tử nhằm thỏa mãn nhu cầu yêu cầu khai quật vấn đề của không ít người. 

D. Tập ăn ý tài liệu đem tương quan cùng nhau theo đuổi một chủ thể này này được lưu trong giấy tờ nhằm thỏa mãn nhu cầu yêu cầu khai quật vấn đề của không ít người.

Câu 5:

Việc xác lập cấu hình làm hồ sơ được tổ chức vô thời gian nào?

A. Trước Khi triển khai những phép tắc dò xét dò xét, tra cứu giúp thông tin

B. Cùng khi với việc nhập và update hồ nước sơ 

C. Sau Khi tiếp tục nhập những làm hồ sơ vô máy tính 

D. Trước Khi nhập làm hồ sơ vô máy tính

Câu 6:

Em hiểu ra làm sao về cụm kể từ “Hệ quản lí trị hạ tầng dữ liệu” ?

A. Hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu là một trong những loại vũ trang tương hỗ screen máy tính

B. Hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu là một trong những loại vũ trang tương hỗ mạng máy tính

C. Hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu là một trong những loại tài liệu được tàng trữ bên trên máy tính

Xem thêm: pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng

D. Hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu là một trong những loại ứng dụng máy tính