đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là

Câu hỏi:

02/08/2019 80,819

A. đều phải có quy tế bào rất rộng.

Bạn đang xem: đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là

B. có không ít loại không giống nhau.

Đáp án chủ yếu xác

C. phân bổ đồng đều toàn nước.

D. hạ tầng văn minh.

Hướng dẫn: SGK/79, địa lí 12 cơ phiên bản.

Chọn: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây không đích thị về đô thị mới ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân khu đô thị sở hữu Xu thế tăng.

B. Quá trình đô thị mới ra mắt đủng đỉnh.

C. Trình chừng đô thị mới không lớn.

D. Phân tía khu đô thị đồng đều toàn nước.

Câu 2:

Tỉ lệ dân trở thành thị của VN còn thấp, vẹn toàn nhân đó là do

A. VN cải cách và phát triển mạnh nông nghiệp thâm nám canh lúa nước.

B. trình độ chuyên môn cải cách và phát triển công nghiệp của VN không lớn.

C. người dân mến sinh sống ở vùng quê rộng lớn vì như thế nút sinh sống thấp.

D. VN sở hữu không nhiều TP.HCM rộng lớn.

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây đích thị với đô thị mới ở VN hiện nay nay?

A. Tỉ lệ dân trở thành thị không bao giờ thay đổi.

Xem thêm: trường đại học lao đông xã hội

B. Số khu đô thị giống như nhau ở những vùng.

C. Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D. Trình chừng đô thị mới còn đặc biệt thấp.

Câu 4:

Tác động lớn số 1 của quy trình khu đô thị hoá ở VN cho tới nền tài chính là

A. Tạo việc thực hiện cho những người làm việc.

B. Tăng nhanh chóng độ quý hiếm xuất khẩu.

C. Làm chuyển dời cơ cấu tổ chức tài chính.

D. Tăng thu nhập cho những người dân.

Câu 5:

Số dân trở thành thị VN tăng nhanh chóng trong mỗi năm mới gần đây đa phần là vì vẹn toàn nhân nào là sau đây?

A. Tác động của hội nhập tài chính toàn thế giới.

B. Tác động của quy trình công nghiệp hóa.

C. Tại khu đô thị sở hữu hạ tầng càng ngày càng chất lượng tốt.

D. Tại khu đô thị dễ dàng thám thính việc thực hiện sở hữu thu nhập.

Câu 6:

Tác động lớn số 1 của đô thị mới so với sự cải cách và phát triển tài chính - xã hội của VN là

A. chuyển dời cơ cấu tổ chức tài chính.

B. xúc tiến cải cách và phát triển tài chính - xã hội của khu vực.

C. tăng nhanh hạ tầng vật hóa học ở khu đô thị.

Xem thêm: việc giải quyết vấn đề năng lượng ở bắc trung bộ chủ yếu dựa vào

D. xử lý việc thực hiện cho những người làm việc.